Bỏ qua để tới nội dung chính

Cài đặt phiên bản Windows 10 Mobile Insider Preview

Bắt đầu thật dễ dàng. Chỉ cần làm theo các bước sau để cài đặt Phiên bản Windows 10 Mobile Insider Preview 1 đầu tiên.

1. Yêu cầu

Nếu bạn chưa đăng ký, hãy đăng ký làm Người dùng nội bộ Windows và kiểm tra để đảm bảo Phiên bản Windows 10 Mobile Insider Preview hỗ trợ tùy chọn ngôn ngữ và loại thiết bị của bạn.

LEARN MORE

2. Sao lưu điện thoại của bạn

Trước khi cài đặt phiên bản Insider Preview, chúng tôi đề xuất bạn sao lưu điện thoại của mình. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu thiết bị di động, see Windows 10 Mobile help.

3. Đăng ký điện thoại của bạn

Phiên bản Windows Phone 8.x hoặc Windows 10 Mobile trước

Từ thiết bị, mở ứng dụng Store (Cửa hàng), tìm kiếm và cài đặt ứng dụng Người dùng nội bộ Windows, chạy ứng dụng và làm theo lời nhắc trên màn hình.

Nhập Tài khoản Microsoft đã đăng ký của bạn hoặc tài khoản doanh nghiệp, Chọn flight Ring (kiểm tra tương thích), khởi động lại thiết bị rồi kiểm tra bản cập nhật.

Phiên bản Windows 10 Mobile hiện tại Đối với các phiên bản Windows 10 Mobile hiện tại, tùy chọn thiết lập Người dùng nội bộ Windows đã được chuyển vào phần Cài đặt. Đi đến Settings (Cài đặt)>Update & Security (Cập nhật & Bảo mật)>Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), nhấp Get Started (Bắt đầu).

Dưới phần “Pick an account to get started (Chọn một tài khoản để bắt đầu)”, nhấp vào biểu tượng “+” để liên kết tài khoản rồi nhấp vào tài khoản bạn đã dùng để đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows. Nhấp Continue (Tiếp tục).

Chọn cấp độ Người dùng nội bộ mong muốn (Fast, Slow, Release Preview). Người dùng nội bộ ở cấp độ fast Ring sẽ cho phép truy cập vào các tính năng mới sớm hơn và thường xuyên hơn nhưng có thể gặp nhiều lỗi hơn. >

Khởi động lại thiết bị, đi đến Settings (Cài đặt)> Update & security (Cập nhật & Bảo mật) > Phone update (Cập nhật điện thoại) rồi nhấp Check for updates (Kiểm tra cập nhật).

4. Giữu cho điện thoại của bạn luôn cập nhật

Khi bạn đã hoàn thành cài đặt phiên bản Insider Preview đầu tiên, các phiên bản mới sẽ tự động được tải xuống và cài đặt trên điện thoại của bạn khi có.

Để kiểm tra xem bạn có phiên bản Insider Preview mới nhất hay chưa: Đi đến Settings (Cài đặt)> Update & security (Cập nhật & Bảo mật) > Phone update (Cập nhật điện thoại) rồi nhấp Check for updates (Kiểm tra cập nhật). Nếu Cập nhật điện thoại cho biết thiết bị của bạn đã cập nhật thì bạn đã có phiên bản mới nhất.

Hãy cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn

Phản hồi bạn cung cấp về các phiên bản Insider Preview sẽ được gửi trực tiếp đến các kỹ sư nhằm giúp chúng tôi phát triển Windows. Để cung cấp phản hồi, chỉ cần truy cập ứng dụng Feedback Hub (Trung tâm phản hồi)trong Start menu (menu Bắt đầu). Feedback Hub cũng kết nối bạn với tin tức, tìm kiếm, cộng đồng và các tài nguyên khác về Người dùng nội bộ. Find out how to provide constructive feedback.

Chuyển đổi giữa các cấp độ

Thay đổi cấp độ là một quy trình đơn giản. Chạy Settings (Cài đặt), chọn Updates & Security (Cập nhật & Bảo mậ), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows). Dưới phần Choose Your Level (Chọn cấp độ), chọn các cấp độ sau đây: Fast, Slow hoặc Release Preview. Find out more about rings.

Tìm thông tin về thiết bị của bạn

Dưới đây là tập hợp các tài liệu tham khảo nhanh về thông tin chính có thể hữu ích khi bạn tham gia chương trình. Thông tin này cũng sẽ hữu ích khi gửi phản hồi về các vấn đề đối với phiên bản hoặc các đề xuất tính năng cũng như liên lạc để được hỗ trợ.

Cách tìm số phiên bản, bản sửa đổi firmware và dòng thiết bị

Đi đến Settings (Cài đặt)>System (Hệ thống)>About (Thông tin)>More Info (Thêm thông tin).

Cách xác minh flight ring (kiểm tra tương thích) tôi đã chọn

Đi đến Settings (Cài đặt)>Update & security (Cập nhật & Bảo mật)>Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) và xem thông tin dưới phần “Choose your Insider level (Chọn cấp độ Người dùng nội bộ của bạn).

Cách để tôi kiểm tra Tài khoản Microsoft (MSA) hoặc Azure Active Directory (AAD) nào tôi đang sử dụng để tải các phiên bản?

Đi đến Settings (Cài đặt)>Update & Security (Cập nhật & Bảo mật)>Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), cuộn xuống phần “Windows Insider account (tài khoản Người dùng nội bộ Windows).”

Chưa nhận các bản cập nhật

Nếu bạn chưa nhận các bản cập nhật cho Phiên bản Insider Preview mới nhất như mong đợi, vui lòng xem lại thông tin sau đây.

Có bản cập nhật nào đang chờ cài cặt trên thiết bị của bạn không?

Nếu thiết bị di động có bất kỳ bản cập nhật nào đang chờ cài đặt thì thiết bị sẽ không kiểm tra bản cập nhật cho đến khi bản cập nhật hiện tại được cài đặt xong.

Thực hiện kiểm tra bản cập nhật theo cách thủ công: Mở Settings (Cài đặt), mở Update & Security (Cập nhật & Bảo mật) và xem lại các bản cập nhật có sẵn hoặc chọn Check for Updates (Kiểm tra bản cập nhật).

Cài đặt bất kỳ bản cập nhật nào đang chờ cài đặt rồi kiểm tra lại các bản cập nhật bổ sung có thể đang có sẵn.

Nếu bạn đã thiết lập Giờ hoạt động, chắc chắn rằng thiết bị được bật trong suốt thời gian nghỉ để quy trình cài đặt có thể hoàn tất. Bạn có thể bắt đầu cài đặt phiên bản đang chờ cài đặt theo cách thủ công vào bất kỳ lúc nào.

So sánh các số phiên bản

Xác thực thiết bị của bạn là đã cập nhật. Để tìm số phiên bản mới nhất cho cấp độ bạn đã chọn, check the latest Windows Insider blog post hoặc liên hệ với chúng tôi tại @WindowsInsider.

Cấp độ của bạn có đúng để nhận phiên bản mong muốn không?

Các phiên bản thường được phát hành thường xuyên hơn cho Fast Ring hơn so với Slow Ring hay Release Preview. Do đó, Fast Ring thường có trên các phiên bản mới hơn so với các cấp độ khác.

Đi đến Settings (Cài đặt)>Update & security (Cập nhật & Bảo mật)>Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows) và xem thông tin dưới phần “Choose your Insider level (Chọn cấp độ Người dùng nội bộ của bạn).

MSA hoặc AAD có được kết nối với thiết bị đã đăng ký nhận các phiên bản mới không?

Đi đến Getting started page để xác nhận bạn đã đăng ký bằng cách đăng nhập vào MSA hoặc AAD của bạn và nhấp vào Đăng ký bằng tài khoản cá nhân (MSA) hoặc Đăng ký bằng tài khoản công ty (AAD). Nếu bạn đến trang “Already a member (Đã là thành viên)” thì MSA hay AAD đã được đăng ký.

Có lỗi đã biết nào gây ra vấn đề với quá trình phát hiện hoặc cài đặt phiên bản không?

Có thể có vấn đề với phiên bản gây ra sự cố nhận các bản cập nhật. Vui lòng xem Windows Insider Blog Post hoặc liên hệ với chúng tôi tại @WindowsInsider.

Danh sach thiết bị được hỗ trợ đã thay đổi?

Một số dòng điện thoại, khu vực và nhà khai thác mạng di động có thể không hỗ trợ phiên bản Insider Preview. Nếu điện thoại của bạn không được liệt kê dưới đây và không có phiên bản Insider Preview xuất hiện dưới phần Đăng ký trong ứng dụng Người dùng nội bộ Windows thì điện thoại của bạn không được hỗ trợ và có thể được hoặc không được hỗ trợ trong tương lai.

Để xem hệ điều hành (OS) Windows Phone nào được cài đặt trên điện thoại của bạn, hãy đi đến phần Settings (Cài đặt)>About (Thông tin)>More Info (Thêm thông tin).

Windows 10 Mobile Insider Preview hiện hoạt động trên các dòng điện thoại sau đây:

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

Khôi phục thiết bị

Nếu bạn trong tình huống không thể sử dụng thiết bị của mình như mong muốn, chúng tôi muốn bạn biết cách khôi phục thiết bị về tình trạng tốt.

Đánh gia ảnh hưởng

 • Ảnh hưởng của vấn đề là gì? Một ứng dụng không hoạt động? Các tính năng nhỏ?
 • Bạn có thể tiếp tục sử dụng thiết bị của mình không hay có chức năng chính nào không hoạt động không?
 • Bạn có thể xử lý vấn đề không? Một ứng dụng thay thế có đủ không?
 • Có phiên bản mới nào có bản vá lỗi cho bất kỳ lỗi đã biết đang gặp phải không?

Xử lý lỗi & Phát hiện

Xử lý vấn đề. Có thể có sẵn cách xử lý. Liên hệ với chúng tôi qua Windows Insider Forums hoặc @WindowsInsider.

Nếu không thể sử dụng chức năng chính và có cách xử lý đã biết, bạn có thể cần xem xét đến việc khôi phục cài đặt gốc cho thiết bị hoặc đưa thiết bị về phiên bản Windows cũ. See instructions at Windows Phone Device Recovery.

Trước khi thực hiện bất kỳ thao tác cài đặt lại hoặc đưa thiết bị về phiên bản cũ, hãy chắc chắn bạn đã sao lưu mọi tập tin quan trọng. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu thiết bị di động, see Windows 10 Mobile help.

Cách khôi phục

Nếu bạn cần đưa thiết bị về phiên bản hệ điều hành gốc, hãy sử dụng Windows Device Recovery Tool (Công cụ khôi phục thiết bị của Windows). See instructions at Windows Phone Device Recovery.

Dừng nhận phiên bản Insider

Khi tham gia chương trình Windows Insider Preview, bạn có thể thấy việc dừng nhận các phiên bản mới trên một thiết bị di động cụ thể là cần thiết. Dưới đây là các bước để hoàn tất quy trình này. Để dừng nhận các phiên bản mới trên thiết bị di động của bạn, mở Settings (Cài đặt), chọn Update & Security (Cập nhật & Bảo mật), chọn Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows), chọn “Stop Insider Preview Builds (Dừng nhận phiên bản Insider Preview)” và làm theo lời nhắc bổ sung trên màn hình.

Khôi phục thiết bị

Chúng tôi đề xuất bạn dừng nhận các phiên bản khi thiết bị ở Production Build (Phiên bản sản xuất) để bạn không cần phải khôi phục lại thiết bị. Các phiên bản sản xuất hoạt động ổn định và nhận được các bản cập nhật dịch vụ sẽ cho phép bạn luôn cập nhật và không mất bất kỳ dữ liệu nào trên thiết bị của mình. Nếu bạn hủy đăng ký khi thiết bị đang chạy phiên phản Insider thì thiết bị sẽ vẫn giữ ở phiên bản đó nhưng sẽ không nhận các cập nhật dịch vụ trong tương lai, sẽ được đặt ngày hết hạn và có thể chứa các lỗ hổng bảo mật.

Để tìm hiểu số Phiên bản sản xuất, check the Windows Insider Blog.

Để tìm số phiên bản trên thiết bị di động của bạn, đi đến Settings (Cài đặt) > System (Hệ thống) > About (Thông tin) > More info (Thêm thông tin) > (OS build (phiên bản hệ điều hành)).

Hãy chắc chắn bạn đã sao lưu hình ảnh, video, danh bạ và các tập tin quan trọng khác. Bạn cần khôi phục lại chúng sau khi cài đặt lại phiên bản hệ điều hành trước đó. Để biết thêm thông tin về cách sao lưu thiết bị di động, see Windows 10 Mobile help..

Để khôi phục thiết bị di động của bạn về Phiên bản sản xuất hiện tại, bạn cần đưa thiết bị về phiên bản hệ điều hành gốc bằng cách dùng Windows Device Recovery Tool (Công cụ khôi phục thiết bị của Windows). See instructions at Windows Phone Device Recovery.

 1. Phiên bản Windows Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.