10 người thắng Giải thưởng dành cho phụ nữ trong lĩnh vực khoa học máy tính năm 2018 đang cùng đi qua khuôn viên Redmond.

Giành được một chuyến đi đến hội nghị 2019 GHC

Chúng tôi sẽ cử đến 14 sinh viên đại học đến hội nghị lớn nhất thế giới về khoa học máy tính dành cho phụ nữ.