ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คู่มือผู้ใช้โปรแกรม Windows Insider

คู่มือนี้จะให้รายละเอียดเกี่ยวกับวิธีติดตั้งและใช้งานบิลด์ Windows 10 Insider Preview ให้ได้รับประโยชน์สูงสุด รวมถึงเคล็ดลับการแก้ปัญหา และลิงก์ไปยังทรัพยากรการสนับสนุนที่มีประโยชน์อื่นๆ

 

และพบกับ: คู่มือผู้ใช้ Windows 10 Mobile Insider

ติดตั้ง Windows 10 Insider Preview

เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในการติดตั้งบิลด์ Windows 10 Insider Preview ครั้งแรก1 บนพีซีของคุณ ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้

1. ตรวจสอบข้อกำหนดเบื้องต้น

 1. หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียนเป็น Windows Insider หมายเหตุ: คุณยังสามารถลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานของคุณเพื่อรับผลประโยชน์เพิ่มเติมจาก Windows Insider Program for Business
 2. ติดตั้ง Windows 10 บนพีซีของคุณ ในการติดตั้ง Windows 10 Insider Preview คุณจะต้องใช้งาน Windows 10 เวอร์ชันลิขสิทธิ์บนพีซีของคุณ หากพีซีของคุณกำลังใช้ Windows 7/8/8.1 คุณสามารถติดตั้ง Windows 10 ที่นี่ หากคุณกำลังมีปัญหาในการติดตั้ง Windows 10 คุณสามารถติดตั้งบิลด์ Windows 10 Insider Preview: ดาวน์โหลด Windows 10 Insider Preview ISO
 3. ตรวจสอบว่า Windows 10 Insider Preview สนับสนุนภาษาที่คุณต้องการบนพีซีของคุณหรือไม่

Windows 10 Insider Preview มีในภาษา SKU ต่อไปนี้:
อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย), บัลแกเรีย (บัลแกเรีย), จีน (จีนตัวย่อ, จีน), จีน (จีนดั้งเดิม, ไต้หวัน), โครเอเชีย (โครเอเชีย), เช็ก (สาธารณรัฐเช็ก), เดนมาร์ก (เดนมาร์ก), ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), เอสโตเนีย (เอสโตเนีย), ฟินแลนด์ (ฟินแลนด์), ฝรั่งเศส (แคนาดา), ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน (เยอรมนี), กรีก (กรีซ), ฮิบรู (อิสราเอล), ฮังการี (ฮังการี), อิตาลี (อิตาลี), ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น), เกาหลี (เกาหลี), ลัตเวีย (ลัตเวีย), ลิทัวเนีย (ลิทัวเนีย), นอร์เวย์, บ็อกมาล (นอร์เวย์), โปแลนด์ (โปแลนด์), โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย (โรมาเนีย), รัสเซีย (รัสเซีย), เซอร์เบีย (ละติน, เซอร์เบีย), สโลวัก (สโลวาเกีย), สโลวีเนีย (สโลวีเนีย), สเปน (เม็กซิโก), สเปน (สเปน, แบบสากล), สวีเดน (สวีเดน), ไทย (ไทย), ตุรกี (ตุรกี), ยูเครน (ยูเครน)

Windows 10 Insider Preview มีในภาษา Language Interface Pack (LIP) ต่อไปนี้:
แอฟริคานส์ (แอฟริกาใต้), แอลเบเนีย (แอลเบเนีย), แอมฮาริค, อาร์มีเนีย, อัสสัม, อาเซอร์ไบจาน (ละติน, อาเซอร์ไบจาน), เบงกาลี (บังกลาเทศ), เบงกาลี (อินเดีย), บาสก์, เบลารูเซีย (เบลารุส), บอสเนีย (ละติน), คาตาลัน (คาตาลัน), เชอโรกี (เชอโรกี), ดารี, ฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์), กาลิเซีย (กาลิเซีย), จอร์เจีย, คุชราตี, ฮินดี (อินเดีย), ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย), ไอริช, กันนาดา, คาซัค (คาซัคสถาน), เขมร (กัมพูชา), กีสวาฮีลี, คอนคานี, คีร์กีซ, ลาว (ลาว), ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย (สาธารณรัฐมาซิโดเนียยูโกสลาเวียเก่า), มลายู (มาเลเซีย), มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราฐี, มองโกเลีย (ซิริลลิก), เนปาล, นอร์เวย์ (ไนนอสก์), โอเดีย, เปอร์เซีย, ปัญจาบ, เคชวา, เกลิกสกอต, เซอร์เบีย (ซิริลลิก, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา), เซอร์เบีย (ซิริลลิก, เซอร์เบีย), สินธิ (อาหรับ), สิงหล, ทมิฬ (อินเดีย), ตาตาร์, เตลูกู, เติร์ก, อุรดู, อุ้ยเหอ, อุซเบค (ละติน, อุซเบกิสถาน), วาเลนเซีย, เวียดนาม, เวลช์

หมายเหตุ:

สามารถติดตั้งแพคภาษา LIP ของ Windows ได้บน ภาษาพื้นฐานที่สนับสนุนเท่านั้น สำหรับวิธีกำหนดค่าภาษาอินพุตหรือภาษาที่แสดงหลังจากติดตั้งแพคภาษา โปรดดู วิธีเพิ่มและสลับภาษาอินพุตหรือภาษาที่แสดงบนพีซีของคุณ.

 

2. เตรียมพีซี Windows 10 ของคุณ

 1. คลิก Get Started (เริ่มต้นใช้งาน)
 2. เปิด การตั้งค่า Windows Insider (บนพีซี Windows 10 ของคุณ ให้ไปที่ Start (เริ่ม) > Settings (การตั้งค่า) > Update (อัปเดต)& Security (การรักษาความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider)) เมื่อต้องการดูการตั้งค่านี้ คุณจำเป็นต้องมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบบนเครื่องพีซีของคุณ1
 3. ภายใต้ “Pick an account to get started (เลือกบัญชีเพื่อเริ่มต้นใช้งาน)” ให้คลิก “+” เพื่อลิงก์บัญชี Microsoft หรือบัญชีผู้ใช้ของที่ทำงานที่คุณใช้ในการลงทะเบียนโปรแกรม Windows Insider คลิก Continue (ดำเนินการต่อ)
 4. ภายใต้ “What kind of content that you would like to receive (คุณต้องการรับเนื้อหาประเภทใด)” ให้เลือก active development of Windows (การพัฒนา Windows ที่ดำเนินการอยู่) เพื่อรับ Windows 10 Insider Preview แล้วคลิก Confirm (ยืนยัน) เลือก “Fixes, apps and drivers (แก้ไข แอป และไดรเวอร์)” เท่านั้น หากคุณต้องการติดตั้งบิลด์จากแวดวง Release Preview หมายเหตุ: หากไม่มีตัวเลือก “Skip ahead to the next version of Windows (ข้ามไปยังเวอร์ชันถัดไปของ Windows)” การเลือกรายการดังกล่าวจะทำให้บิลด์ Insider Preview ล่าสุดในแวดวงที่เร็วก่อนใครเป็นค่าเริ่มต้น
 5. ภายใต้ “What pace do you want to receive preview builds (คุณต้องการรับบิลด์ Preview เร็วเท่าใด)” เลือก Fast (เร็ว) หากคุณต้องการรับบิลด์ Insider Preview ล่าสุด โปรดทราบว่าแวดวงนี้อาจมีบักและปัญหาอื่นๆ หากคุณต้องการรอบิลด์ที่เสถียรยิ่งขึ้น ให้เลือก Slow (ช้า) คลิก Confirm (ยืนยัน) สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดู Definition of Rings (คำจำกัดความของแวดวง) ด้านล่าง
 6. โปรดอ่านคำชี้แจงสิทธิส่วนบุคคลและข้อกำหนดของโปรแกรม แล้วคลิก Confirm (ยืนยัน)
 7. คลิก Restart Now (เริ่มใหม่ตอนนี้) หรือ Restart Later (เริ่มใหม่ในภายหลัง) เพื่อลงทะเบียนพีซีของคุณให้เสร็จสิ้น

3. ทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น

 1. เมื่อเริ่มพีซีใหม่ของคุณแล้ว ให้ไปที่ Start (เริ่ม) > Settings (การตั้งค่า) > Update (อัปเดต)& Security (การรักษาความปลอดภัย) > Windows Update แล้วคลิก Check for Updates (ตรวจหาการปรับปรุง) เพื่อดาวน์โหลดบิลด์ Insider Preview ล่าสุดโดยอิงตามเงื่อนไขที่คุณเลือกในขั้นตอนด้านบน
 2. เมื่อดาวน์โหลดเสร็จสิ้นแล้ว คุณจะพบกับ 3 ตัวเลือกในการเริ่มใหม่: คลิก Pick a time (เลือกเวลา), เตือนฉันภายหลัง หรือ Restart now (เริ่มใหม่ตอนนี้) เพื่อทำการติดตั้งให้เสร็จสิ้น หมายเหตุ: หลังจากที่คุณติดตั้งบิลด์ Insider Preview คุณจะได้รับบิลด์ใหม่ล่าสุดโดยอัตโนมัติ ในการยืนยันว่าคุณได้รับบิลด์ล่าสุด เพียงตรวจหาการปรับปรุงบน Windows Update

บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

คำติชมที่คุณให้เกี่ยวกับบิลด์ Insider Preview จะถูกส่งไปหาวิศวกรของเราโดยตรงเพื่อช่วยในการพัฒนา Windows ในการให้คำติชม เพียงไปที่แอป Feedback Hub (ฮับคำติชม) ใน Start menu (เมนูเริ่ม) ของคุณ Feedback Hub (ฮับคำติชม) ยังจะเชื่อมต่อคุณกับข่าว Insider, ภารกิจ ชุมชน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ คุณยังสามารถใช้แอป Language Community เพื่อช่วยเราทำให้ Windows ดียิ่งขึ้นในภาษาของคุณ พบกับวิธีให้คำติชมที่ใช้ดำเนินการได้

การทำงานกับแวดวง

คําจํากัดความของแวดวง

ตัวเลือกสำหรับความถี่ของบิลด์ Windows 10 Insider Preview นั้นเรียกว่า “แวดวง” แต่ละแวดวงคือเสถียรภาพระดับต่างๆ และจะถูกส่งมอบตามจังหวะบิลด์ที่แตกต่างกัน แวดวงมีไว้เพื่อประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ของเราขณะที่มีการเปิดตัวสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น หากบิลด์ผ่านการทดสอบโดยอัตโนมัติที่จำเป็นทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ เราจะปล่อยบิลด์ (เปิดตัวบิลด์) พร้อมอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ แอปพลิเคชัน ฯลฯ ให้กับแวดวงแรกที่มีวงรอบการเปิดตัวบ่อยที่สุด บิลด์จะยังได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะเลื่อนสู่แวดวงถัดไป เพื่อให้ Insider ได้รับบิลด์เร็วขึ้น เราจึงเปลี่ยนลำดับการเลื่อนระดับบิลด์ระหว่างแวดวงต่างๆ เกณฑ์การเลื่อนสู่แวดวง และได้เพิ่มแวดวงใหม่

แวดวงที่เร็วก่อนใคร

ประโยชน์จากการอยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใครก็คือ คุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ใช้และแสดงคำติชมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง หากคุณมีอุปกรณ์อยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใคร คุณควรเตรียมรับมือกับปัญหาที่มากขึ้นที่อาจเป็นอุปสรรค์ต่อกิจกรรมที่สำคัญ หรืออาจต้องใช้วิธีแก้แบบขัดตาทัพค่อนข้างมาก เนื่องจากเรายังได้ทำการตรวจสอบบิลด์กับอุปกรณ์จำนวนจำกัดก่อนเปิดตัวบิลด์ จึงมีโอกาสที่ฟีเจอร์บางอย่างอาจทำงานผิดพลาดในอุปกรณ์ที่มีการกำหนดค่าบางอย่างไว้ หากพบปัญหาร้ายแรง ให้รายงานปัญหาให้เราทราบทางแอป Feedback Hub (ฮับคำติชม) หรือในฟอรัม Windows Insider แล้วเตรียมติดตั้ง Windows ซ้ำโดยใช้ Media Creation Tool (เครื่องมือการสร้างสื่อ) ดูคำแนะนำที่ ดาวน์โหลด Windows 10 หรือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

แวดวงที่อดใจรอได้

ประโยชน์ของการอยู่ในแวดวงที่อดใจรอได้ก็คือ คุณยังจะได้รับอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ๆ ในสาขาการพัฒนา แต่บิลด์จะเสถียรยิ่งขึ้น บิลด์จะถูกส่งไปยังแวดวงที่อดใจรอได้หลังจากได้รับคำติชมจาก Insider ที่อยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใคร และวิเคราะห์โดยทีมวิศวกรของเราแล้ว บิลด์แวดวงที่อดใจรอได้มีอัปเดตเพื่อแก้ปัญหาสำคัญที่ทำให้ Windows Insider ไม่สามารถใช้บิลด์ได้ในแต่ละวัน บิลด์เหล่านี้ยังคงมาจากสาขาการพัฒนา และอาจมีปัญหาที่อาจได้รับการแก้ไขในอนาคต

แวดวง Release Preview

หากคุณต้องการใช้งาน Windows 10 รุ่นวางจำหน่ายจริง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงอัปเดต แอปพลิเคชัน และไดรฟ์เวอร์ได้ก่อนใครโดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะใช้สาขาการพัฒนา แวดวง Release Preview คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณจะสามารถมองเห็นแวดวง Release Preview ได้เมื่อเวอร์ชันของบิลด์ Windows ของคุณตรงกับสาขาโปรดักชันปัจจุบันเท่านั้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนจากสาขาการพัฒนาไปยังสาขาโปรดักชันปัจจุบันคือการติดตั้ง Windows ซ้ำโดยใช้ Media Creation Tool (เครื่องมือการสร้างสื่อ) ดูคำแนะนำที่ ดาวน์โหลด Windows 10 หรือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

Skip Ahead (ข้ามไปข้างหน้า)

นี่เป็นเวอร์ชันที่ไม่เหมือนใครของแวดวงที่เร็วก่อนใครที่ช่วยให้ Insider สามารถ “skip ahead (ข้ามไปข้างหน้า)” ไปยังบิลด์ Windows 10 Insider Preview ในรีลีสถัดไป ในขณะที่เรากำลังทำให้รีลีสปัจจุบันมีความสมบูรณ์ การลงทะเบียนใน Skip Ahead (ข้ามไปข้างหน้า) เป็นข้อเสนอที่มีให้เฉพาะ Insider จำนวนน้อยเท่านั้น โดยมีระยะเวลาจำกัด

การเปลี่ยนแวดวง

การเปลี่ยนแวดวงนั้นเป็นกระบวนการที่ง่าย เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Updates & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) ภายใต้ Choose Your Level (เลือกระดับของคุณ) เลือกระหว่างแวดวงต่อไปนี้: แวดวงที่เร็วก่อนใคร, แวดวงที่อดใจรอได้ หรือแวดวง Release Preview

การทำงานกับอัปเดต

หลังจากลงทะเบียนในโปรแกรม Windows Insider และติดตั้งบิลด์ Windows 10 Insider Preview แรกของคุณแล้ว1 คุณจะเริ่มได้รับอัปเดตให้กับอุปกรณ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา หมายเลขบิลด์จะเปลี่ยนไปในการอัปเดตแต่ละครั้ง เราส่งบิลด์ 2 ประเภทที่แตกต่างกันไปยังอุปกรณ์ของคุณ:

บิลด์หลัก

เมื่อมีการเปิดตัวบิลด์หลัก บิลด์หลักจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ต่างๆ รวมไปถึงอัปเดตสำหรับฟีเจอร์ที่มีอยู่เดิม การแก้ไขข้อบกพร่อง ความเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชัน หรือความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ สำหรับบิลด์หลัก คุณจะเห็นหมายเลขบิลด์เพิ่มขึ้นอีก 1 หรือมากกว่า หมายเลขบิลด์อาจมีความต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน ขึ้นอยู่กับการผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับของ Internal Ring ตัวอย่างเช่น 14361 -> 14365

บิลด์ย่อย/บิลด์บริการ

หรือที่รู้จักในชื่ออัปเดต “Servicing” หรือ “Cumulative” บิลด์เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงย่อยๆ ของบิลด์หลักที่เปิดตัวอยู่ในขณะนั้น บิลด์บริการมักประกอบด้วยการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตระบบปฏิบัติการขนาดย่อย หรือความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่จำเป็นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003

จะคาดหวังอะไรได้บ้างในแต่ละแวดวง

แม้จะไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าแต่ละแวดวงจะได้รับหมายเลขบิลด์ใด คุณจะพบว่าโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นไปตามนี้:

แวดวงที่เร็วก่อนใคร: เปิดตัวบิลด์หลัก มีบิลด์บริการน้อยมาก

แวดวงที่อดใจรอได้: บิลด์หลักที่มีการแก้ไขบิลด์เล็กน้อยแนบอยู่ด้วย

แวดวง Release Preview: การเปลี่ยนแปลงบิลด์หลักที่หลักไมล์การเปิดตัว และซีรีส์ที่ต่อเนื่องของบิลด์บริการ จนกว่าจะถึงหลักไมล์การเปิดตัวถัดไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับพีซีของคุณ

ด้านล่างคือชุดการอ้างอิงด่วนสำหรับข้อมูลหลักที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ขณะที่คุณมีส่วนร่วมในโปรแกรม ข้อมูลนี้ยังจะมีประโยชน์เมื่อส่งคำติชมเกี่ยวกับปัญหาของบิลด์ หรือการแนะนำฟีเจอร์ เช่นเดียวกับการขอความช่วยเหลือ

วิธีดูหมายเลขบิลด์

ไปที่ Start (เริ่ม)พิมพ์ winver, คลิก “winver - run command

วิธีการตรวจสอบว่าฉันได้เลือกแวดวงบิลด์ใด

เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) แล้วดูที่ดรอปดาวน์ Choose your Insider level (เลือกระดับ Insider ของคุณ)

ฉันจะตรวจสอบว่าบัญชี Microsoft (MSA) หรือ Azure Active Directory (AAD) ใดที่ฉันกำลังใช้เพื่อรับบิลด์

เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) แล้วดูข้อมูล Windows Insider account (บัญชีผู้ใช้ Windows Insider) ตามที่แสดง

ฉันจะตรวจสอบว่า Windows 10 ของฉันเปิดใช้งานแล้วหรือยังได้อย่างไร

เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) แล้วเลือก Activation (การเปิดใช้งาน) ดูข้อมูลตามที่แสดง

ไม่ได้รับอัปเดต

ขณะที่เข้าร่วมในโปรแกรม Windows Insider คุณอาจพบว่าพีซีของคุณไม่อัปเดตเป็นอัปเดตล่าสุดตามที่คาด มักไม่เกิดกรณีเช่นนี้ อย่างไรก็ตาม คุณต้องตรวจสอบรายการต่างๆ ที่สำคัญ หากคุณมาอยู่ในสถานะนี้

ทำการตรวจสอบหาอัปเดตด้วยตนเอง

เปิด Settings (การตั้งค่า)เปิด Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) และตรวจสอบอัปเดตที่พร้อมใช้ หรือเลือกCheck for Updates (ตรวจหาการปรับปรุง) หากคุณได้ตั้งค่า Active Hours (ชั่วโมงทำงาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่และอยู่ในสถานะลงชื่อเข้าใช้ในระหว่างนอกชั่วโมงทำงานเพื่อให้กระบวนการติดตั้งสามารถดําเนินการเสร็จสมบูรณ์

Windows ที่คุณใช้เปิดใช้งานแล้วหรือไม่

เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) แล้วเลือก Activation (การเปิดใช้งาน) ดูข้อมูลตามที่แสดง

บัญชี MSA หรือ AAD ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณลงทะเบียนรับบิลด์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย MSA หรือ AAD ของคุณ คุณจะมาที่หน้า “Already a member (เป็นสมาชิกแล้ว)” หาก MSA หรือ AAD ของคุณลงทะเบียนกับโปรแกรม Windows Insider แล้ว

คุณได้เลือกแวดวงแล้วหรือยัง

เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) แล้วดูที่ดรอปดาวน์ Choose your Insider level (เลือกระดับ Insider ของคุณ)

คุณเพิ่งทําการย้อนกลับหรือไม่

ตรวจสอบการตั้งค่า Windows Insider Preview ของคุณ รวมถึงการเลือกแวดวง บัญซี Microsoft และการเลือกสาขา

คุณได้ติดตั้งใหม่ทั้งหมดหรือไม่

หลังการติดตั้งใหม่ทั้งหมดและการตั้งค่าเริ่มแรกของบัญชี Microsoft แม้แต่บัญชีที่เคยถูกใช้เพื่อรับบิลด์ Insider มาแล้ว จำเป็นต้องมีการกำหนดเป้าหมายที่เหมาะสมให้กับพีซีของคุณ กระบวนการในเบื้องหลังนี้รู้จักในชื่อว่า Compatibility Checker (ตัวตรวจสอบความเข้ากันได้) และจะรันระหว่างช่วงเวลาพักบนพีซีของคุณ อาจใช้เวลาถึง 24 ชั่วโมง โปรดเปิดพีซีของคุณทิ้งไว้เพื่อให้มีการดำเนินการนี้ในเวลาที่ถูกต้อง

มีปัญหาซึ่งเป็นที่รู้จักสำหรับบิลด์ปัจจุบันของคุณหรือไม่

อาจมีปัญหากับบิลด์ ที่อาจนำไปสู่ปัญหากับอัปเดตที่ได้รับ โปรดตรวจสอบ บล็อกโพสต์ Windows Insider ล่าสุด หรือติดต่อเราที่ @WindowsInsider

การกู้คืนพีซี

หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถใช้พีซีของคุณได้ตามที่คาด เราต้องการให้คุณทราบวิธีกู้คืนพีซีของคุณสู่สถานะที่ใช้การได้ดี

ประเมินผลกระทบ

อะไรคือผลกระทบของปัญหา แอปเดียวหรือไม่ ฟังก์ชันการทํางานเล็กน้อยหรือไม่

คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ของคุณต่อ หรือฟังก์ชันการทำงานหลักไม่ทำงานหรือไม่

คุณสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ สามารถใช้แอปอื่นทดแทนได้หรือไม่

มีบิลด์ใหม่กว่าที่มีการแก้ไขบักซึ่งเป็นที่รู้จักที่พบหรือไม่

แก้ปัญหาและค้นพบ

แก้ปัญหา อาจมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณใช้ ติดต่อเราผ่าน ฟอรัม Windows Insider หรือ @WindowsInsider หากไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานหลักได้ คุณอาจต้องการติดตั้ง OS เวอร์ชันปัจจุบันของคุณซ้ำ ก่อนทำการติดตั้งซ้ำหรือย้อนกลับ ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองไฟล์ที่สำคัญ ในขณะที่มักไม่มีการสูญเสียข้อมูลระหว่างกระบวนการนี้ แต่การสำรองข้อมูลที่สำคัญนั้นคือสิ่งที่ดีที่สุด

การติดตั้งระบบปฏิบัติการใหม่

คุณมีตัวเลือกหลายตัว ซึ่งรวมถึงการติดตั้งระบบปฏิบัติการซ้ำเท่านั้น หรือล้างข้อมูลทั้งหมดของอุปกรณ์ของคุณ: ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Recovery (การกู้คืน) แล้วคลิก Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) ภายใต้ Reset this PC (รีเซ็ตพีซีเครื่องนี้) ทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพื่อรีเฟรช หรือติดตั้ง OS ใหม่ทั้งหมด

ย้อนกลับไปบิลด์ก่อนหน้า

หากพีซีของคุณทำงานได้ตามที่คาดในบิลด์ก่อนหน้า และคุณต้องการย้อนกลับโดยไม่สูญเสียข้อมูล คุณสามารถใช้วิธีนี้: ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Recovery (การกู้คืน) แล้วเลือก Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) ภายใต้ Go Back to an Earlier Build (กลับไปยังบิลด์ก่อนหน้า)

หมายเหตุ: หลังจากติดตั้งอัปเดตให้พีซีของคุณแล้ว คุณจะมีเวลาเจ็ด (7) วันในการกลับสู่เวอร์ชันเก่าหากจำเป็น หากต้องทำในภายหลัง คุณต้องยอมรับอัปเดตในอนาคต หรือคุณอาจติดตั้งบิลด์เก่าแบบติดตั้งใหม่ทั้งหมดผ่านสื่อที่สามารถบูตได้

ติดตั้งบิลด์ Insider แบบติดตั้งใหม่ทั้งหมดผ่านสื่อที่สามารถบูตได้

หนึ่งในคำถามที่มักพบอยู่เสมอคือมีวิธีสร้าง USB ที่บูตได้ที่มีการติดตั้ง Windows (จากไฟล์ ISO) ได้อย่างไร สิ่งนี้อาจเป็นประโยชน์ในสถานการณ์ต่างๆ ตั้งแต่การกู้คืนเครื่องจากบิลด์ที่ไม่ดี จนถึงการหลีกเลี่ยงบักต่างๆ หรือแม้แต่การลงทะเบียนพีซีเครื่องใหม่กับโปรแกรม Windows Insider

หากคุณต้องการ (หรือจำเป็น) ต้องสร้างไดรฟ์ USB ที่บูตได้จากไฟล์ Windows Insider ISO โปรดดูคำแนะนำเหล่านี้

การหยุดรับบิลด์ Insider

ในการหยุดรับบิลด์ใหม่บนพีซีของคุณ ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview) แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

กู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณหยุดรับบิลด์ เมื่ออุปกรณ์ของคุณใช้งานบิลด์โปรดักชัน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ บิลด์โปรดักชันนั้นเสถียร ได้รับอัปเดตบริการ ทำให้คุณทันสมัยอยู่เสมอ และจะทำให้คุณไม่ต้องสูญเสียข้อมูลใดก็ตามบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนขณะที่อุปกรณ์ของคุณกำลังใช้งานบิลด์ Insider อุปกรณ์ของคุณจะยังใช้งานบิลด์นั้นซึ่งจะไม่ได้รับอัปเดตบริการอีกต่อไปในอนาคต มีการตั้งวันหมดอายุ และอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย

ในการค้นหาหมายเลขบิลด์โปรดักชันปัจจุบัน ให้ดูที่บล็อก Windows Insider

ในการดูหมายเลขบิลด์บนพีซีของคุณ ไปที่ Start (เริ่ม) พิมพ์ winver แล้วคลิก “winver - run command

หากคุณเลือกที่จะหยุดรับบิลด์ Windows Insider ระหว่างรอบการพัฒนา และต้องกู้คืนพีซีของคุณกลับสู่บิลด์โปรดักชันปัจจุบัน คุณต้องติดตั้ง Windows เวอร์ชันก่อนหน้าโดยใช้ Media Creation Tool โปรดดูคำแนะนำที่ ดาวน์โหลด Windows 10 หรือเลือกจากรายการต่อไปนี้ ขึ้นอยู่กับเวอร์ชันก่อนหน้าที่คุณจะกลับไป: อิมเมจกู้คืน Windows 7, อิมเมจกู้คืน Windows 8 หรือ อิมเมจกู้คืน Windows 10

ทรัพยากรการสนับสนุน

แม้ว่า Insider จะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่ทีม Microsoft ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการใช้บิลด์ Windows 10 Insider Preview แม้ว่าเราจะจัดเตรียมข้อมูลไว้ในส่วนวิธีใช้แล้ว คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อรับการสนับสนุนได้

บล็อก Windows Insider

สำหรับแต่ละบิลด์ใหม่ เราจะเผยแพร่โพสต์บน Windows Blog ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ที่สำคัญ รวมถึงปัญหาที่ทราบที่ Insider อาจพบขณะที่ใช้บิลด์ เข้าอ่านบล็อกเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลใหม่สุดอยู่เสมอ อ่านบล็อก Windows Insider วันนี้

คำติชม

แชร์คำติชมผ่าน Feedback Hub (ฮับคำติชม) Insider คนอื่นๆ จะสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มในคำติชมของคุณได้ (หรือในทางกลับกัน) และจะทำให้คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังคำติชมที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ พบกับวิธีส่งคำติชมที่ใช้ดำเนินการได้

ฟอรัม

Insider สามารถกรองระหว่างพีซี อุปกรณ์เคลื่อนที่, Office, Edge และส่วนอื่นๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังมีหัวข้อย่อยที่จะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาได้เจาะจงยิ่งขึ้น ไปที่ฟอรัม Windows Insider

Twitter

เราก็โซเชียลนะ! คุณจะพบกับประกาศใหม่ๆ เกี่ยวกับบิลด์ เคล็ดลับ การสำรวจ การแข่งขัน รวมถึงการสนับสนุนโดยตรงแบบเรียลไทม์เมื่อพร้อม ติดตามเรา @WindowsInsider และ @Donasarkar

ออกจากโปรแกรม

คุณอาจต้องการกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการเดิมของคุณเพื่อที่จะไม่ต้องรับบิลด์ Windows Insider บนอุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถอยู่ในโปรแกรมนี้และรับการสื่อสารเกี่ยวกับ Windows Insider Preview ต่อไปได้ แต่ไม่ได้รับบิลด์อีกต่อไป หากคุณต้องการออกจากโปรแกรม Windows Insider อย่างสิ้นเชิง คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียน และกู้คืนอุปกรณ์ของคุณกลับสู่บิลด์จำหน่ายจริงที่สนับสนุน

ยกเลิกการลงทะเบียน

บนเว็บไซต์ของโปรแกรม Windows Insider ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft (MSA) หรือบัญชี Azure Active Directory (AAD) ของคุณที่ลิงก์กับโปรแกรม Windows Insider ไปที่หน้า ออกจากโปรแกรม (leave the program) และคลิกที่ปุ่ม "ออกจากโปรแกรม (Leave the Program)"

ยกเลิกการลงทะเบียน

บนพีซีของคุณ ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก “Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview)” แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก “Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview)” แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

 1. อาจมีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข Windows Insider Preview เป็นอย่างมากก่อนที่จะวางจำหน่ายจริง Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในที่นี้ ฟีเจอร์และการทำงานบางอย่างของผลิตภัณฑ์อาจต้องการฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม