Ba người nói chuyện và cười đùa.

Những Người dùng nội bộ đang đi đầu

“Cách duy nhất để làm thay đổi mãi mãi các vấn đề thực sự gây ảnh hưởng đến tất cả chúng ta là sự kết hợp nguồn lực giữa các bên sáng tạo và kỹ thuật” – Dona Sarkar

Một người lớn và một người trẻ đang trò chuyện. Họ nhìn vào một chiếc bàn.

Giải quyết các vấn đề bằng kỹ năng và sự sáng tạo

Bạn là một thành viên của những người đang sử dụng sức mạnh công nghệ của Windows để thay đổi thế giới. Giờ đây, bạn đã sẵn sàng xây dựng một tương lai tươi sáng hơn.

Hai người đang dọn dẹp công viên.

Cộng tác để tạo nên khác biệt

Xây dựng đội của bạn bao gồm các thành viên sáng tạo và chuyên gia công nghệ để làm cho thế giới tốt đẹp hơn.

Bốn người thảo luận về những gì họ quan sát trên một chiếc máy tính.

Tổ chức sự kiện Create-A-Thon

Bạn có ý tưởng giải quyết vấn đề trong cộng đồng của mình phải không? Hãy bắt đầu tổ chức sự kiện và chúng tôi sẽ cho những Người dùng nội bộ khác biết cách tham gia cùng bạn.