Hai người đang đeo tai nghe Microsoft HoloLens nhìn vào cơ, gân và xương chân con người bằng kỹ thuật toàn ảnh.

Gặp gỡ người chiến thắng trong cuộc thi Insiders trong Thực tiễn

Nhóm của Beerend Hierck tại Leiden University ở Hà Lan đang sử dụng Microsoft HoloLens để đào tạo sinh viên và bác sĩ y khoa.

Chương trình Người dùng nội bộ Windows

Tùy chọn đăng ký

Các công cụ hữu ích

Events

Windows logo
Công chúng

Mixer broadcast: Cortana

March 6, 2018 6:00 pm GMT, Trực tuyến

Tìm hiểu thêm >