Người đàn ông đứng trước hệ thống năng lượng mặt trời.

Hội hữu nghị #Insiders4Good

Tạo sức mạnh cho các ý tưởng đặc biệt

Người đàn ông đứng trước thiết bị chụp X quang y tế

Đổi mới cộng đồng

Hội hữu nghị #Insiders4Good bao gồm những người sáng tạo và chủ doanh nghiệp sử dụng công nghệ để giải quyết các vấn đề đa dạng và cố hữu cho cộng đồng của họ.

Người phụ nữ dẫn dắt cuộc thảo luận với hai người khác

Cung cấp tài nguyên

Hội hữu nghị #Insiders4Good nhận tư vấn và hỗ trợ phù hợp về phần cứng, phần mềm từ Microsoft và cộng đồng Người dùng nội bộ Windows trên toàn cầu.

Người đàn ông đứng trước bảng trắng trong khi những người khác ngồi tại bàn nhìn về phía anh ta

Kết nối Người dùng nội bộ

Hội hữu nghị #Insiders4Good thực hiện chuyến hành trình 6 tháng để phát triển các khái niệm về công nghệ và kinh doanh, bắt đầu với trải nghiệm học tập tập trung nhiều tuần

Người phụ nữ cầm một chiếc máy tính và nhìn trực tiếp vào camera

Chia sẻ kiến thức với Microsoft

Hội hữu nghị #Insiders4Good chia sẻ các phương pháp thực hành tốt nhất với Microsoft để các sản phẩm của chúng tôi có thể phát triển nhằm hỗ trợ tốt hơn cho các chủ doanh nghiệp trên thế giới.