ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

ข้อตกลงของโปรแกรม Windows Insider

ข้อตกลงของโปรแกรม Windows Insider ของ Microsoft

ประกาศ: กันยายน 2017 มีผลบังคับใช้: 15 กันยายน 20177

ถ้าคุณอาศัยอยู่ใน (หรือมีสถานที่ประกอบธุรกิจหลักอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา โปรดอ่านข้อกำหนดเกี่ยวกับการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่มในข้อ 15 ซึ่งจะมีผลต่อวิธีการระงับข้อพิพาท

ยินดีต้อนรับสู่โปรแกรม Windows Insider ของ Microsoft (“โปรแกรม”) โปรแกรมของเราให้โอกาสอาสาสมัคร (Insider) ทดลองใช้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองและรุ่นก่อนวางจำหน่ายในอุปกรณ์ของคุณ รวมทั้งเข้าร่วมโปรแกรมได้ฟรี เรายินดีรับคำติชมของคุณเพื่อช่วยเราปรับปรุงและทำให้ Windows เป็นผลิตภัณฑ์ที่ดียิ่งขึ้นสำหรับทุกคน เราจึงตื่นเต้นที่จะได้รับฟังความคิดเห็นของคุณ

ก่อนลงทะเบียนใช้งาน โปรดตรวจสอบข้อกำหนดของโปรแกรมทั้งหมดโดยละเอียด ซึ่งจะเป็นข้อตกลงทางกฎหมายที่ทำขึ้นระหว่างคุณกับ Microsoft Corporation (หรือบริษัทในเครือ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสถานที่พำนักอาศัยของคุณ หรือที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นธุรกิจ) และจะใช้บังคับการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณเมื่อคุณได้ยอมรับข้อกำหนดแล้ว หากคุณระบุชื่อบริษัทเมื่อลงทะเบียนใช้โปรแกรม ถือว่าคุณได้ทำข้อตกลงนี้ในนามขององค์กรหรือบริษัทดังกล่าว ถ้าคุณทำข้อตกลงนี้ในนามของนิติบุคคล เช่น นายจ้างของคุณ คุณรับรองว่าคุณมีอำนาจตามกฎหมายที่จะกระทำการอันผูกพันนิติบุคคลดังกล่าว

เมื่อลงทะเบียนเพื่อเข้าร่วมโปรแกรม คุณรับรองว่าคุณ "บรรลุนิติภาวะ" ตามกฎหมายในสถานที่พำนักอาศัยของคุณ และตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดของข้อตกลงนี้ซึ่งกำหนดให้คุณในการเข้าร่วมในโปรแกรม

 1. การเข้าร่วมโปรแกรม คุณเป็นอาสาสมัครเข้าร่วมในโปรแกรมโดยรับทราบถึงวัตถุประสงค์ของโปรแกรมนี้ในการที่จะทำให้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลอง รุ่นตัวอย่าง รุ่นเบต้า หรือรุ่นออกก่อนกำหนดอื่นๆ ("ซอฟต์แวร์") พร้อมใช้งานสำหรับคุณ ซึ่งรวมถึงเอกสาร เนื้อหา และข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น เว็บเพจโปรแกรม อีเมล ฟอรั่ม เนื้อหา คำติชม และบริการอื่นๆ ("บริการของโปรแกรม") เพื่อวัตถุประสงค์ในการให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์เกี่ยวกับประสบการณ์การใช้งานซอฟต์แวร์และบริการของโปรแกรมของคุณแก่ Microsoft
  • คุณรับทราบว่าการใช้ซอฟต์แวร์รุ่นทดลองและรุ่นออกก่อนกำหนด หมายความว่าคุณอาจประสบปัญหาระบบขัดข้องและข้อมูลสูญหายเป็นครั้งคราว เมื่อเข้าร่วมโปรแกรมแล้ว คุณตกลงที่จะสำรองข้อมูลของคุณอย่างสม่ำเสมอ
  • การเข้าร่วมโปรแกรมของคุณเป็นไปโดยสมัครใจและไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ และไม่มีค่าตอบแทนสำหรับการเข้าร่วมของคุณ การเข้าร่วมโปรแกรมของคุณไม่เป็นการสร้างความสัมพันธ์ในลักษณะคู่ค้า ตัวแทนหรือการจ้างงานในทางกฎหมายระหว่างคุณและ Microsoft
  • การเข้าร่วมโปรแกรมของคุณจะไม่ผูกมัดให้ Microsoft ต้องจัดหาซอฟต์แวร์หรือบริการของโปรแกรมให้แก่คุณ
  • คุณตกลงที่จะไม่ใช้โปรแกรมแปลกลับ วิศวกรรมย้อนกลับ แยกส่วน ถอดรหัสลับ หรือใช้ความพยายามใดๆ ในอันที่จะได้รับรหัสแหล่งที่มาของซอฟต์แวร์ใดๆ เว้นแต่ว่าข้อจำกัดที่กล่าวมาก่อนหน้านี้ (ก) ได้รับอนุญาตโดยกฎหมายที่บังคับใช้ (ข) ได้รับอนุญาตโดยเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิที่ใช้บังคับกับการใช้งานคอมโพเนนต์โอเพนซอร์สที่อาจมาพร้อมกับซอฟต์แวร์ หรือ (ค) จำเป็นต้องแก้จุดบกพร่องสำหรับการเปลี่ยนแปลงใดๆ ในไลบรารีที่ได้รับสิทธิการใช้งานภายใต้ GNU Lesser General Public Licens ที่รวมอยู่และเชื่อมโยงโดยซอฟต์แวร์
 2. บริการ WIP คำว่า "บริการ WIP" ประกอบด้วย "บริการของโปรแกรม" และ "ซอฟต์แวร์" บริการ WIP อาจแตกต่างจากรุ่นที่วางจำหน่ายในเชิงพาณิชย์อย่างมาก เนื่องจากซอฟต์แวร์อาจมีข้อผิดพลาดหรือมีข้อมูลไม่ถูกต้อง คุณจึงควรสำรองข้อมูลในอุปกรณ์ของคุณก่อนที่จะติดตั้งซอฟต์แวร์ใดๆ เราขอแนะนำให้ติดตั้งบนอุปกรณ์ที่ไม่ได้ทำการผลิตซึ่งไม่มีความสำคัญทางธุรกิจ เนื่องจากคุณมีแนวโน้มที่จะประสบปัญหาการหยุดทำงาน การเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับการตั้งค่าและนโยบาย การสูญหายของข้อมูลหรือแอป การเปลี่ยนแปลงของคุณลักษณะและฟังก์ชันการทำงาน ซึ่งทำให้แอปอื่นๆ หยุดทำงาน ได้รับการปรับปรุง หรือถูกลบออกจากอุปกรณ์ของคุณโดยอัตโนมัติโดยไม่มีการแจ้งให้ทราบ และปัญหาอื่นๆ ที่อาจเกิดขึ้น เราไม่แนะนำให้คุณติดตั้งซอฟต์แวร์ลงในระบบใดๆ ที่คุณไม่สามารถควบคุมได้โดยตรง หรือเป็นระบบที่ใช้ร่วมกับผู้อื่น นอกจากนี้ การติดตั้งบริการ WIP บนอุปกรณ์เคลื่อนที่อาจสร้างความเสียหายต่ออุปกรณ์ของคุณโดยไม่ได้คาดคิด ซึ่งส่งผลให้อุปกรณ์ใช้การไม่ได้
  • ซอฟต์แวร์และบริการรุ่นก่อนวางจำหน่ายและรุ่นทดลอง บริการ WIP อาจไม่รวม ลด หรือมีมาตรฐานที่แตกต่างออกไปในเรื่องความปลอดภัย สิทธิความเป็นส่วนตัว การเข้าถึง ความพร้อมให้บริการ และความน่าเชื่อถือ ที่เกี่ยวข้องกับบริการและซอฟต์แวร์ที่ให้บริการในเชิงพาณิชย์ เราอาจเปลี่ยนแปลงหรือยกเลิกบริการ WIP เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบ
  • การกู้คืน คุณอาจต้องติดตั้งแอป ระบบปฏิบัติการ หรือรีแฟลชอุปกรณ์ของคุณใหม่เพื่อกู้คืนระบบ ในบางกรณี คุณอาจไม่สามารถกลับไปยังซอฟต์แวร์รุ่นก่อนหน้าได้
  • การปรับปรุงอัตโนมัติ บริการ WIP ได้รับการปรับปรุงโดยอัตโนมัติ เช่น ผ่านทาง Windows Update ไม่สามารถปิดการปรับปรุงอัตโนมัติได้ คุณลักษณะบางอย่างอาจถูกลบออกหรืออาจหยุดทำงานหลังจากระยะเวลาที่กำหนดไว้ล่วงหน้า หรือในเวลาที่สิ้นสุดรอบการประเมินผลเมื่อได้เก็บรวบรวมข้อมูลเพียงพอแล้ว แอปพลิเคชันของบริษัทภายนอกบางอย่างที่ติดตั้งบนอุปกรณ์อาจไม่สามารถใช้งานได้ อาจหยุดทำงาน หรืออาจถูกลบโดยอัตโนมัติโดยบริการ WIP
  • การสนับสนุน บริการ WIP อาจได้รับการสนับสนุนอย่างจำกัดหรือไม่ได้รับการสนับสนุนเลย
  • ข้อมูลและค่าบริการอินเทอร์เน็ต บริการ WIP บางอย่างอาจกำหนดให้อุปกรณ์ของคุณต้องเข้าใช้อินเทอร์เน็ต การเข้าถึงและการใช้งานของคุณ (รวมถึงค่าบริการ) อาจอยู่ภายใต้ข้อกำหนดในข้อตกลงของผู้ให้บริการเครือข่ายมือถือหรืออินเทอร์เน็ตของคุณ คุณต้องรับผิดชอบใน (i) การทำความเข้าใจและปฏิบัติตามข้อกำหนดของแผนและข้อตกลงของคุณ และ (ii) ปัญหาใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้หรือการเข้าถึงเครือข่าย รวมถึงเครือข่ายสาธารณะ/เครือข่ายเปิด
  • การรับประกันอุปกรณ์: เมื่อติดตั้งซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณแล้ว การรับประกันอุปกรณ์ของคุณอาจเป็นโมฆะหรือได้รับผลกระทบ และอาจไม่มีสิทธิรับการสนับสนุนจากผู้ผลิตอุปกรณ์หรือผู้ให้บริการเครือข่ายของคุณ หากมี
 3. คำติชม เราให้บริการ WIP แก่คุณเพื่อให้คุณแจ้งให้เราทราบเพิ่มเติมเกี่ยวกับสิ่งที่คุณชอบ ไม่ชอบ และต้องการเห็นการเปลี่ยนแปลงใดบ้างในบริการ WIP เมื่อคุณให้ข้อคิดเห็น คำแนะนำ หรือคำติชมอื่นใดเกี่ยวกับบริการ WIP ("คำติชม") แก่เรา คุณได้ให้สิทธิ์ Microsoft และคู่ค้าของ Microsoft ในการใช้คำติชมดังกล่าวในลักษณะใดๆ หรือเพื่อวัตถุประสงค์ใดๆ ก็ตาม
  • คุณรับทราบว่า Microsoft จะรวบรวม ใช้ จัดเก็บ ประมวลผล และวิเคราะห์รายงานการวินิจฉัย รายงานทางเทคนิค รายงานข้อผิดพลาด บันทึกข้อมูลการหยุดทำงาน ข้อมูลการใช้ และข้อมูลที่เกี่ยวข้องอื่นๆ จากอุปกรณ์ของคุณที่ใช้งานซอฟต์แวร์ที่เป็นส่วนหนึ่งของโปรแกรมนี้ เพื่อช่วย Microsoft ปรับปรุงผลิตภัณฑ์และบริการของเรา หากเปิดใช้งานบริการตำแหน่งที่ตั้ง อาจมีการเก็บรวบรวมตำแหน่งที่ตั้งทางภูมิศาสตร์แบบเรียลไทม์ของอุปกรณ์ของคุณและคิวรีการค้นหาตำแหน่งที่ตั้งด้วยเช่นกัน
  • นอกจากนี้ คุณยังรับทราบว่าผู้เข้าร่วมโปรแกรมคนอื่นๆ อาจสามารถดูคำติชมของคุณได้
 4. การรวบรวมข้อมูล บริการ WIP อาจเก็บรวบรวมและให้ข้อมูลแก่ Microsoft โดยอัตโนมัติ ซึ่งอาจรวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลของคุณ ซึ่งเราจะใช้ข้อมูลนี้ติดต่อสื่อสารกับคุณ ตามที่อธิบายไว้ด้านล่าง เรายังอาจแบ่งปันข้อมูลบางอย่างเกี่ยวกับโปรแกรมที่เก็บรวบรวมไว้ให้กับบริษัทภายนอกด้วย ตัวอย่างเช่น เราอาจแบ่งปันข้อมูลเกี่ยวกับประสิทธิภาพการทำงานของฮาร์ดแวร์เฉพาะหรือส่วนประกอบของซอฟต์แวร์บนอุปกรณ์ของคุณกับผู้ผลิตคอมโพเนนต์ดังกล่าว เพื่อให้ผู้ผลิตปรับปรุงการทำงานของคอมโพเนนต์ร่วมกับผลิตภัณฑ์และบริการของ Microsoft นโยบายความเป็นส่วนตัวของ Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) และย่อหน้านี้นำไปใช้กับบริการ WIP และการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ
 5. การติดต่อสื่อสารกับคุณ Microsoft อาจใช้ข้อมูลที่ติดต่อของคุณ (i) เพื่อติดต่อสื่อสารกับคุณเกี่ยวกับการใช้บริการ WIP และ (ii) ให้ข้อมูลเพิ่มเติมแก่คุณเกี่ยวกับบริการ WIP และผลิตภัณฑ์หรือบริการของ Microsoft ซึ่งอาจเป็นการติดต่อทางอีเมล SMS ข้อความโต้ตอบแบบทันที การพูดคุยทางเว็บ โทรศัพท์ ในส่วนติดต่อผู้ใช้ หรือวิธีอื่นใด และอาจรวมถึงข้อเสนอด้วย คุณสามารถเลือกได้เสมอว่าคุณต้องการรับอีเมลส่งเสริมการขาย ข้อความ SMS การติดต่อทางโทรศัพท์และจดหมายทางไปรษณีย์จาก Microsoft หรือไม่
 6. การไม่สามารถถ่ายโอนต่อได้ คุณไม่สามารถถ่ายโอนหรือแบ่งปันซอฟต์แวร์หรือเอกสารหรือเนื้อหาที่เกี่ยวข้องซึ่งคุณได้รับจาก Microsoft อันเป็นส่วนหนึ่งของการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ นอกเสียจากได้ตกลงไว้เป็นอย่างอื่นหรือได้รับอนุญาตจาก Microsoft หรือยกเว้นหากกฎหมายในสถานที่ที่คุณพำนักอาศัย (หรือที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นธุรกิจ) ได้อนุญาตไว้ แม้ว่าข้อตกลงของเราจะไม่อนุญาตไว้ก็ตาม
 7. การปฏิเสธเข้าร่วม ถ้าคุณเปลี่ยนใจเกี่ยวกับการเข้าร่วมโปรแกรม คุณสามารถปฏิเสธการเข้าร่วมได้ตลอดเวลาโดยสมัครใจ เพียงแค่หยุดใช้บริการของโปรแกรมและถอนการติดตั้ง จากนั้นลบสำเนาซอฟต์แวร์ทั้งหมด
 8. การยกเลิก Microsoft ขอสงวนสิทธิที่จะยกเลิกการเข้าถึงบริการ WIP ใดๆ หรือทั้งหมดของคุณโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบไม่ว่าด้วยเหตุผลใดก็ตาม การยกเลิกการใช้งานหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการ WIP ของคุณ หรือการสิ้นสุดข้อตกลงนี้จะทำให้สิทธิของคุณในการครอบครองหรือใช้บริการ WIP ใดๆ สิ้นสุดลง และคุณต้องลบสำเนาทั้งหมดของซอฟต์แวร์ เนื้อหา และเนื้อหาอื่นๆ ที่ให้ไว้โดยเป็นส่วนหนึ่งของบริการ WIP ข้อ 9, 10, 11, 12, 14 และ 15 จะยังมีผลบังคับใช้ต่อไปหลังการสิ้นสุดข้อตกลงนี้
 9. ข้อกำหนดเพิ่มเติม ข้อกำหนดเพิ่มเติมต่อไปนี้ยังนำไปใช้กับบริการ WIP ในกรณีที่ข้อกำหนดเพิ่มเติมขัดแย้งกับข้อตกลงนี้ ให้ยึดเอาข้อตกลงนี้เป็นหลักในการควบคุม
  • เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิสำหรับซอฟต์แวร์ของ Microsoft สำหรับระบบปฏิบัติการ Windows และผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์อื่นๆ ของ Microsoft (https://www.microsoft.com/th-th/useterms
   ) จะนำไปใช้กับซอฟต์แวร์ Windows ใดๆ (รวมทั้งแอป Microsoft ใดๆ ที่มีอยู่และเป็นส่วนหนึ่งของ Windows) หรือผลิตภัณฑ์ Microsoft ที่คุณได้รับเป็นส่วนหนึ่งของบริการ WIP
  • ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft ข้อตกลงการใช้บริการของ Microsoft (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144) จะนำไปใช้กับบริการโปรแกรมอื่นและการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ รวมถึงส่วนต่างๆ ใน "เนื้อหาของคุณ" และ "แนวทางปฏิบัติ" ยกเว้นผลิตภัณฑ์ซอฟต์แวร์ของ Microsoft ในย่อหน้าข้างต้น
  • แอปพลิเคชันอื่นของ Microsoft บริการ WIP อาจรวมถึงแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์อื่นของ Microsoft ที่มาพร้อมกับเงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิซอฟต์แวร์ของตนเอง ซึ่งในกรณีนี้ เงื่อนไขการอนุญาตให้ใช้สิทธิเหล่านั้นจะมีผลใช้บังคับ
  • โปรแกรมของบริษัทภายนอก ซอฟต์แวร์นี้อาจประกอบด้วยโปรแกรมของบริษัทภายนอกที่ Microsoft เป็นผู้ให้สิทธิการใช้งานแก่คุณภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ใช่บุคคลภายนอกเป็นผู้ให้สิทธิ คำประกาศใดๆ เกี่ยวกับโปรแกรมของบุคคลภายนอก หากมี จะมีไว้เพื่อให้ข้อมูลแก่คุณเท่านั้น
 10. การสงวนสิทธิ Microsoft อาจมีสิทธิบัตร คำขอสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ ที่ครอบคลุมสาระสำคัญในบริการ WIP การจัดให้มีบริการ WIP ไม่ได้เป็นการให้สิทธิการใช้งานสิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ลิขสิทธิ์ หรือทรัพย์สินทางปัญญาอื่นๆ เหล่านี้แก่คุณ เว้นแต่ได้ระบุไว้โดยชัดแจ้งในข้อตกลงการให้สิทธิการใช้งานใดๆ ที่เป็นลายลักษณ์อักษรจาก Microsoft Microsoft ขอสงวนสิทธิทั้งหมดที่ไม่ได้ให้ไว้โดยชัดแจ้งภายใต้ข้อตกลงนี้ และจะไม่มีการให้สิทธิอื่นใดภายใต้ข้อตกลงนี้ ไม่ว่าจะโดยการแสดงเจตนาเป็นนัย โดยกฎหมายปิดปาก หรือโดยลักษณะอื่นใด
 11. การรับประกัน Microsoft และบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย ตลอดจนผู้จำหน่ายและคู่ค้าของเราจะไม่รับประกัน รับรอง หรือสร้างเงื่อนไขที่เกี่ยวกับการใช้บริการโปรแกรม WIP หรือการเข้าร่วมในโปรแกรมของคุณ ไม่ว่าโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยก็ตาม คุณเข้าใจว่าการใช้บริการ WIP เป็นความเสี่ยงของตัวคุณเอง และเราให้บริการ WIP ในลักษณะ “ตามสภาพ” ที่มีทั้ง “ข้อบกพร่องทั้งหมด” และ “ความพร้อมในการใช้งาน” คุณยอมรับความเสี่ยงทั้งหมดของการใช้บริการ WIP เราไม่ให้การรับประกันโดยนัยใดๆ ซึ่งรวมถึงสำหรับความสามารถในเชิงพาณิชย์ การมีคุณภาพเป็นที่น่าพอใจ ความเหมาะสมสำหรับการใช้งานเฉพาะด้าน ความพยายามในด้านฝีมือ และการไม่ละเมิด ภายใต้ขอบเขตที่กฎหมายในท้องถิ่นของคุณได้บัญญัติไว้ คุณอาจมีสิทธิ์บางอย่างภายใต้กฎหมายประจำท้องถิ่นของคุณ และไม่มีสิ่งใดในข้อตกลงนี้ที่มีเจตนาให้กระทบต่อสิทธิดังกล่าว หากมีการนำข้อตกลงนี้ไปใช้
 12. ค่าเสียหาย หากคุณมีมูลเหตุใดๆ ในการเรียกร้องค่าเสียหายที่เกี่ยวข้องกับโปรแกรมหรือบริการ WIP คุณยอมรับว่าการเยียวยาอย่างเดียวของคุณคือการเรียกค่าเสียหายโดยตรงไม่เกินจำนวนที่คุณชำระเป็นค่าบริการ WIP (หรือไม่เกิน 10 ดอลลาร์สหรัฐ หากคุณได้รับบริการ WIP โดยไม่เสียค่าใช้จ่าย) จาก Microsoft หรือบริษัทในเครือ ผู้แทนจำหน่าย ผู้จัดจำหน่าย แอปของบริษัทภายนอกและผู้ให้บริการ คู่ค้า และผู้จำหน่าย คุณไม่สามารถเรียกค่าความเสียหายหรือความสูญเสียอื่นได้ ซึ่งรวมถึงค่าเสียหายโดยตรง ค่าเสียหายที่เป็นผลตามมา ค่าเสียหายจากการสูญเสียผลกำไร ค่าเสียหายพิเศษ ค่าเสียหายโดยอ้อม ค่าเสียหายอันเนื่องมาจากการผิดสัญญา หรือค่าเสียหายที่เป็นการลงโทษ ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้จะมีผลใช้บังคับ แม้ว่าการเยียวยานี้จะไม่สามารถชดเชยความสูญเสียหรือความบกพร่องของวัตถุประสงค์สำคัญได้อย่างครบถ้วน หรือแม้ว่าเราได้ทราบหรือควรได้ทราบถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายนั้นก็ตาม ในกรณีที่สามารถทำได้ตามกฎหมายสูงสุด ข้อจำกัดและข้อยกเว้นเหล่านี้มีผลใช้บังคับกับทุกสิ่งหรือการเรียกร้องสิทธิ์ใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับบริการ WIP หรือการเข้าร่วมโปรแกรมของคุณ
 13. การปรับปรุงข้อตกลง เราอาจเปลี่ยนแปลงข้อตกลงนี้ได้เป็นครั้งคราว หากมีการเปลี่ยนแปลงใดก็ตาม เราจะแจ้งให้คุณทราบโดยการโพสต์แจ้งการเปลี่ยนแปลงบนเว็บไซต์ของโปรแกรมหรือผ่านช่องทางต่อไปนี้ ส่วนติดต่อผู้ใช้ของซอฟต์แวร์ การแจ้งเตือนทางอีเมล ข้อความโต้ตอบแบบทันที หรือผ่านช่องทางอื่นๆ ที่เหมาะสม ถ้าคุณใช้บริการ WIP หลังจากวันที่การเปลี่ยนแปลงมีผลบังคับ จะแสดงว่าคุณยอมรับข้อกำหนดที่ได้เปลี่ยนแปลงดังกล่าว หากคุณไม่ยอมรับการเปลี่ยนแปลงเหล่านั้น คุณต้องหยุดใช้บริการ WIP เราขอแนะนำให้เยี่ยมชมเว็บไซต์โปรแกรม (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=400983) อย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกๆ 30 วัน เพื่อตรวจสอบการแจ้งเตือนการเปลี่ยนแปลงที่อาจเกิดขึ้น
 14. กฎหมายที่บังคับใช้ กฎหมายของรัฐหรือประเทศที่คุณพำนักอาศัย (หรือที่ตั้งสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นธุรกิจ) จะใช้บังคับกับการเรียกร้องสิทธิและข้อพิพาททั้งหมดเกี่ยวกับบริการของโปรแกรม ซึ่งรวมถึงซอฟต์แวร์ การเข้าร่วมในโปรแกรมนี้ของคุณและข้อตกลงฉบับนี้ รวมถึงการเรียกร้องสิทธิกรณีผิดสัญญาและการเรียกร้องสิทธิภายใต้กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภค กฎหมายการแข่งขันที่ไม่เป็นธรรม กฎหมายการรับประกันโดยนัย รวมทั้งการเรียกร้องสิทธิกรณีลาภมิควรได้และละเมิด โดยไม่คำนึงถึงหลักกฎหมายขัดกัน ในสหรัฐอเมริกา กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลางจะใช้บังคับกับข้อกำหนดทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับอนุญาโตตุลาการ
 15. ข้อพิพาท การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันและการสละสิทธิ์การดำเนินคดีแบบกลุ่ม ถ้าคุณอาศัยอยู่ใน (หรือเป็นธุรกิจที่มีสถานประกอบธุรกิจหลักอยู่ใน) สหรัฐอเมริกา เราหวังว่าเราจะไม่มีข้อพิพาทเกิดขึ้น แต่หากมี คุณและเราจะพยายามระงับข้อพิพาทใดๆ อย่างไม่เป็นทางการภายในระยะเวลา 60 วัน หากเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ คุณและเราตกลงที่จะ เข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการที่มีผลผูกพันเป็นรายบุคคลที่ดำเนินการโดย American Arbitration Association ("AAA") ภายใต้กฎหมายอนุญาโตตุลาการของรัฐบาลกลาง (Federal Arbitration Act (“FAA”)) และไม่ต้องฟ้องร้องในศาลต่อหน้าผู้พิพากษาหรือคณะลูกขุน ข้อพิพาททั้งหมดจะได้รับการพิจารณาตัดสินต่อหน้าอนุญาโตตุลาการที่มีความเป็นกลาง และคำตัดสินของอนุญาโตตุลาการจะถือว่าเป็นที่สุด เว้นแต่จะมีสิทธิอันจำกัดในการอุทธรณ์ภายใต้ FAA ไม่อนุญาตให้มีการดำเนินคดีแบบกลุ่ม การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการแบบกลุ่ม การดำเนินการเสมือนทนายความของรัฐ และการพิจารณาคดีอื่นใดที่มีบุคคลอื่นดำเนินการแทน และไม่ให้มีการรวมการพิจารณาคดีแบบรายบุคคลโดยไม่ได้รับความยินยอมจากทุกฝ่าย "พวกเรา" "ของเรา" และ "เรา" รวมถึง Microsoft และบริษัทในเครือ
  1. ข้อพิพาทครอบคลุมทุกสิ่งทุกอย่างยกเว้น IP คำว่า “ข้อพิพาท” มีการให้นิยามอย่างกว้างที่สุดเท่าที่จะทำได้ ซึ่งรวมถึงการเรียกร้องหรือความขัดแย้งระหว่างคุณและเราเกี่ยวกับข้อตกลงนี้ บริการของโปรแกรม (รวมถึงซอฟต์แวร์) โฆษณา การตลาด หรือการติดต่อสื่อสาร บริการของโปรแกรมใดๆ ที่นำเสนอหรือจำหน่าย หรือการเข้าร่วมในโปรแกรมของคุณ ภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายใดๆ ที่รวมถึงสัญญา การรับประกัน การละเมิด ข้อบัญญัติ หรือข้อบังคับ ยกเว้นข้อพิพาทที่เกี่ยวข้องกับการบังคับใช้หรือการมีผลของสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาของคุณ ของผู้ให้สิทธิ์ของคุณ ของเรา หรือของผู้ให้สิทธิ์ของเรา
   • ส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาททางไปรษณีย์เป็นอันดับแรก หากคุณมีข้อพิพาทและพนักงานฝ่ายบริการลูกค้าของเราไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ โปรดส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาททางไปรษณีย์สหร้ฐอเมริกาไปยัง Microsoft Corporation, ATTN: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, U.S.A. โดยแจ้งชื่อ ที่อยู่ และข้อมูลการติดต่อของคุณ พร้อมกับปัญหาและความต้องการของคุณ โดยมีแบบฟอร์มให้บริการที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499) ซึ่งเราจะกระทำการอย่างเดียวกันหากเรามีข้อพิพาทกับคุณ หลังจาก 60 วัน หากไม่สามารถระงับข้อพิพาทได้ คุณหรือเราอาจเริ่มต้นกระบวนการอนุญาโตตุลาการ
   • ตัวเลือกศาลคดีมโนสาเร่ แทนที่การส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาททางไปรษณีย์ หากข้อพิพาทนั้นเป็นไปตามข้อกำหนดของศาล คุณอาจฟ้องร้องดำเนินคดีกับเราในศาลคดีมโนสาเร่ในประเทศที่คุณพำนักอาศัย (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นธุรกิจ) หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของเราในคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน สหรัฐอเมริกา หากคุณมีข้อพิพาทกับ Microsoft เราหวังว่าคุณจะส่งคำบอกกล่าวแจ้งข้อพิพาททางไปรษณีย์และให้เวลาเรา 60 วันในการดำเนินการ แต่คุณไม่จำเป็นต้องทำเช่นนั้นก่อนที่จะนำข้อพิพาทขึ้นสู่ศาลคดีมโนสาเร่
  2. กระบวนการอนุญาโตตุลาการ AAA จะดำเนินกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ภายใต้ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้า (หรือในกรณีที่คุณเป็นบุคคลและใช้บริการของโปรแกรม (รวมถึงซอฟต์แวร์ใดๆ) สำหรับการใช้งานส่วนบุคคลหรือการใช้งานในครัวเรือน หรือหากมูลค่าของข้อพิพาทไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ ไม่ว่าคุณจะเป็นบุคคลหรือไม่ หรือใช้บริการของโปรแกรมหรือซอฟต์แวร์อย่างไร ข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคจะมีผลใช้บังคับ) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ (www.adr.org) หรือโทร 1-800-778-7879 ในการเริ่มกระบวนการอนุญาโตตุลาการ ให้ยื่นแบบฟอร์มซึ่งมีให้บริการที่ (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497) แก่ AAA และส่งสำเนาให้เราหนึ่งฉบับ สำหรับข้อพิพาทที่มีจำนวนไม่เกิน 25,000 ดอลลาร์สหรัฐ การพิจารณาคดีจะดำเนินการผ่านทางโทรศัพท์ เว้นแต่ว่าอนุญาโตตุลาการจะมีมูลเหตุอันควรที่จะดำเนินการพิจารณาคดีต่อหน้าคู่ความแทน การพิจารณาคดีต่อหน้าคู่ความจะดำเนินการในประเทศที่คุณพำนักอาศัย (หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของคุณในกรณีที่เป็นธุรกิจ) หรือสถานประกอบธุรกิจหลักของเราในคิงเคาน์ตี้ รัฐวอชิงตัน คุณคือผู้เลือก อนุญาโตตุลาการอาจมีคำตัดสินชี้ขาดให้ชดใช้ค่าเสียหายแก่คุณเป็นรายบุคคลในจำนวนเดียวกับที่ศาลอาจตัดสิน อนุญาโตตุลาการอาจมีคำสั่งแสดงสิทธิ์หรือคำสั่งคุ้มครองชั่วคราวให้กับคุณเป็นรายบุคคลเท่านั้น และเฉพาะเท่าที่จำเป็นเพื่อให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของคุณ
  3. ค่าธรรมเนียมและการชำระเงินเกี่ยวกับอนุญาโตตุลาการ

   1. ข้อพิพาทที่มีจำนวนไม่เกิน 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ เราจะชดใช้ค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณโดยทันที และชำระค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ หากคุณปฏิเสธข้อเสนอการประนีประนอมยอมความที่เป็นลายลักษณ์อักษรล่าสุดของเรา ซึ่งมีขึ้นก่อนที่จะมีการแต่งตั้งอนุญาโตตุลาการ ข้อพิพาทของคุณจะผ่านกระบวนพิจารณาไปจนถึงการตัดสินของอนุญาโตตุลาการ (เรียกว่า “คำชี้ขาด”) และอนุญาโตตุลาการมีคำชี้ขาดให้กับคุณมากกว่าในข้อเสนอลายลักษณ์อักษรล่าสุดนี้ เราจะ (1) ชำระในจำนวนที่มากกว่าที่ระบุในคำชี้ขาดหรือชำระ 1,000 ดอลลาร์สหรัฐ (2) ชำระค่าทนายความของคุณตามสมควร หากมี และ (3) ชดใช้ค่าใช้จ่ายใดๆ (รวมถึงค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของพยานผู้เชี่ยวชาญ) ที่เกิดขึ้นกับทนายความของคุณตามสมควรจากการสืบสวน การเตรียมคดี และการทำให้บรรลุตามข้อเรียกร้องของคุณในกระบวนการอนุญาโตตุลาการ อนุญาโตตุลาการจะพิจารณากำหนดจำนวนค่าธรรมเนียม เว้นแต่คุณและเราจะตกลงกันเอง
   2. ข้อพิพาทที่มีจำนวนมากกว่า 75,000 ดอลลาร์สหรัฐ กฎของ AAA จะใช้บังคับกับการชำระค่าธรรมเนียมในการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการ
   3. ข้อพิพาทที่มีจำนวนทุนทรัพย์เท่าใดก็ตาม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่คุณเป็นผู้เริ่มขึ้น เราจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA หรืออนุญาโตตุลาการของเรา หรือค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้องของคุณที่เราชดใช้ให้ ยกเว้นในกรณีที่อนุญาโตตุลาการเห็นว่าการดำเนินการอนุญาโตตุลาการนี้เป็นสิ่งที่ไร้สาระหรือมีการยื่นเพื่อวัตถุประสงค์ที่ไม่เหมาะสม ในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใดๆ ที่เราเป็นผู้เริ่มขึ้น เราจะชำระค่าธรรมเนียมการยื่นฟ้อง รวมทั้งค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายของ AAA และอนุญาโตตุลาการทั้งหมด เราจะไม่เรียกค่าธรรมเนียมหรือค่าใช้จ่ายทนายความของเราจากคุณไม่ว่าในกระบวนการอนุญาโตตุลาการใด การพิจารณาถึงจำนวนมูลค่าของข้อพิพาทจะไม่นำค่าธรรมเนียมและค่าใช้จ่ายมาคำนวณรวมด้วย
  4. ต้องยื่นภายในหนึ่งปี คุณและเราต้องยื่นฟ้องร้องคดีในศาลคดีมโนสาเร่หรือยื่นข้อเรียกร้องหรือข้อพิพาทใดๆ ให้แก่อนุญาโตตุลาการ (ยกเว้นในกรณีที่เป็นข้อพิพาทเกี่ยวกับทรัพย์สินทางปัญญา ให้ดูที่ข้อ 15(ก)) ภายในเวลาหนึ่งปีนับตั้งแต่ที่สามารถยื่นฟ้องได้เป็นครั้งแรก มิฉะนั้น การยื่นฟ้องร้องคดีหรือข้อพิพาทนั้นจะถูกตัดสิทธิ์โดยถาวร

  5. การเป็นโมฆะบางส่วน หากพบว่าการสละสิทธิการฟ้องคดีแบบกลุ่มไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้สำหรับข้อพิพาททั้งหมดหรือบางส่วน ส่วนเหล่านั้นจะไม่นำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการแต่จะมีการดำเนินการในศาล โดยที่ส่วนที่เหลือจะนำเข้าสู่กระบวนการอนุญาโตตุลาการ หากพบว่าข้อกำหนดอื่นใดของข้อ 15 ไม่ชอบด้วยกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ข้อกำหนดดังกล่าวจะถูกตัดออก แต่ส่วนที่เหลือของข้อ 15 จะยังคงมีผลบังคับใช้

  6. การขัดแย้งกับกฎของ AAA ข้อตกลงฉบับนี้จะใช้บังคับจนถึงขอบเขตที่ขัดกับข้อบังคับอนุญาโตตุลาการทางการค้าหรือข้อบังคับอนุญาโตตุลาการสำหรับผู้บริโภคของ AAA