Bắt đầu nhanh

Cách bắt đầu với các phiên bản Windows 10 Insider Preview?

Một người với ký hiệu dấu cộng - đăng ký

1. Đăng ký

Tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty của bạn.

XEM THÊM

Máy tính có ngôi sao

2. Cài đặt

Cài đặt phiên bản Windows 10 Insider Preview và bắt đầu khám phá.

XEM THÊM

Bàn tay đang nhấp vào một nút

3. Tham gia

Gửi phản hồi cho chúng tôi và cho chúng tôi biết cách cải tiến Windows hơn nữa

XEM THÊM

1. Đăng ký

Bước đầu tiên để cài đặt bản Windows 10 Insider Preview là đăng ký trở thành Người dùng nội bộ Windows. (Bạn đã đăng ký? Tiếp tục đến Bước 2.)

Sử dụng cùng tài khoản mà bạn sử dụng cho các dịch vụ Microsoft khác, chẳng hạn như Hotmail. Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng ký dễ dàng. Đăng ký tài khoản Microsoft.

Bạn cũng có thể đăng ký bằng tài khoản công ty của mình để có được những lợi ích bổ sung của Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho doanh nghiệp.

 

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CỦA BẠN

2. Cài đặt

  1. Mở cài đặt Windows Insider (trên Windows 10 PC, đi đến Start (Bắt đầu) > Settings (Cài đặt) > Update & Security (Cập nhật và Bảo mật) > Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows)). Để xem cài đặt này, bạn cần có quyền quản trị của máy tính.1
  2. Nhấp vào Get Started (Bắt đầu) và liên kết tài khoản mà bạn sử dụng để đăng ký Windows Insider.
  3. Làm theo lời nhắc đơn giản để hoàn thành thiết lập.
    • LƯU Ý: Lựa chọn cấp độ (Ring) mặc định là Fast. Vui lòng xác nhận cấp độ bạn muốn chọn. Bạn có thể đọc thêm về nhiều loại tiêu chí và định nghĩa về cấp độ tại đây.
  4. Đi đến Settings (Cài đặt) > Update & Security (Cập nhật và Bảo mật) và nhấp vào “Check for updates (Kiểm tra cập nhật)” để hoàn tất cài đặt.

Bạn cần hỗ trợ? Tham khảo Hướng dẫn dành cho người dùng của chúng tôi.

3. Tham gia

Khi bạn có cơ hội khám phá phiên bản Insider Preview, hãy sử sụng ứng dụng Feedback Hub (Trung tâm phản hồi) để cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn và giúp cải tiến Windows hơn nữa cho bạn và cho tất cả mọi người. Phản hồi bạn cung cấp trong Trung tâm phản hồi sẽ được chuyển trực tiếp đến các kỹ sư của chúng tôi. Trung tâm phản hồi cũng nổi bật với tin tức, tìm kiếm, cộng đồng và các tài nguyên khác về Người dùng nội bộ. Tìm hiểu thêm về Trung tâm phản hồi và cách cung cấp phản hồi tuyệt vời.

 

ĐI ĐẾN TRUNG TÂM PHẢN HỒI
  1. Phiên bản Windows Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.