Những người đàn ông và phụ nữ bắt tay và mỉn cười trong phòng hội nghị.

Chương trình Người dùng nội bộ Windows dành cho doanh nghiệp.

Người phụ nữ ngồi trong văn phòng hiện đại

Khám phá các tính năng mới của Windows dành cho doanh nghiệp

Xem trước các tính năng tiếp theo của Windows về bảo mật, quản lý và năng suất. Cài đặt và quản lý các phiên bản Insider Preview trên toàn bộ tổ chức.

Hai người đàn ông ngồi cạnh nhau ở phía trước máy tính

Đẩy nhanh quá trình triển khai Windows của bạn

Sử dụng bản Insider Preview để đánh giá trước các ứng dụng và hạ tầng của bạn cho phiên bản Windows phát hành ra công chúng tiếp theo.

Người phụ nữ ngồi trong văn phòng hiện đại

Cải tiến Windows dành cho doanh nghiệp

Tìm hiểu cách gửi và theo dõi phản hồi thay cho tổ chức của bạn để giúp định hướng Windows trong việc đáp ứng các nhu cầu riêng của doanh nghiệp.

Người đàn ông đi qua các nhánh máy chủ.

Tải Windows Server Insider Preview

Tải xuống các phiên bản Windows Server Preview và các Công cụ quản trị máy chủ từ xa mới nhất.

Người đàn ông trỏ về màn hình trong lúc một người đàn ông khác ngồi tại bàn

Lợi ích từ cộng đồng công nghệ của chúng tôi

Tham gia Cộng đồng công nghệ Người dùng nội bộ Windows để chia sẻ và học hỏi từ các chuyên gia CNTT khác.