Hai người đàn ông mỉm cười nhìn xuống khi làm việc trên một dự án.

Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho nhà phát triển.

Xây dựng các ứng dụng thậm chí tốt hơn với các công cụ và tài nguyên mới nhất.

Bốn học sinh đeo kính bảo hộ lao động đang mỉm cười.

Khám phá các Phiên bản Windows 10 SDK Insider Preview

Chúng tôi thường xuyên phát hành các phiên bản trước phát hành của bộ công cụ phát triển phần mềm (SDK) Windows 10 và mobile emulator (bộ mô phỏng di động) để người dùng dùng thử phiên bản Windows 10 Insider Preview mới nhất của chúng tôi1. Bạn cũng có thể tải xuống ghi chú phiên bản chi tiết cho từng công cụ bao gồm chi tiết về API, điều khiển, vấn đề, bản vá lỗi và nhiều hơn nữa.

Hai người đàn ông trò chuyện khi họ nhìn vào màn hình máy tính.

Chia sẻ phản hồi của bạn

Giống như đối với phiên bản Windows Insider Preview, chúng tôi muốn nghe phản hồi của bạn về phiên bản Windows Insider Preview SDK và Mobile Emulator. Đi đến Diễn đàn dành cho nhà phát triển để cung cấp phản hồi và nhận các bản cập nhật. Đi đến Windows Platform Uservoice để gửi các yêu cầu tính năng mới.

1 Phiên bản Windows Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.