Cách cung cấp phản hồi hiệu quả

Một trong những lợi ích của việc trở thành Người dùng nội bộ Windows là biết rằng phản hồi của bạn có khả năng thay đổi và cải tiến Windows cho người dùng trên toàn thế giới.

Để cung cấp phản hồi hiệu quả, hãy truy cập ứng dụng Trung tâm Phản hồi trong menu Start (Bắt đầu).

Kiểm tra các phản hồi hiện có

Trước khi ghi nhật ký một thông tin phản hồi mới, hãy kiểm tra xem đã có ai khác yêu cầu hoặc báo cáo thông tin phản hồi tương tự chưa. Nhập chủ đề phản hồi vào thanh tìm kiếm trên trang chính của Trung tâm Phản hồi hoặc trong phần Feedback (Phản hồi). Nếu bạn tìm thấy vấn đề hoặc đề xuất tương tự, hãy nhấp vào nút “upvote (ủng hộ)” và thêm nhận xét để thông tin hiện có được rõ ràng hoặc thêm trường hợp để xem lại.

Thêm phản hồi mới

Nếu bạn không tìm thấy vấn đề hoặc đề xuất nào tương tự trong Trung tâm Phản hồi, hãy thêm phản hồi mới bằng cách nhấp vào “+ Add new feedback (Thêm phản hồi mới)” bên cạnh thanh tìm kiếm trên trang Trung tâm Phản hồi. Bạn cung cấp phản hồi càng chính xác thì đội ngũ kỹ sư của chúng tôi có thể xác định vấn đề càng nhanh và càng hiệu quả. Những mẹo sau có thể giúp ích cho bạn:

Sử dụng tiêu đề mang tính mô tả khi gửi phản hồi

Tiêu đề chính xác và mang tính mô tả giúp các kỹ sư của Windows hiểu rõ hơn về vấn đề đang được báo cáo.

Cung cấp mô tả chính xác và toàn diện cho vấn đề

Cung cấp càng nhiều thông tin chi tiết về vấn đề càng tốt. Ví dụ: đính kèm ảnh chụp màn hình hoặc tập tin và sử dụng tùy chọn “recreate the problem (mô phỏng vấn đề)” để ghi lại các bước mô phỏng vấn đề nếu có cho loại phản hồi mà bạn gửi.

Liên kết đến phản hồi tương tự

Dựa trên mô tả phản hồi của bạn, hệ thống có thể trả về một vài mục đề xuất trong phần “Add Similar Feedback (Thêm phản hồi tương tự)” của phản hồi bạn đã gửi. Bạn có thể chọn tự động liên kết phản hồi đến phản hồi hiện có đó hoặc tạo phản hồi mới.

Cung cấp một phản hồi/lần

Điều này đảm bảo nhật ký và dữ liệu nhận được chính xác cho mỗi lần gửi.

Kiểm tra trạng thái phản hồi

Khi các kỹ sư của Microsoft xử lý phản hồi của bạn, bạn sẽ thấy một biểu ngữ xuất hiện trên mục phản hồi xác nhận trạng thái của phản hồi đó, bao gồm mọi thay đổi được thực hiện dựa trên phản hồi của bạn.

Khi trạng thái thay đổi, bạn và những Người dùng nội bộ Windows khác đã ủng hộ phản hồi sẽ nhận được thông báo từ Feedback Hub (Trung tâm Phản hồi) về thay đổi này.

Lưu ý: Bạn có thể theo dõi phản hồi được gửi đến Trung tâm Phản hồi từ bạn hoặc người khác trong tổ chức của bạn (bắt buộc đăng ký tài khoản AAD). Để biết thêm thông tin, hãy xem: Phản hồi về Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho doanh nghiệp.

Để nhận hỗ trợ khi sử dụng Trung tâm Phản hồi, hãy xem Cung cấp phản hồi.