Sự kiện

Dubai buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Dubai

March 27, 2019 8:00 am, Dubai, Các Tiểu V.quốc Ả Rập T.nhất

Tìm hiểu thêm >
Seoul buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Seoul

April 3, 2019 7:30 am, Seoul, Hàn Quốc

Tìm hiểu thêm >
Mexico City buildings.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Mexico City

April 10, 2019 8:00 am, Mexico City, Mexico

Tìm hiểu thêm >
Stockholm scene.
Công chúng

Microsoft Ignite | The Tour - Stockholm

April 24, 2019 8:00 am, Stockholm, Thụy Điển

Tìm hiểu thêm >
Công chúng

Microsoft Build

May 6, 2019 9:00 am, Seattle, Hoa Kỳ

Tìm hiểu thêm >