Bắt đầu

Tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows và giúp định hình tương lai của Windows Server. Thật dễ dàng theo các bước 1. Đăng ký, 2. Cài đặt, 3. Tham gia.

Một người với ký hiệu dấu cộng - đăng ký

1. Đăng ký

Tham gia Chương trình Người dùng nội bộ Windows bằng cách sử dụng tài khoản cá nhân hoặc tài khoản công ty của bạn.

XEM THÊM

Máy tính có ngôi sao

2. Cài đặt

Cài đặt phiên bản Windows Server Insider Preview.

XEM THÊM

Bàn tay đang nhấp vào một nút

3. Tham gia

Cung cấp phản hồi cho chúng tôi qua Trung tâm phản hồi và tham gia cộng đồng công nghệ.

XEM THÊM

1. Đăng ký

Bạn có hai tùy chọn đăng ký:

  1. Đăng ký tài khoản tổ chức của bạn
    Đăng ký Chương trình Người dùng nội bộ Windows bằng tài khoản doanh nghiệp của bạn trong Azure Active Directory (AAD) cho phép bạn và đồng nghiệp gửi phản hồi thay cho doanh nghiệp và giúp định hình Windows để đáp ứng các nhu cầu riêng của doanh nghiệp. Đăng ký bằng tài khoản doanh nghiệp của bạn yêu cầu Windows 10, phiên bản 1703 hoặc mới hơn. Nếu bạn không có tài khoản AAD, hãy tìm hiểu cách lấy dịch vụ Azure Active Directory.
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN TỔ CHỨC CỦA BẠN
  1. Đăng ký tài khoản cá nhân
    Sử dụng cùng tài khoản mà bạn sử dụng cho các dịch vụ Microsoft khác. Nếu chưa có tài khoản Microsoft, bạn có thể đăng ký dễ dàng. Đăng ký một tài khoản Microsoft.
ĐĂNG KÝ TÀI KHOẢN CÁ NHÂN

2. Cài đặt

Khi bạn đã đăng ký, hãy đến trang Windows Server Insider Preview và tải xuống phiên bạn hiện tại. Các biểu tượng gỡ lỗi khớp cũng được cung cấp. Các phiên bản Windows Server được cung cấp cho bạn tùy ý tải xuống và cài đặt. Microsoft sẽ không tự động cài đặt các phiên bản mới trên máy chủ của bạn. Vùng chứa cũng được cung cấp qua Docker Hub. Để biết thêm thông tin về vùng chứa Windows Server và các phiên bản Insider, vui lòng truy cập Hướng dẫn về vùng chứa của Windows.

Khi có các phiên bản mới, thông báo sẽ được đăng trên blog về Chương trình Người dùng nội bộ Windows, blog về Windows Server, diễn đàn Windows Server Insider and the announcements section of the Ứng dung Trung tâm phản hồi1

CÀI ĐẶT PHIÊN BẢN VÀ CÔNG CỤ WINDOWS SERVER INSIDER PREVIEW

3. Tham gia

Cung cấp phản hồi bằng ứng dung Trung tâm phản hồi1. Chọn thể loại Máy chủ và Thể loại phụ phù hợp cho phản hồi của bạn. Thêm đính kèm khi cần. Đảm bảo bao gồm số phiên bản cho phản hồi bạn đang cung cấp. Khi bạn đăng ký bằng tài khoản AAD, bạn cũng có thể tìm kiếm trong Trung tâm phản hồi để xem các phản hồi từ Người dùng nội bộ khác trong tổ chức của bạn. Phản hồi của mỗi tổ chức chỉ có thể xem bởi Microsoft và người dùng được đăng ký dưới tên miền công ty trong AAD. Tìm hiểu cách cung cấp phản hồi mang tính xây dựng.

Tham gia với Cộng đồng công nghệ Windows Server Insider để thắt chặt hơn mối quan hệ với cộng đồng chuyên gia CNTT, cộng tác và học hỏi từ các chuyên gia và xử lý nhanh hơn các vấn đề cấp bách.

TRUNG TÂM PHẢN HỒI
CỘNG ĐỒNG CÔNG NGHỆ NGƯỜI DÙNG NỘI BỘ WINDOWS SERVER

Tài nguyên

Tổng quan về kênh sáu tháng/lần của Windows Server

Windows Containers (ảo hóa cấp hệ điều hành cho phép nhiều ứng dụng tách biệt chạy trên một hệ thống duy nhất)

Tùy chọn để quản trị từ xa Windows Server

Trang chủ Windows Server

  1. Để sử dụng liên kết này, hãy đảm bảo bạn có quyền quản trị đối với thiết bị của mình và có các bản cập nhật Windows mới nhất.