Sự kiện

Windows logo
Công chúng

Windows Insider Webcast

November 20, 2018 6:00 pm GMT, Trực tuyến

Tìm hiểu thêm >
Windows logo
Công chúng

European SharePoint, Office 365 & Azure Conference

November 26, 2018 9:00 am, Copenhagen, Đan Mạch

Tìm hiểu thêm >
Berlin buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Berlin

December 6, 2018 8:00 am, Berlin, Đức

Tìm hiểu thêm >
Sao Paulo buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Sao Paulo

December 11, 2018 7:30 am, Sao Paulo, Brazil

Tìm hiểu thêm >
Toronto buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Toronto

January 10, 2019 8:00 am, Toronto, Canada

Tìm hiểu thêm >