Người phụ nữ mỉm cười đối diện các máy tính mở để thuyết trình

Hội viên Đông Phi #Insiders4Good

Những người chủ doanh nghiệp đang thay đổi thế giới

Đổi mới Đông Phi

Hội hữu nghị #Insider4Good tại Đông Phi là chương trình kéo dài sáu tháng mở ra cơ hội cho những chủ doanh nghiệp có các ý tưởng đột phá tại Kenya, Rwanda, Tanzania và Uganda. Hội hữu nghị Đông Phi đang tạo ra các giải pháp để giải quyết các thách thức về kinh tế, xã hội nghiêm trọng, bao gồm khả năng tiếp cận với giáo dục, giao thông và di cư.

Những hội viên của chúng tôi

Những người chủ doanh nghiệp Đông Phi mà chúng tôi trân trọng gọi là Hội viên #Insiders4Good.