Bắt đầu

Các phiên bản Windows 10 Insider Preview hiện có thể cung cấp cho tổ chức nhiều tùy chọn cài đặt và là cách lý tưởng để khám phá Windows và hỗ trợ việc triển khai Windows tiếp theo của bạn.

Một người với ký hiệu dấu cộng - đăng ký

Cài đặt

Chạy các phiên bản Insider Preview trên máy tính cá nhân hoặc nhiều máy tính trên khắp tổ chức của bạn.

XEM THÊM

Máy tính có ngôi sao

Khám phá

Xem trước các tính năng mới và cung cấp phản hồi để giúp định hình tương lai của Windows dành cho doanh nghiệp của bạn.

XEM THÊM

Bàn tay đang nhấp vào một nút

Xác thực

Sử dụng bản Insider Preview để xác thực trước các ứng dụng và hạ tầng của bạn cho phiên bản phát hành chính tiếp theo.

XEM THÊM

Cài đặt

Cách cài đặt Phiên bản Windows 10 Insider Preview

1. Đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows.

Bước đầu tiên để cài đặt bản Windows 10 Insider Preview là đăng ký trở thành Người dùng nội bộ Windows. Bạn và những người dùng khác trong tổ chức có hai tùy chọn đăng ký.

Đăng ký bằng tài khoản công ty của bạn (đề xuất sử dụng)

Đăng ký bằng tài khoản công ty của bạn trong Azure Active Directory (Azure AD) mang lại các tiện ích bổ sung cho Người dùng nội bộ. Với đăng ký Azure AD, bạn và đồng nghiệp có thể gửi và theo dõi phản hồi thay cho tổ chức của bạn để giúp định hướng Windows trong việc đáp ứng các nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Bạn cũng có thể quản lý phiên bản Insider Preview tập trung trên toàn bộ tổ chức.

Lưu ý: Đăng ký Azure AD yêu cầu Windows 10, phiên bản 1703 hoặc mới hơn. Xác nhận bằng cách vào Settings (Cài đặt)>System (Hệ thống)>About (Thông tin). Nếu bạn không có tài khoản Azure AD, hãy tìm hiểu cách nhận đối tượng thuê (tenant) Azure Active Directory.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÔNG TY CỦA BẠN

Hoặc hãy đăng ký tài khoản cá nhân

Sử dụng cùng tài khoản mà bạn sử dụng cho các dịch vụ Microsoft khác. Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng ký dễ dàng. Đăng ký tài khoản Microsoft.

ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN MICROSOFT CỦA BẠN

2. Chọn tùy chọn cài đặt

Bạn có thể cài đặt các bản Windows 10 Insider Preview1 trực tiếp trên máy tính cá nhân, quản lý cài đặt tập trung trên nhiều máy tính trong tổ chức hoặc cài đặt trên máy ảo.

Cài đặt trên máy tính cá nhân

 1. Mở cài đặt Chương trình Người dùng nội bộ Windows (trên máy tính Windows 10, đi đến Start (Bắt đầu) > Settings (Cài đặt) > Update & security (Cập nhận và Bảo mật) > Windows Insider Program (Chương trình Người dùng nội bộ Windows)). Lưu ý: Để thấy mục cài đặt này, bạn cần có quyền quản trị máy tính.
 2. Liên kết tài khoản Microsoft hoặc tài khoản công ty mà bạn sử dụng để đăng ký Windows Insider.
 3. Làm theo lời nhắc để thực hiện cài đặt.
 4. Đi đến Start (Bắt đầu)>Settings (Cài đặt)>Update & Security (Cập nhật và Bảo mặt)>Windows Update và nhấp vào “Check for updates” (Kiểm tra bản cập nhật) để hoàn tất và xác nhận cài đặt. LƯU Ý: Khi bạn đã cài đặt phiên bản Insider Preview, số phiên bản sẽ xuất hiện ở dạng dấu chìm ở góc phải bên dưới màn hình. Để xác nhận bạn có phiên bản Insider Preview mới nhất, hãy kiểm tra Flight Hub của chúng tôi.

Bạn cần hỗ trợ? Tham khảo Hướng dẫn sử dụng của chúng tôi.

Windows setting screen with Windows Insider Program highlighted

 

Cài đặt trên nhiều máy tính

Quản trị viên có thể cài đặt và quản lý các phiên bản Insider Preview tập trung trên nhiều máy tính trong tổ chức bằng cách sử dụng chính sách nhóm hoặc cài đặt quản lý thiết bị di động (MDM). Đây có thể là tùy chọn lý tưởng để thiết lập môi trường thí nghiệm vì không yêu cầu đăng ký từng người dùng và thiết bị với Chương trình Người dùng nội bộ Windows.

TÌM HIỂU CÁCH QUẢN LÝ CÁC PHIÊN BẢN INSIDER PREVIEW

Cài đặt trên máy ảo

Tùy chọn này cho phép bạn chạy các phiên bản Insider Preview mà không cần thay đổi phiên bản sản xuất Windows 10 hiện đang chạy trên máy tính.

 

Khám phá

Khám phá các tính năng Insider Preview mới

Các phiên bản Windows 10 Insider Preview mang đến cho tổ chức bạn cơ hội quý giá và hào hứng để đánh giá đúng các tính năng Windows mới trước khi phát hành phổ biến. Hơn nữa, bạn và những Người dùng nội bộ khác có tùy chọn cung cấp phản hồi thay cho tổ chức của bạn để giúp định hướng Windows trong việc đáp ứng các nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Đây là cách tận dụng tối đa cho việc khám phá tính năng của bạn:

Các đề xuất cho việc khám phá tính năng
Kênh phát hành Fast Ring: Các phiên bản Insider Preview ở Fast Ring được phát hành hầu như mỗi tuần. Chúng bao gồm các tính năng mới nhất và lý tưởng cho cho việc khám phá tính năng.
Người dùng Vì các phiên bản Fast Ring được phát hành rất sớm trong chu kỳ triển khai nên chúng tôi đề xuất hạn chế khám phá tính năng trong tổ chức của bạn đối với quản trị viên CNTT và nhà phát triển đang chạy phiên bản Insider Preview trên các máy phụ.
Nhiệ vụ Khám phát các tính năng mới trong Windows được thiết kế cho tổ chức, bao gồm các tính năng mới liên quan đến dòng ứng dụng dành cho doanh nghiệp hiện tại và đã hoạch định.

Trước khi chạy phiên bản Insider Preview, hãy tham khảo các điểm nổi bật về bản Preview dành cho doanh nghiệp của chúng tôi để biết được tổng quan về các tính năng hiện tại.

Phản hồi Cung cấp phản hồi trong ứng dụng Feedback Hub. Điều này giúp chúng tôi điều chỉnh và cải tiến các tính năng sớm nhất có thể.

Khuyến khích người dùng đăng nhập vào Feedback Hub (Trung tâm phản hồi) bằng tài khoản công ty AAD. Điều này cho phép cả bạn và Microsoft theo dõi phản hồi được gửi bởi người dùng trong tổ chức của mình. (Lưu ý: Việc theo dõi này chỉ hiển thị với Microsoft và Người dùng nội bộ đã đăng ký trong miền của tổ chức của bạn.)

Tìm hiểu cách cung cấp phản hồi hiệu quả trong Feedback Hub.

 

Xác thực

Cách sử dụng các phiên bản Insider Preview để xác thực Ứng dụng và Hạ tầng

Cùng với việc khám phá các tính năng mới, bạn cũng có cơ hội xác thực các ứng dụng và hạ tầng trên các phiên bản Insider Preview. Hoạt động này đóng vai trò quan trọng trong chiến lược triển khai Windows 10 của bạn. Xác thực sớm có một số lợi ích:

 • Bắt đầu trước đối với quy trình xác thực Windows.
 • Xác định các vấn đề sơm hơn để đẩy nhanh quá trình triển khai Windows của bạn.
 • Gắn kết với Microsoft sớm hơn để hỗ trợ các vấn đề tương thích tiềm ẩn.
 • Triển khai các bản phát hành Windows 10 nửa năm một lần nhanh hơn và bảo mật hơn.
 • Tối đa hóa tầm nhìn về việc hỗ trợ cho từng bản phát hành nửa năm một lần.

Cone shape showing the Explore - Validate - Pilot - Broad Deployment steps

Các phiên bản Windows 10 Insider Preview cho phép tổ chức chuẩn bị sớm hơn cho bản phát hành Windows nửa năm một lần và giảm nỗi lực xác thực tổng thể cho việc triển khai rộng khắp.

 

Đề xuất xác thực ứng dụng và hạ tầng
Kênh phát hành Slow Ring: Các phiên bản Insider Preview ở Slow Ring được phát hành hầu như một tháng/lần. Chúng ổn định hơn bản Fast Ring nên sẽ phù hợp hơn cho mục đính xác thực. Bản Slow Ring có thể chạy trên máy sản xuất chính hoặc phụ do người dùng có kỹ năng sử dụng.
Người dùng Cùng với Người dùng nội bộ có thể đã tham gia việc khám phá tính năng, chúng tôi cũng đề xuất nhóm nhỏ sở hữu ứng dụng và người dùng từ từng bộ phận kinh doanh nhằm đảm bảo có một nhóm đại diện.
Nhiệ vụ Trước khi chạy phiên bản Insider Preview, hãy tham khảo Blog của Người dùng nội bộ WindowsCộng đồng công nghệ Người dùng nội bộ Windows của chúng tôi để biết cập nhật về những vấn đề và bản vá lỗi hiện tại.

Quản trị viên CNTT/Nhà phát triển 

 1. Chạy phiên bản Insider Preview trên phần cứng đại diện để xác nhận tính tương thích
 2. Xác thực các phiên bản Insider Preview so với hạ tầng để đảm bảo máy có thể quản lý khi được triển khai
 3. Xác thực quy trình nâng cấp có sẵn phù hợp với các bản cập nhật đang diễn ra của phiên bản Windows Insider Preview
 4. Xác định tầm ảnh hưởng đối với các ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp do bộ phận CNTT sở hữu trong lưu trữ ứng dụng và người yêu cầu ứng dụng để thực hiện xác thực/thử nghiệm cho chính họ.
 5. Xử lý các sự cố ứng dụng trước khi triển khai thực hiện Kênh nửa năm một lần.

Chủ sở hữu ứng dụng/Người dùng

 1. Xác thực chức năng phù hợp cho ứng dụng quan trọng của doanh nghiệp.
 2. Xử lý các sự cố ứng dụng trước khi triển khai thực hiện Kênh nửa năm một lần.
Phản hồi Cung cấp phản hồi trong ứng dụng Feedback Hub. Điều này giúp chúng tôi điều chỉnh và cải tiến các tính năng sớm nhất có thể.

Khuyến khích người dùng đăng nhập vào Feedback Hub (Trung tâm phản hồi) bằng tài khoản công ty AAD. Điều này cho phép cả bạn và Microsoft theo dõi phản hồi được gửi bởi người dùng trong tổ chức của mình. (Lưu ý: Việc theo dõi này chỉ hiển thị với Microsoft và Người dùng nội bộ đã đăng ký trong miền của tổ chức của bạn.)

Tìm hiểu cách cung cấp phản hồi hiệu quả và theo dõi trong Feedback Hub.

Tài nguyên bổ sung Để được hướng dẫn thêm, hãy xem tính tương thích ứng dụng Windows 10.

 

 

 1. Các tính năng chỉ có thể sử dụng ở một số thị trường được lựa chọn; trải nghiệm có thể khác nhau tùy từng khu vực và thiết bị. Phiên bản Windows 10 Insider Preview có thể được sửa đổi đáng kể trước khi chính thức được bán ra thị trường. Microsoft không đảm bảo bất kỳ điều gì dù rõ ràng hay ngụ ý liên quan đến những thông tin được cung cấp ở đây. Một số tính năng và chức năng của sản phẩm có thể yêu cầu phần mềm hoặc phần cứng bổ sung.