Ba người ngồi tại bàn trò chuyện trong khi có một người khác viết lên bảng phía sau họ.

Insider Corner

Nơi để bạn tiếp cận những câu chuyện, cuộc thi và tin tức. Mọi thứ được thiết kế và phát triển bởi Người dùng nội bộ.

Hai người phụ nữ trò chuyện trong quán cafe trong khi máy tính mở có hình ảnh của kính thiên văn Hubble.

Câu chuyện của bạn

Xem phương pháp Người dùng nội bộ Windows trên thế giới đang đi tiên phong trong việc tìm ra những cách mới để đạt được mục đích như thế nào.

Bốn học sinh đeo kính bảo hộ lao động đang mỉm cười.

Cuộc thi toàn cầu

Hãy cho chúng tôi biết bạn sử dụng Windows như thế nào trong cuộc sống. Bài tham gia mang nhiều cảm hứng nhất sẽ xuất hiện ở đây trong cộng đồng Người dùng nội bộ Windows.