Những người đàn ông và phụ nữ bắt tay và mỉn cười trong phòng hội nghị.

Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho doanh nghiệp.

Giúp chúng tôi cải thiện trải nghiệm Windows để đáp ứng các nhu cầu của doanh nghiệp.

Khám phá các Phiên bản Windows 10 và Windows Server Insider Preview

Đăng ký tài khoản tổ chức để gửi phản hồi thay cho tổ chức của bạn và tham gia Windows Insider dành cho cộng đồng công nghệ doanh nghiệp để cộng tác, chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia.