Hai người đàn ông cùng nhìn vào một chiếc máy tính xách tay khi đang ngồi trên một chiếc xe jeep.

Cuộc thi toàn cầu