Bỏ qua để tới nội dung chính

Chia sẻ phản hồi

Phản hồi chi tiết và thực tế rất quan trọng để thực hiện thay đổi và cải tiến trong Windows 10. Phản hồi của bạn giúp Microsoft nắm bắt được mức độ hài lòng về sản phẩm và chất lượng phiên bản, đồng thời là phương tiện hướng dẫn về các thay đổi cần thực hiện trong hệ điều hành. Để cung cấp phản hồi, chỉ cần truy cập ứng dụng Feedback Hub (Trung tâm phản hồi)trong Start menu (menu Bắt đầu). Khi bạn cung cấp phản hồi trong Feedback Hub, vui lòng xem lại phần Send feedback to Microsoft with the Feedback Hub app và xem một số mẹo sau đây.

Kiểm tra các phản hồi hiện có

Người dùng khác có thể đã chia sẽ phản hồi giống như bạn. Nếu họ đã chia sẻ, vui lòng “ủng hộ” phản hồi hiện có thay vì tạo phản hồi trùng lặp đồng thời thêm đánh giá cung cấp thông tin rõ ràng về phản hồi hiện có hoặc thêm vào tình huống để đánh giá.

Sử dụng tiêu đề mang tính mô tả khi gửi phản hồi

Các tiêu đề chính xác và mang tính mô tả giúp các kỹ sư của Windows hiểu được vấn đề đang được báo cáo. Ví dụ về một tiêu đề hay: “Groove crashes with error 80041007 when connected to Bluetooth (Gặp sự cố với lỗi 80041007 khi kết nối với Bluetooth).”

Chọn loại chính xác cho sự cố hoặc yêu cầu được gửi

Khi chia sẻ phản hồi, nhật ký và cài đặt hệ thống có thể được thu thập tùy vào loại phản hồi mà bạn gửi. Ví dụ, bạn có thể không xử lý được lỗi dữ liệu di dộng cho ứng dụng Health (Sức khỏe) vì chúng tôi không nhận được nhật ký chính xác.

Cung cấp một phản hồi/lần

Cung cấp một phản hồi/lần đảm bảo nhật ký và dữ liệu nhận được chính xác cho mỗi lần gửi.

Cung cấp mô tả chính xác và toàn diện cho vấn đề

Khi chia sẻ thông tin bổ sung, điều quan trọng là cung cấp càng nhiều chi tiết càng tốt. Ví dụ: đưa vào các bước mô phỏng cho vấn đề, đính kèm ảnh chụp màn hình (nếu có) và sử dụng tùy chọn “reproduce issue (mô phỏng vấn đề)” nếu có cho loại phản hồi mà bạn gửi.

Cung cấp thông tin bổ sung

Chia sẻ thông tin bổ sung là cực kỳ hữu ích cho việc mô tả vấn đề và cho biết thông tin chi tiết về trải nghiệm của vấn đề được báo cáo. Có nhiều cách để làm điều này: đính kèm ảnh chụp màn hình, đính kèm tập tin (như tập tin dxdiag, .cab hoặc ở định dạng khác) và/hoặc tạo lại vấn đề (Capture Mode (Chế độ chụp lại)). Nếu bạn có thể mô phỏng lại vấn đề thì Chế độ chụp lại cực kỳ hữu ích vì chúng ta có thể ghi lại nhật ký chi tiết khi vấn đề xảy ra.

Chia sẻ các mục gửi của bạn

Vấn đề có số lượng phản hồi thấp (ủng hộ) có khả năng không được xử lý. Sau khi gửi, hãy chia sẻ mục gửi của bạn với những Người dùng nội bộ khác. Họ có thể gặp phải cùng vấn đề với bạn hoặc mong muốn tính năng/thay đổi giống như bạn đang đề xuất.

Sử dụng Chế độ chụp lại

Chế độ chụp lại là phương pháp quan trọng trong việc tạo lại lỗi giúp cung cấp nhật ký chi tiết cho đội ngũ kỹ sư Windows xem xét. Để sử dụng quy trình này, hãy làm theo các bước bên dưới.

  1. Tạo mục phản hồi mới
  2. Chọn “Sự cố”
  3. Điền vào trường tiêu đề và chi tiết một cách phù hợp
  4. Chọn trình đơn thả cho loại và loại phụ phù hợp
  5. Bạn sẽ thấy phần có tên “Recreate the problem (Tạo lại sự cố)” nếu áp dụng cho bạn
  6. Chọn loại nhật ký phù hợp mà bạn muốn đính kèm
  7. Nhấp vào “Start Capture (Bắt đầu chụp)”
  8. [Mô phỏng vấn đề mà bạn muốn chia sẻ phản hồi]
  9. Nhấp vào “Stop Capture (Dừng chụp)”. Bạn sẽ thấy một ghi chú cho biết tập tin nhật ký hiện đã được đính kèm vào phản hồi của bạn.
  10. Gửi mục phản hồi. Nhật ký và dữ liệu phù hợp sẽ tự động đính kèm vào mục gửi của bạn.