Hai người phụ nữ thảo luận về một mô hình kiến trúc.

Giúp định hình Windows của bạn

Xem trước các tính năng mới và làm cho các phiên bản Windows của chúng tôi tốt hơn.

Chương trình Người dùng nội bộ Windows

Bàn tay viết trực tiếp lên máy tính bảng.

Khám phá các tính năng mới của Windows

Hãy là người đầu tiên khám phá các tính năng mới của Windows bằng cách tải xuống các phiên bản Windows 10 Insider Preview và sau đó cho chúng tôi biết suy nghĩ của bạn.

Ba người đang dọn dẹp công viên.

Hãy là một phần của cộng đồng đa dạng trên toàn cầu

Mọi người sử dụng Windows hơi khác nhau. Dù cho bạn là người sáng tạo, sinh viên, nhà phát triển, chuyên gia của doanh nghiệp hay chỉ đơn thuần là yêu thích Windows, chúng tôi muốn nghe quan điểm riêng của bạn.

Hai người đàn ông học về công-xon trong văn phòng kiến trúc của họ.

Sử dụng nhân tài để hỗ trợ cộng đồng của bạn

Thông qua #Insiders4Good, Người dùng nội bộ có thể tận dụng các kỹ năng kỹ thuật và sáng tạo để giải quyết các vấn đề trong cộng đồng tại nơi họ sinh sống.

Tùy chọn đăng ký

Các công cụ hữu ích