Tổng quan về chương trình

Loại cập nhật

Sau khi đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows và cài đặt phiên bản Windows 10 Insider Preview đầu tiên1, bạn sẽ bắt đầu nhận được cập nhật cho thiết bị bạn đã đăng ký. Trong quá trình phát triển, số phiên bản sẽ thay đổi với mỗi bản cập nhật. Có hai loại phiên bản khác nhau sẽ được gửi đến thiết bị của bạn:

Các phiên bản chính

Khi phiên bản chính được phát hành, phiên bản này sẽ bao gồm bấy kỳ sự kết hợp nào của các tính năng mới, cập nhật cho các tính năng hiện có, bản vá lỗi, thay đổi ứng dụng hoặc các thay đổi khác. Đối với một phiên bản chính, bạn sẽ nhìn thấy số phiên bản tăng lên 1 hoặc hơn. Các số phiên bản có thể liên tục hoặc không dựa trên việc đạt các tiêu chí tăng cấp độ phiên bản nội bộ. Ví dụ: 14361 -> 14365.

Các phiên bản phụ/dịch vụ

Còn được biết như là các bản cập nhật “Servicing (Dịch vụ)” hoặc “Cumulative (Tích lũy)”, các phiên bản này có các thay đổi ít hơn so với Phiên bản chính hiện đã được phát hành. Các phiên bản dịch vụ thường bao gồm các bản vá lỗi, bản cập nhật hệ điều hành nhỏ hoặc các thay đổi nhỏ hơn nếu cần. Ví dụ: 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003.

Kỳ vọng những gì trong mỗi phiên bản

Trong khi không có yêu cầu về cách các số phiên bản được cung cấp cho mỗi phiên bản, nhìn chung bạn sẽ thấy các thông tin sau đây là đúng:

  • Fast Ring: Phát hành phiên bản chính, rất ít phiên bản dịch vụ.
  • Slow Ring: Phiên bản chính đi kèm với các bản vá lỗi nhỏ.
  • Release Preview Ring: Phiên bản chính thay đổi ở mốc thời điểm phát hành rồi sau đó tiếp tục các sê-ri Phiên bản dịch vụ cho đến khi đạt tới mốc thời điểm phát hành tiếp theo.

Cách tìm mã phiên bản trên máy tính

  • Đi đến Start (Bắt đầu), gõ winver, nhấp “winver - run command

Cách tìm mã phiên bản trên thiết bị di động

  • Đi đến Settings (Cài đặt), System (Hệ thống), About (Thông tin), More info (Thêm thông tin), operating system build (phiên bản hệ điều hành)

Định nghĩa các cấp độ

Tùy chọn về tần suất của các phiên bản Windows 10 Insider Preview được gọi là “ring (cấp độ)”. Mỗi cấp độ thể hiện một mức độ ổn định khác nhau và sẽ được cung cấp trên các phiên bản khác nhau.

Các cấp độ được sử dụng để đánh giá chất lượng của phần mềm khi chúng được phát hành cho rất nhiều người sử dụng. Nếu phiên bản vượt qua tất cả thử nghiệm tự động bắt buộc tại phòng thí nghiệm, chúng tôi sẽ phát hành (phát hành phiên bản) với một ứng dụng, cập nhật tính năng mới, v.v cho cấp độ đầu tiên và thường xuyên nhất. Phiên bản sẽ tiếp tục được đánh giá dựa trên một loạt các tiêu chí nhằm đảm bảo phiên bản sẵn sàng lên cấp độ tiếp theo. Nhằm đưa các phiên bản đến tay Người dùng nội bộ nhanh hơn, chúng tôi đã thay đổi cách nâng các phiên bản giữa các cấp độ, tiêu chí tăng cấp độ và thêm vào một cấp độ mới.

Fast Ring

Lợi ích khi sử dụng cấp độ Fast Ring là bạn sẽ là một trong những người đầu tiên sử dụng và cung cấp phản hồi về các tính năng mới và cải tiến. Nếu bạn có các thiết bị trong Fast Ring, bạn nên chuẩn bị tâm lý gặp phải nhiều vấn đề có thể cản trở các hoạt động chính hoặc có thể yêu cầu tìm hiểu đáng kể. Vì chúng tôi cũng đánh giá phiên bản trên một số ít thiết bị trươc khi phát hành, nên cũng có khả năng một vài tính năng có thể không hoạt động trong một số cấu hình thiết bị. Nếu bị cản trở đáng kể, hãy báo cáo vấn đề cho chúng tôi trong ứng dụng Trung tâm phản hồi hoặc diễn đàn Người dùng nội bộ Windows bằng Media Creation Tool, see instructions at Download Windows 10, hoặc Windows Device Recovery Tool nếu là thiết bị di động, see instructions at Windows Phone Device Recovery.

Slow Ring

Lợi ích khi sử dụng cấp độ Slow Ring là bạn sẽ vẫn nhận các bản cập nhật và tính năng mới trên Development Branch nhưng các phiên bản sẽ ổn định hơn. Các phiên bản được gửi đến cấp độ Slow Ring sau khi nhận được phản hồi từ Người dùng nội bộ về Fast ring và được đội ngũ Kỹ sư của chúng tôi phân tích. Các phiên bản Slow Ring bao gồm các bản cập nhật để xử lý cho các vấn đề chính đã gây cản trở cho Người dùng nội bộ Windows sử dụng các phiên bản hàng ngày. Các phiên bản này vẫn từ Development Branch và có thể có vấn đề có thể xử lý được trong bản phát hành trong tương lai.

Release Preview Ring

Nếu bạn muốn sử dụng phiên bản phát hành rộng rãi của Windows 10 nhưng vẫn có thể truy cập sớm vào các bản cập nhật, ứng dụng và trình điều khiển mà không bị rủi ro chuyển đến Development Branch thì Release Preview Ring là lựa chọn tốt nhất. Release Preview Ring chỉ có thể nhìn thấy khi phiên bản Windows của bạn giống với Production Branch hiện tại. Cách dễ dáng nhất để chuyển từ Development Branch đến Production Branch hiện tại là gỡ cài đặt Windows bằng Media Creation Tool, see instructions at Download Windows 10, hoặc Windows Device Recovery Tool nếu là thiết bị di động, see instructions at Windows Phone Device Recovery.

Cách nhận hỗ trợ

Mặc dù Người dùng nội bộ là độc lập nhưng đội ngũ Microsoft sẵn sàng giúp bạn sử dụng các phiên bản Windows 10 Insider Preview. Cùng với thông tin được cung cấp trong phần Cách thực hiện, các tùy chọn sau đây có sẵn để hỗ trợ.

Blog của Người dùng nội bộ Windows

Với mỗi phiên bản mới, chúng tôi đăng bài viết trên Windows Blog tóm tắt các thay đổi tính năng chính cũng như các vấn đề đã biết mà Người dùng nội bộ có thể gặp phải khi sử dụng phiên bản. Xem lại blog để luôn cập nhật với các thông tin và tin tức. Read the Windows Insider Blog today.

Phản hồi

Chia sẻ phản hồi qua Feedback Hub. Người dùng nội bộ khác có thể thêm vào phản hồi của bạn (hoặc ngược lại) và sẽ cho phép bạn tạo các liên kết đến phản hồi mà bạn có thể chia sẻ cho những người khác tham khảo. Find out how to submit actionable feedback.

Diễn đàn

Người dùng nội bộ có thể lọc giữa máy tính, Di động, Office, Edge và nhiều phần khác. Cũng có chủ đề phụ sẽ giúp bạn thu hẹp tìm kiếm nội dung phù hợp. Go to the Windows Insider forum .

Twitter

Chúng tôi có trên mạng xã hội! Bạn sẽ tìm thấy các thông báo về phiên bản mới, mẹp/thủ thuật, tìm kiếm, cuộc thi cũng như hỗ trợ theo thời gian thực khi có. Theo dõi chúng tôi tại @WindowsInsider@Donasarkar.

Rời khỏi chương trình

Một số trong các bạn có thể muốn quay về hệ điều hành ban đầu để không còn nhận các phiên bản Windows Insider trên một hay nhiều thiết bị.

Bạn có thể ở lại chương trình và tiếp tục nhận thư từ Windows Insider Preview nhưng không nhận các phiên bản nữa Nếu bạn muốn hoàn toàn rời khỏi Chương trình Người dùng nội bộ Windows, bạn cần hủy đăng ký và khôi phục thiết bị về phiên bản phát hành rộng rãi được hỗ trợ.

Hủy đăng ký

Trên trang web Chương trình Người dùng nội bộ Windows, hãy đăng nhập bằng Tài khoản Microsoft (MSA) hoặc tài khoản Azure Active Directory (AAD) của bạn có liên kết với Chương trình Người dùng nội bộ Windows. Đi đến trang leave the program và nhấp vào nút "Leave the Program (Rời khỏi chương trình)".

Hủy tham gia

Trên máy tính của bạn, mở Settings (Cài đặt)> Update & Security (Cập nhật & Bảo mật)> Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), chọn Stop Insider Preview Builds (Dừng nhận phiên bản Insider Preview) và làm theo lời nhắc bổ sung trên màn hình.

Trên thiết bị di động của bạn, mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), chọn “Stop Insider Preview Builds (Dừng nhận phiên bản Insider Preview)” và làm theo lời nhắc bổ sung trên màn hình.

Khôi phục thiết bị

Chúng tôi đề xuất bạn dừng nhận các phiên bản khi thiết bị ở Production Build (Phiên bản sản xuất) để bạn không cần phải khôi phục lại thiết bị. Các phiên bản sản xuất hoạt động ổn định và nhận được các bản cập nhật dịch vụ sẽ cho phép bạn luôn cập nhật và không mất bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị của mình. Nếu bạn hủy đăng ký khi thiết bị đang chạy phiên phản Insider thì thiết bị sẽ vẫn giữ ở phiên bản đó nhưng sẽ không nhận các cập nhật dịch vụ trong tương lai, sẽ được đặt ngày hết hạn và có thể chứa các lỗ hổng bảo mật.

Để tìm hiểu số Phiên bản sản xuất, hãy xem trên Blog của Người dùng nội bộ Windows.

Để tìm số phiên bản trên máy tính của bạn, đi đến Start (Bắt đầu), gõ winver, nhấp “winver - run command.

” Để tìm số phiên bản trên thiết bị di động của bạn, đi đến Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > About (Thông tin) > More info (Thêm thông tin) > (OS build (phiên bản hệ điều hành)).

Hãy chắc chắn bạn đã sao lưu hình ảnh, video, danh bạ và các tập tin quan trọng khác. Bạn cần khôi phục lại chúng sau khi cài đặt lại phiên bản hệ điều hành trước đó. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu thiết bị di động, hãy xem trợ giúp về Windows 10 Mobile.

Để khôi phục máy tính về Phiên bản sản xuất hiện tại, bạn cần phải cài đặt phiên bản Windows trước đó bằng cách sử dụng Media Creation Tool, xem hướng dẫn tại Download Windows 10 hoặc chọn từ các tùy chọn sau tùy vào phiên bản trước đó mà bạn muốn khôi phục: Windows 7 Recovery Image, Windows 8 Recovery Image hoặc Windows 10 Recovery Image.

Để khôi phục thiết bị di động của bạn về Phiên bản sản xuất hiện tại, bạn cần đưa thiết bị về phiên bản hệ điều hành gốc bằng cách dùng Windows Device Recovery Tool (Công cụ khôi phục thiết bị của Windows). See instructions at Windows Phone Device Recovery.

  1. Phiên bản Windows Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.