Học sinh viết ghi chú trong lớp học với bút đặt trên máy tính xách tay.

Cuộc thi toàn cầu

Cho chúng tôi biết cách bạn giúp đỡ những người khác. Những giải pháp truyền cảm hứng nhất sẽ được giới thiệu cho cộng đồng Người dùng nội bộ Windows tại đây.