Người dùng nội bộ Windows cùng làm việc trên thiết bị.

Insiders in Action: Cuộc thi Giving back

Hãy cho chúng tôi biết bạn dùng công nghệ để hỗ trợ cộng đồng mình như thế nào. Tham gia cuộc thi để có cơ hội giành được các sản phẩm của Microsoft.