Sự kiện

Tel Aviv buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Tel Aviv

January 22, 2019 8:00 am, Tel Aviv, Israel

Tìm hiểu thêm >
Cat in a space suit.
Công chúng

Windows 19H1 Bug Bash Jan 23 - Feb 3

January 23, 2019 4:00 pm GMT, Trực tuyến

Tìm hiểu thêm >
Johannesburg buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Johannesburg

January 28, 2019 8:00 am, Johannesburg, Nam Phi

Tìm hiểu thêm >
Microsoft Windows logo
Công chúng

Windows Insider Webcast – Bug Bash

January 29, 2019 12:00 am GMT, Trực tuyến

Tìm hiểu thêm >
Milan buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Milan

January 31, 2019 8:00 am, Milan, Ý

Tìm hiểu thêm >