Cách cung cấp phản hồi mang tính xây dựng

One of the benefits of being a Windows Insider is knowing that your feedback has the potential to change and improve Windows for users around the world. The more detailed and actionable your feedback, the more effectively our engineering teams can identify and respond to this feedback.

Khi bạn cung cấp phản hồi trong Feedback Hub, vui lòng xem lại phần Send feedback to Microsoft with the Feedback Hub app và xem một số mẹo sau đây. Bạn cũng có thể sử dụng Ứng dụng Language Community để giúp chúng tôi cải tiến Windows ở ngôn ngữ của bạn (chỉ máy tính).

Kiểm tra các phản hồi hiện có

Before logging a new piece of feedback, check to see if someone else has already requested or reported it. If they have, please “upvote” the existing feedback instead of creating a duplicate submission, and add comments that provide clarity to existing information or add scenarios to review.

Search for existing feedback

To search for existing feedback, use the search bar on the main page of the Feedback Hub, or in the Feedback section, and begin narrowing down your search by typing in keywords (Task View, Magnifier, etc.) to see a list of existing collections and feedback items, and narrow down your search from there to see if yours already exists.

By clicking the link next to “Filters” at the top of the Feedback section, you can filter between Problems and Suggestions. You can filter feedback that’s already been addressed or needs more information, and feedback where someone from Microsoft has already posted a response.

You can also filter to different categories and subcategories of feedback by clicking the link next to Categories. If you find the feedback you’re looking for, click the upvote button and add comments that provide clarity to existing information or add scenarios to review if needed. If you didn’t find existing feedback, click “Add new feedback” and go from there.

Feedback screenshot with 'Light theme' filtered.
The Feedback Hub lets you filter feedback based on a variety of criteria.

Look for Collections

Additionally, look for collections in your results. Collections gather together similar feedback and were created based on your feedback about duplicate feedback entries in the Feedback Hub. Collections are identified with an icon next to their title, so you can easily tell them apart from individual feedback. The upvote count you see on a collection totals the upvotes that are represented by all the duplicate feedbacks that have been added to the collection. The title of a collection describes how Microsoft has understood the sentiment of the collection. Use and share your thoughts in a joint comment thread with other users and us. You can learn more about collections here.

Add new feedback

Sử dụng tiêu đề mang tính mô tả khi gửi phản hồi

Các tiêu đề chính xác và mang tính mô tả giúp các kỹ sư của Windows hiểu được vấn đề đang được báo cáo. Ví dụ về một tiêu đề hay: “Groove crashes with error 80041007 when connected to Bluetooth (Gặp sự cố với lỗi 80041007 khi kết nối với Bluetooth).”

Chọn loại chính xác cho sự cố hoặc yêu cầu được gửi

The Feedback Hub will automatically select a category based on the title you gave to the feedback item. Use the drop-down menus to check that the category is accurate or if it requires changing. The correct category is important for accurately submitting and processing feedback. Logs and system settings may be collected depending on the category of feedback being submitted. For example, we may not be able to address a Bluetooth bug that gets filed against the Start menu because we would not receive the correct logs.

Cung cấp một phản hồi/lần

Cung cấp một phản hồi/lần đảm bảo nhật ký và dữ liệu nhận được chính xác cho mỗi lần gửi.

Cung cấp mô tả chính xác và toàn diện cho vấn đề

Khi chia sẻ thông tin bổ sung, điều quan trọng là cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. Ví dụ: đưa vào các bước mô phỏng cho vấn đề, đính kèm ảnh chụp màn hình (nếu có) và sử dụng tùy chọn “reproduce issue (mô phỏng vấn đề)” nếu có cho loại phản hồi mà bạn gửi.

Cung cấp thông tin bổ sung

Chia sẻ thông tin bổ sung là cực kỳ hữu ích cho việc mô tả vấn đề và cho biết thông tin chi tiết về trải nghiệm của vấn đề được báo cáo. Có nhiều cách để làm điều này: đính kèm ảnh chụp màn hình, đính kèm tập tin (như tập tin dxdiag, .cab hoặc ở định dạng khác) và/hoặc tạo lại vấn đề (Capture Mode (Chế độ chụp lại)). Nếu bạn có thể mô phỏng lại vấn đề thì Chế độ chụp lại cực kỳ hữu ích vì chúng ta có thể ghi lại nhật ký chi tiết khi vấn đề xảy ra.

Sử dụng Chế độ chụp lại

Chế độ chụp lại là phương pháp quan trọng trong việc tạo lại lỗi giúp cung cấp nhật ký chi tiết cho đội ngũ kỹ sư Windows xem xét. Để sử dụng quy trình này, hãy làm theo các bước bên dưới.

 1. Tạo mục phản hồi mới.
 2. Chọn “Sự cố”.
 3. Điền vào trường tiêu đề và chi tiết một cách phù hợp.
 4. Chọn trình đơn thả cho loại và loại phụ phù hợp.
 5. Bạn sẽ thấy phần có tên “Recreate the problem (Tạo lại sự cố)” nếu áp dụng cho bạn.
 6. Chọn loại nhật ký phù hợp mà bạn muốn đính kèm.
 7. Nhấp vào “Start Capture (Bắt đầu chụp)”.
 8. [Mô phỏng vấn đề mà bạn muốn chia sẻ phản hồi].
 9. Nhấp vào “Stop Capture (Dừng chụp)”. Bạn sẽ thấy một ghi chú cho biết tập tin nhật ký hiện đã được đính kèm vào phản hồi của bạn.
 10. Gửi mục phản hồi. Nhật ký và dữ liệu phù hợp sẽ tự động đính kèm vào mục gửi của bạn.

Check the status of feedback

As Microsoft engineers process your feedback, you’ll see a banner appear on the feedback item confirming its status. There are five possible states:

 • We've Got It: Your feedback has been successfully submitted and is currently being reviewed by an area expert.
 • Looking into It: Your feedback has been reviewed, and we are currently investigating the best course of action to address the problem or suggestion.
 • Working on It: We’re working on making improvements to the experience based on the feedback you’ve shared.
 • Changes Made: We’ve made changes based on this feedback! The feedback item will let you know whether they’re available on your current build or app version, or whether you’ll need to update to see them. If you think there’s more we can look into, please leave a comment!
 • Needs more info: We need your help to understand this issue better. Please review our comments and add details below by recreating the problem or attaching files or screenshots.

When the state changes, you and other Windows Insiders who have upvoted the feedback will receive a notification from the Feedback Hub about the change.

Gửi và theo dõi phản hồi thay cho tổ chức của bạn

Bạn có thể theo dõi phản hồi được gửi đến Trung tâm phản hồi từ bạn hoặc người khác trong tổ chức của bạn (bắt buộc đăng ký tài khoản AAD). Sau đây là cách thực hiện:

 1. Đăng ký trở thành Người dùng nội bộ Windows bằng tài khoản công ty trong Azure Active Directory.
 2. Đăng nhập vào Trung tâm phản hồi bằng tài khoản công ty này. Trên trang Chào mừng của Trung tâm phản hồi, hãy nhấp vào biểu tượng People (Mọi người) ở phía dưới bên trái và chọn hoặc thêm tài khoản công ty của bạn. (Nếu bạn đã đăng ký bằng tài khoản Microsoft thì trước hết bạn cần phải đăng xuất).
 3. Đi đến Phản hồi, Tất cả phản hồi.
 4. Dưới trình đơn thả Lọc , chọn Nội bộ để xem phản hồi từ những Người dùng nội bộ trong tổ chức của bạn. Lưu ý: Phản hồi của tổ chức chỉ được liệt kê từ người dùng đã đăng ký bằng bằng tài khoản công ty AAD chứ không phải tài khoản Microsoft cá nhân. Chỉ Microsoft và Người dùng nội bộ đã đăng ký tài khoản AAD bên trong tổ chức bạn mới có thể nhìn thấy phản hồi của tổ chức và người dùng bên ngoài sẽ không nhìn thấy được.

  Filter form with
  Filter to view feedback submitted specifically by Windows Insiders in your organization.

Giúp chúng tôi cải tiến Windows bằng ngôn ngữ của bạn.

Ứng dụng Language Community giúp đề xuất thay đổi nhanh chóng và dễ dàng cho văn bản Windows được dịch sang ngôn ngữ của bạn. Chỉ cần nhấp vào văn bản bạn muốn thay đổi, nhập đề xuất hoặc bình chọn cho các đề xuất từ Người dùng nội bộ Windows khác rồi gửi.

Tải xuống Ứng dụng Language Community từ Windows Store.

Chỉ khả dụng đối với máy tính. Yêu cầu phiên bản Insider Preview 16299 trở lên. Kiểm tra mô tả trên Store để biết các ngôn ngữ được hỗ trợ. Sử dụng Windows được hiển thị bằng ngôn ngữ của bạn chứ không phải tiếng Anh (Hoa Kỳ). Kiểm tra ngôn ngữ hiển thị của Windows trong phần Region & language (Vùng & ngôn ngữ) trong Settings (Cài đặt).