Cài đặt Windows 10 Insider Preview

Bắt đầu thật dễ dàng. Để cài đặt Windows 10 Insider Preview Build1 đầu tiên trên máy tính của bạn, chỉ cần làm theo các bước sau.

1. Yêu cầu

Nếu bạn chưa cài đặt, hãy đăng ký trở thành Người dùng nội bộ Windows, cập nhật máy tính lên Windows 10 và đảm bảo Windows 10 Insider Preview có hỗ trợ ngôn ngữ ưu tiên của bạn.

LEARN MORE

2. Đăng ký máy tính Windows 10

 1. Mở mục cài đặt máy tính (Start (Bắt đầu) > Settings (Cài đặt) > Update & security (Cập nhật & Bảo mật) > Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows)). Để thấy mục cài đặt này, bạn cần có quyền quản trị máy tính.
 2. Nhấp Get started (Bắt đầu) và liên kết tài khoản Microsoft mà bạn đã dùng để đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows.

  Đã đăng ký bằng tài khoản của công ty? Để xác nhận tài khoản công ty của bạn nằm trong Azure Active Directory (AAD), mở Start (bắt đầu) > Settings (Cài đặt) > Accounts (Tài khoản) > Access work or school (Truy cập công việc hoặc trường học). Nếu công ty của bạn đã thiết lập tài khoản trong AAD và đã được kết nối với máy tính của bạn, bạn sẽ nhìn thấy một ghi chú bên trên tài khoản "Connected to Azure AD (Đã kết nối với Azure AD)".

  Để liên kết tài khoản công ty của bạn, tài khoản này cần có tên trong AAD và máy tính của bạn cần chạy Windows 10 Phiên bản 1703 hoặc mới hơn.

  Để xác nhận máy tính của bạn đã cài đặt Windows 10 Phiên bản 1703, vào Settings (Cài đặt)>System (Hệ thống)>About (Thông tin). Nếu bạn không có Phiên bản 1703, vào Settings (Cài đặt)>Update and security (Cập nhật và Bảo mật)>Windows Update (Cập nhật Windows) và bấm Check for updates (Kiểm tra cập nhật).

 3. Chọn một nhánh mà bạn muốn biết nội dung (chúng tôi đề xuất chọn Windows 10 Creators Update) và xác nhận. Nếu bạn đang chạy phiên bản Windows 10 trước thì sẽ không có bước này.
 4. Xem lại tuyên bố về quyền riêng tư và các điều khoản của chương trình rồi nhấp Next (Tiếp theo).
 5. Nhấp Restart Now (Khởi động lại ngay bây giờ) hoặc Restart Later (Khởi động lại sau) để chọn thời điểm bạn muốn bắt đầu cài đặt Phiên bản Insider Preview.
 6. Sau khi khởi động lại máy tính, quay lại Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) trong Settings (Cài đặt) để chọn cấp Người dùng nội bộ của bạn (Fast, Slow, Release Preview). Người dùng nội bộ ở cấp độ Fast Ring sẽ nhận cập nhật sớm và thường xuyên hơn với các tính năng mới, nhưng có thể sẽ gặp nhiều lỗi hơn. Find out more information on Rings.

3. Chờ máy cập nhật lên bản Insider Preview mới nhất

Sau khi bạn đã chọn cấp độ mong muốn, quy trình “Compatibility Check (Kiểm tra Tính tương thích)” cần chạy dưới nền. Không có biện pháp thủ công nào để biết được loại hệ điều hành (32 bit, 64 bit), quốc gia phát hành phiên bản (Home, Pro, Enterprise) cũng như cài đặt ngôn ngữ và các thông tin cần thiết khác. Sau khi hoàn tất quy trình này, máy của bạn sẽ tự động được nâng lên cấp độ tiếp theo mà bạn chọn. Đối với phiên bản đầu tiên trên bất kỳ máy tính nào, quy trình này có thể mất đến 24 giờ để hoàn tất.

Để kiếm tra xem bạn có đang sử dụng bản Insider Preview mới nhất hay không: vào Settings (Cài đặt)> Update & security (Cập nhật & Bảo mật) > Windows Update (Cập nhật Windows) và nhấp Check for updates (Kiểm tra cập nhật). Nếu Cập nhật Windows thông báo thiết bị của bạn đã được cập nhất, nghĩa là bạn đang sử dụng bản mới nhất.

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn

Phản hồi của bạn về bản Insider Preview sẽ được gửi trực tiếp đến các kỹ sư nhằm hỗ trợ phát triển Windows. Để cung cấp phản hồi, chỉ cần vào ứng dụng Feedback Hub (Trung tâm Phản hồi) trong menu Start (Bắt đầu). Feedback Hub cũng kết nối bạn với tin tức, tìm kiếm, cộng đồng và các tài nguyên khác về Người dùng nội bộ. Find out how to provide constructive feedback.

Chuyển đổi giữa các cấp độ

Thay đổi cấp độ là một quy trình đơn giản. Chạy Settings (Cài đặt), chọn Updates & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows). Dưới phần Choose Your Level (Chọn cấp độ), chọn các cấp độ sau đây: Fast, Slow hoặc Release Preview. Find out more about Rings.

Tìm thông tin về máy tính của bạn

Dưới đây là tập hợp các tài liệu tham khảo nhanh về thông tin chính có thể hữu ích khi bạn tham gia chương trình. Thông tin này cũng sẽ hữu ích khi gửi phản hồi về các vấn đề đối với phiên bản hoặc các đề xuất tính năng cũng như liên lạc để được hỗ trợ.

Cách tìm mã phiên bản

Vào Start (Bắt đầu), winver, nhấp “winver - run command.”

Cách xác minh flight ring (kiểm tra tương thích) tôi đã chọn

Mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) và xem danh sách thả xuống Choose your Insider level (Chọn cấp độ Người dùng nội bộ của bạn).

Cách để tôi kiểm tra Tài khoản Microsoft (MSA) hoặc Azure Active Directory (AAD) nào tôi đang sử dụng để tải các phiên bản?

Mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) và xem thông tin được hiển thị trong Windows Insider account (Tài khoản người dùng nội bộ Windows).

Cách để tôi xác định xem bản sao Windows 10 của tôi có được kích hoạt hay không?

Mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật) và chọn Activation (Kích hoạt). Xem dữ liệu được hiển thị.

Chưa nhận các bản cập nhật

Khi tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows, bạn có thể phát hiện máy tính của mình không được cập nhật lên bản mới nhất như mong muốn. Trường hợp này khá hiếm. Tuy nhiên, có một vài hạng mục quan trọng cần xem xét trước khi bạn chấm dứt tình trạng này.

Kiếm tra cập nhật thủ công

Mở Settings (Cài đặt), mở Update & Security (Cập nhật & Bảo mật) và xem lại các bản cập nhật có sẵn hoặc chọn Check for Updates (Kiểm tra bản cập nhật). Nếu bạn đã thiết lập Giờ hoạt động, chắc chắn rằng thiết bị được bật và đăng nhập trong suốt thời gian nghỉ để quy trình cài đặt có thể hoàn tất

Bản sao Windows của bạn có được kích hoạt không?

Mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật) và chọn Activation (Kích hoạt). Xem dữ liệu được hiển thị.

MSA hoặc AAD có được kết nối với máy tính đã đăng ký nhận các phiên bản mới không?

Đi đến Go to the Getting Started page để xác nhận bạn đã đăng ký bằng cách đăng nhập vào MSA hoặc AAD của bạn và nhấp vào Đăng ký bằng tài khoản cá nhân (MSA) hoặc Đăng ký bằng tài khoản công ty (AAD). Nếu bạn đến trang “Already a member (Đã là thành viên)” thì MSA hay AAD đã được đăng ký.

Bạn đã chọn cấp độ chưa?

Mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) và xem danh sách thả xuống Choose your Insider level (Chọn cấp độ Người dùng nội bộ của bạn).

Gần đây bạn có hạ cấp không?

Kiểm tra cài đặt Windows Insider Preview, bao gồm lựa chọn cấp độ, Tài khoản Microsoft và lựa chọn nhánh.

Bạn đã cài mới không?

Sau khi cài mới và thiết lập ban đầu Tài khoản Microsoft, ngay cả tài khoản đã từng được sử dụng để nhận các bản Người dùng nội bộ trước đây cũng cần phải chọn đích thích hợp cho máy tính của bạn. Quy trình cơ bản này gọi là Kiểm tra Tính tương thích và sẽ chạy trong thời gian máy tính không hoạt động. Quy trình này có thể mất đến 24 giờ. Vui lòng để máy mở để đảm bảo quy trình diễn ra đúng thời điểm.

Có bất cứ vấn đề cụ thể nào với bản hiện tại của bạn không?

Có thể có vấn đề với phiên bản gây ra sự cố nhận các bản cập nhật. Vui lòng xem Windows Insider Blog Post hoặc liên hệ với chúng tôi tại @WindowsInsider.

Khôi phục máy tính

Nếu bạn trong tình huống không thể sử dụng máy tính của mình như mong muốn, chúng tôi muốn bạn biết cách khôi phục máy tính về tình trạng tốt.

Đánh gia ảnh hưởng

 • Ảnh hưởng của vấn đề là gì? Ứng dụng đơn? Tính năng không quan trọng?
 • Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị của mình không hay có chức năng chính nào không hoạt động không?
 • Bạn có thể xử lý vấn đề không? Một ứng dụng thay thế có đủ không?
 • Có phiên bản mới nào có bản vá lỗi cho bất kỳ lỗi đã biết đang gặp phải không?

Xử lý lỗi & Phát hiện

Xử lý vấn đề. Có thể có sẵn cách xử lý. Liên hệ với chúng tôi qua Windows Insider Forums hoặc @WindowsInsider. Nếu không thể sử dụng được tính năng chính, có thể bạn cần phải cài đặt lại phiên bản HĐH hiện tại của mình. Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác cài đặt lại hoặc đưa thiết bị về phiên bản cũ, hãy chắc chắn bạn đã sao lưu mọi tập tin quan trọng. Tuy trường hợp mất dữ liệu khá hiếm xảy ra trong quá trình này, nhưng tốt nhất là bạn nên sao lưu các dữ liệu quan trọng.

Cài đặt lại HĐH

Bạn sẽ có một vài phương án để chọn, gồm có chỉ cài đặt lại hệ điều hành hoặc xóa sạch thiết bị: Vào Settings (Cài đặt) >Update & security (Cập nhật & Bảo mật) >Recovery (Khôi phục) sau đó nhấp Get Started (Bắt đầu) bên trong mục Reset this PC (Đặt lại máy tính này). Làm theo hướng dẫn trên màn hình để làm mới hoặc cài đặt lại HĐH.

Hạ về bản trước đó

Nếu máy tính của bạn hoạt động đúng mong muốn với bản trước đó và bạn muốn hạ cấp mà không bị mất dữ liệu, bạn có thể thử phương án anày: Vào Settings (Cài đặt) >Update & security (Cập nhật & Bảo mật) >Recovery (Khôi phục) rồi chọn Get Started (Bắt đầu) bên trong mục Go Back to an Earlier Build (Quay về Bản trước)

Dừng nhận phiên bản Insider

Để dừng nhận các phiên bản mới trên máy tính của bạn, mở Settings (Cài đặt)> Update & Security (Cập nhật & Bảo mật)> Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), chọn Stop Insider Preview Builds (Dừng nhận phiên bản Insider Preview) và làm theo lời nhắc bổ sung trên màn hình.

Khôi phục thiết bị

Chúng tôi đề xuất bạn dừng nhận các phiên bản khi thiết bị ở Production Build (Phiên bản sản xuất) để bạn không cần phải khôi phục lại thiết bị. Các phiên bản sản xuất hoạt động ổn định và nhận được các bản cập nhật dịch vụ sẽ cho phép bạn luôn cập nhật và không mất bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị của mình. Nếu bạn hủy đăng ký khi thiết bị đang chạy phiên phản Insider thì thiết bị sẽ vẫn giữ ở phiên bản đó nhưng sẽ không nhận các cập nhật dịch vụ trong tương lai, sẽ được đặt ngày hết hạn và có thể chứa các lỗ hổng bảo mật.

Để tìm hiểu số Phiên bản sản xuất, check the Windows Insider Blog.

Để tìm số phiên bản trên máy tính của bạn, đi đến Start (Bắt đầu), gõ winver, nhấp “winver - run command.” Để khôi phục máy tính về Phiên bản sản xuất hiện tại, bạn cần phải cài đặt phiên bản Windows trước đó bằng cách sử dụng Media Creation Tool, xem hướng dẫn tại Download Windows 10 hoặc chọn từ các tùy chọn sau tùy vào phiên bản trước đó mà bạn muốn khôi phục: Windows 7 Recovery Image, Windows 8 Recovery Image hoặc Windows 10 Recovery Image.

1 Phiên bản Windows Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.