Hai người phụ nữ và hai người đàn ông ngồi xung quanh một chiếc bàn cùng hai chiếc máy tính và hai quyển sách đang mở.

Người dùng nội bộ Windows tạo nên khác biệt

Tìm hiểu cách Người dùng nội bộ giúp cải thiện Windows.