ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

คู่มือผู้ใช้ Windows 10 Mobile Insider Preview

การติดตั้ง

เริ่มต้นใช้งานได้อย่างง่ายดาย ในการติดตั้งบิลด์ Windows 10 Mobile Insider Preview ครั้งแรก1 ให้ปฏิบัติตามขั้นตอนเหล่านี้
หากคุณยังไม่ได้ลงทะเบียน คุณสามารถลงทะเบียนเป็น Windows Insider และตรวจสอบว่า Windows 10 Mobile Insider Preview สนับสนุนภาษาและประเภทอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

 

Windows 10 Mobile Insider Preview นั้นมีในภาษาต่อไปนี้: แอฟริคานส์, แอลเบเนีย, แอมฮาริค, อาหรับ, อาเซอร์ไบจาน, เบงกาลี, บาสก์, เบลารูเซีย, บัลแกเรีย, คาตาลัน, จีน (ตัวย่อ), จีน (ดั้งเดิม), โครเอเชีย, เช็ก, เดนมาร์ก, ดัตช์, อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐฯ), เอสโตเนีย, ฟิลิปปินส์, ฟินแลนด์, ฝรั่งเศส, ฝรั่งเศส (แคนาดา), กาลิเซีย, เยอรมัน, กรีก, เฮาซา, ฮิบรู, ฮินดี, ฮังการี, ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย, อิตาลี, ญี่ปุ่น, กันนาดา, คาซัค, เขมร, สวาฮีลี, เกาหลี, ลาว, ลัตเวีย, ลิทัวเนีย, มาซิโดเนีย, มลายู, มาลายาลัม, นอร์เวย์, เปอร์เซีย, โปแลนด์, โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย, รัสเซีย, เซอร์เบีย, สโลวาเกีย, สโลวีเนีย, สเปน, สเปน (เม็กซิโก), สวีเดน, ทมิฬ, เตลูกู, ไทย, ตุรกี, ยูเครน, อุซเบกิสถานและเวียดนาม บางข้อความใน Preview อาจยังไม่ถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั้งหมด และจะปรากฏเป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น ข้อความนี้จะถูกแปลเป็นภาษาต่างๆ ทั้งหมดเมื่อวางจำหน่ายผลิตภัณฑ์

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

โทรศัพท์บางรุ่น ในบางภูมิภาค และบางผู้ให้บริการอาจไม่สนับสนุน Insider Preview หากโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรายการนี้ และไม่มีบิลด์ Insider Preview ปรากฏอยู่ในแอป Enroll in the Windows Insider หมายความว่ายังไม่สนับสนุนโทรศัพท์ของคุณ และในอนาคตอาจจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโทรศัพท์ของคุณ ในการดูว่าโทรศัพท์ของคุณมีระบบปฏิบัติการ (OS) Windows Phone เวอร์ชันใดติดตั้งอยู่ ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > About (เกี่ยวกับ) > More info (ข้อมูลเพิ่มเติม)

ทําตามคําแนะนําในการติดตั้ง

2. สำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ

ก่อนติดตั้งบิลด์ Insider Preview เราแนะนำให้คุณสำรองข้อมูลโทรศัพท์ของคุณ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดูวิธีใช้ Windows 10 Mobile

3. ลงทะเบียนโทรศัพท์ของคุณ

Windows Phone 8.x หรือบิลด์ Windows 10 Mobile รุ่นก่อน จากอุปกรณ์ ให้เปิดแอปพลิเคชัน Store ค้นหาและติดตั้ง แอปพลิเคชัน Windows Insider เริ่มแอปพลิเคชันและทำตามคำแนะนำบนหน้าจอ ใส่ บัญชี Microsoft ที่ลงทะเบียนของคุณ หรือ บัญชีผู้ใช้ขององค์กร เลือกแวดวงบิลด์ที่ต้องการ รีบูตอุปกรณ์ของคุณและตรวจหาอัปเดต บิลด์ Windows 10 Mobile ปัจจุบัน สำหรับบิลด์ Windows 10 Mobile ปัจจุบัน ตัวเลือกการตั้งค่า Windows Insider ถูกย้ายไปอยู่ใน Settings (การตั้งค่า) ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) คลิก Get Started (เริ่มต้นใช้งาน) ภายใต้ “Pick and account to get started (เลือกบัญชีผู้ใช้เพื่อเริ่มต้น)” ให้คลิกไอคอน “+” เพื่อลิงก์บัญชีผู้ใช้ แล้วคลิกบัญชีผู้ใช้ที่คุณใช้ในการลงทะเบียนเข้าร่วมโปรแกรม Windows Insider คลิก Continue (ดําเนินการต่อ) เลือกระดับ Insider ที่คุณต้องการ (แวดวงที่เร็วก่อนใคร, แวดวงที่อดใจรอได้, แวดวง Release Preview) Insider ในแวดวงที่เร็วก่อนใครจะได้ใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ก่อนใครและถี่มากกว่าใคร แต่อาจต้องเจอกับบัก รีบูตอุปกรณ์ของคุณ ไปที่ Settings (การตั้งค่า)> Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Phone update (อัปเดตโทรศัพท์) แล้วคลิก Check for Updates (ตรวจหาการปรับปรุง)

4. อัปเดตโทรศัพท์ของคุณอยู่เสมอ

เมื่อคุณได้ติดตั้งบิลด์ Insider Preview แรกของคุณแล้ว บิลด์ใหม่จะถูกดาวน์โหลดโดยอัตโนมัติและติดตั้งบนโทรศัพท์ของคุณเมื่อบิลด์ใหม่พร้อมใช้งาน ในการตรวจสอบว่าคุณมีบิลด์ Insider Preview ล่าสุดหรือไม่: ไปที่ Settings (การตั้งค่า)> Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Phone update (อัปเดตโทรศัพท์) แล้วคลิก Check for updates (ตรวจหาการปรับปรุง) หาก Phone Update บอกว่าอุปกรณ์ของคุณอัปเดตใหม่ล่าสุดแล้ว หมายถึงคุณมีบิลด์ล่าสุด

บอกให้เรารู้ว่าคุณคิดอย่างไร

คำติชมที่คุณให้เกี่ยวกับบิลด์ Insider Preview จะถูกส่งไปหาวิศวกรของเราโดยตรงเพื่อช่วยในการพัฒนา Windows ในการให้คำติชม เพียงไปที่แอป Feedback Hub (ฮับคำติชม) ใน Start menu (เมนูเริ่ม) ของคุณ Feedback Hub (ฮับคำติชม) ยังจะเชื่อมต่อคุณกับข่าว Insider, การสำรวจค้นหา ชุมชน และแหล่งข้อมูลอื่นๆ พบกับวิธีในการให้คำติชมที่เป็นประโยชน์

การทำงานกับแวดวง

ทรัพยากรการสนับสนุน

ตัวเลือกสำหรับความถี่ของบิลด์ Windows 10 Insider Preview นั้นเรียกว่า “แวดวง” แต่ละแวดวงคือเสถียรภาพระดับต่างๆ และจะถูกส่งมอบตามจังหวะบิลด์ที่แตกต่างกัน แวดวงมีไว้เพื่อประเมินคุณภาพของซอฟต์แวร์ของเราขณะที่มีการเปิดตัวสู่กลุ่มเป้าหมายที่มีขนาดใหญ่ยิ่งขึ้น หากบิลด์ผ่านการทดสอบโดยอัตโนมัติที่จำเป็นทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ เราจะปล่อยบิลด์ (เปิดตัวบิลด์) พร้อมอัปเดตฟีเจอร์ใหม่ แอปพลิเคชัน ฯลฯ ให้กับแวดวงแรกที่มีวงรอบการเปิดตัวบ่อยที่สุด บิลด์จะยังได้รับการประเมินตามเกณฑ์ที่กำหนดขึ้นเพื่อให้แน่ใจว่าพร้อมที่จะเลื่อนสู่แวดวงถัดไป เพื่อให้ Insider ได้รับบิลด์เร็วขึ้น เราจึงเปลี่ยนลำดับการเลื่อนระดับบิลด์ระหว่างแวดวงต่างๆ เกณฑ์การเลื่อนสู่แวดวง และได้เพิ่มแวดวงใหม่

แวดวงที่เร็วก่อนใคร

ประโยชน์จากการอยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใครก็คือ คุณจะเป็นคนกลุ่มแรกที่จะได้ใช้และแสดงคำติชมเกี่ยวกับฟีเจอร์ใหม่และฟีเจอร์ที่ได้รับการปรับปรุง หากคุณมีอุปกรณ์อยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใคร คุณควรเตรียมรับมือกับปัญหาที่มากขึ้นที่อาจเป็นอุปสรรค์ต่อกิจกรรมที่สำคัญ หรืออาจต้องใช้วิธีแก้แบบขัดตาทัพค่อนข้างมาก เนื่องจากเรายังได้ทำการตรวจสอบบิลด์กับอุปกรณ์จำนวนจำกัดก่อนเปิดตัวบิลด์ จึงมีโอกาสที่ฟีเจอร์บางอย่างอาจทำงานผิดพลาดในอุปกรณ์ที่มีการกำหนดค่าบางอย่างไว้ หากพบปัญหาร้ายแรง ให้รายงานปัญหาให้เราทราบทางแอป Feedback Hub (ฮับคำติชม) หรือในฟอรัม Windows Insider แล้วเตรียมติดตั้ง Windows ซ้ำโดยใช้ Media Creation Tool (เครื่องมือการสร้างสื่อ) ดูคำแนะนำที่ ดาวน์โหลด Windows 10 หรือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

แวดวงที่อดใจรอได้

ประโยชน์ของการอยู่ในแวดวงที่อดใจรอได้ก็คือ คุณยังจะได้รับอัปเดตและฟีเจอร์ใหม่ๆ ในสาขาการพัฒนา แต่บิลด์จะเสถียรยิ่งขึ้น บิลด์จะถูกส่งไปยังแวดวงที่อดใจรอได้หลังจากได้รับคำติชมจาก Insider ที่อยู่ในแวดวงที่เร็วก่อนใคร และวิเคราะห์โดยทีมวิศวกรของเราแล้ว บิลด์แวดวงที่อดใจรอได้มีอัปเดตเพื่อแก้ปัญหาสำคัญที่ทำให้ Windows Insider ไม่สามารถใช้บิลด์ได้ในแต่ละวัน บิลด์เหล่านี้ยังคงมาจากสาขาการพัฒนา และอาจมีปัญหาที่อาจได้รับการแก้ไขในอนาคต

แวดวง Release Preview

หากคุณต้องการใช้งาน Windows 10 รุ่นวางจำหน่ายจริง แต่ยังคงสามารถเข้าถึงอัปเดต แอปพลิเคชัน และไดรฟ์เวอร์ได้ก่อนใครโดยไม่ต้องเสี่ยงที่จะใช้สาขาการพัฒนา แวดวง Release Preview คือตัวเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณ คุณจะสามารถมองเห็นแวดวง Release Preview ได้เมื่อเวอร์ชันของบิลด์ Windows ของคุณตรงกับสาขาโปรดักชันปัจจุบันเท่านั้น วิธีที่ง่ายที่สุดในการเปลี่ยนจากสาขาการพัฒนาไปยังสาขาโปรดักชันปัจจุบันคือการติดตั้ง Windows ซ้ำโดยใช้ Media Creation Tool (เครื่องมือการสร้างสื่อ) ดูคำแนะนำที่ ดาวน์โหลด Windows 10 หรือสำหรับอุปกรณ์เคลื่อนที่ ใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

การเปลี่ยนแวดวง

การเปลี่ยนแวดวงนั้นเป็นกระบวนการที่ง่าย เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Updates & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) ภายใต้ Choose Your Level (เลือกระดับของคุณ) เลือกระหว่างแวดวงต่อไปนี้: แวดวงที่เร็วก่อนใคร, แวดวงที่อดใจรอได้ หรือแวดวง Release Preview

การทำงานกับอัปเดต

หลังจากลงทะเบียนในโปรแกรม Windows Insider และติดตั้งบิลด์ Windows 10 Insider Preview แรกของคุณแล้ว1 คุณจะเริ่มได้รับอัปเดตให้กับอุปกรณ์ที่คุณได้ลงทะเบียนไว้ ระหว่างขั้นตอนการพัฒนา หมายเลขบิลด์จะเปลี่ยนไปในการอัปเดตแต่ละครั้ง เราส่งบิลด์ 2 ประเภทที่แตกต่างกันไปยังอุปกรณ์ของคุณ:

บิลด์หลัก

เมื่อมีการเปิดตัวบิลด์หลัก บิลด์หลักจะมาพร้อมกับฟีเจอร์ใหม่ต่างๆ รวมไปถึงอัปเดตสำหรับฟีเจอร์ที่มีอยู่เดิม การแก้ไขข้อบกพร่อง ความเปลี่ยนแปลงของแอปพลิเคชัน หรือความเปลี่ยนแปลงอื่นๆ สำหรับบิลด์หลัก คุณจะเห็นหมายเลขบิลด์เพิ่มขึ้นอีก 1 หรือมากกว่า หมายเลขบิลด์อาจมีความต่อเนื่องกันหรือไม่ต่อเนื่องกัน ขึ้นอยู่กับการผ่านเกณฑ์การเลื่อนระดับของ Internal Ring ตัวอย่างเช่น 14361 -> 14365

บิลด์ย่อย/บิลด์บริการ

หรือที่รู้จักในชื่ออัปเดต “Servicing” หรือ “Cumulative” บิลด์เหล่านี้เป็นการเปลี่ยนแปลงย่อยๆ ของบิลด์หลักที่เปิดตัวอยู่ในขณะนั้น บิลด์บริการมักประกอบด้วยการแก้ไขข้อบกพร่อง การอัปเดตระบบปฏิบัติการขนาดย่อย หรือความเปลี่ยนแปลงขนาดเล็กที่จำเป็นอื่นๆ ตัวอย่างเช่น 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003

จะคาดหวังอะไรได้บ้างในแต่ละแวดวง

แม้จะไม่มีการกำหนดแน่นอนว่าแต่ละแวดวงจะได้รับหมายเลขบิลด์ใด คุณจะพบว่าโดยทั่วไปแล้วมักจะเป็นไปตามนี้:

แวดวงที่เร็วก่อนใคร: เปิดตัวบิลด์หลัก มีบิลด์บริการน้อยมาก

แวดวงที่อดใจรอได้: บิลด์หลักที่มีการแก้ไขบิลด์เล็กน้อยแนบอยู่ด้วย

แวดวง Release Preview: การเปลี่ยนแปลงบิลด์หลักที่หลักไมล์การเปิดตัว และซีรีส์ที่ต่อเนื่องของบิลด์บริการ จนกว่าจะถึงหลักไมล์การเปิดตัวถัดไป

ดูข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์ของคุณ

ด้านล่างคือชุดการอ้างอิงด่วนสำหรับข้อมูลหลักที่คุณอาจพบว่ามีประโยชน์ขณะที่คุณมีส่วนร่วมในโปรแกรม ข้อมูลนี้ยังจะมีประโยชน์เมื่อส่งคำติชมเกี่ยวกับปัญหาของบิลด์ หรือการแนะนำฟีเจอร์ เช่นเดียวกับการขอความช่วยเหลือ

วิธีค้นหาหมายเลขบิลด์ เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ และรุ่นอุปกรณ์

ไปที่ Settings (การตั้งค่า) >System (ระบบ) >About (เกี่ยวกับ) >More Info (ข้อมูลเพิ่มเติม)

วิธีการตรวจสอบว่าฉันได้เลือกแวดวงบิลด์ใด

ไปที่ Settings (การตั้งค่า) >Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) และดูข้อมูลภายใต้ “Choose your Insider level (เลือกระดับ Insider ของคุณ)

ฉันจะตรวจสอบว่าบัญชี Microsoft (MSA) หรือ Azure Active Directory (AAD) ใดที่ฉันกำลังใช้เพื่อรับบิลด์

ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) แล้วเลื่อนลงไปที่ “Windows Insider account (บัญชีผู้ใช้ Windows Insider)”

ไม่ได้รับอัปเดต

หากคุณไม่ได้รับอัปเดต Insider Preview ล่าสุดตามที่คาด โปรดตรวจสอบข้อมูลต่อไปนี้

มีอัปเดตรอดำเนินการอยู่บนอุปกรณ์ของคุณหรือไม่

หากอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณมีอัปเดตรอให้ติดตั้งอยู่ ระบบจะไม่ตรวจสอบหาอัปเดตต่อไปจนกว่าจะติดตั้งอัปเดตปัจจุบันนั้นเสร็จสิ้นแล้ว ทำการตรวจสอบหาอัปเดตด้วยตัวเอง: เปิด Settings (การตั้งค่า)เปิด Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) และตรวจหาอัปเดตที่พร้อมใช้ หรือเลือกCheck for Updates (ตรวจหาการปรับปรุง) ติดตั้งอัปเดตใดๆ ที่รอให้ติดตั้งอยู่ จากนั้นตรวจหาอัปเดตที่อาจมีเพิ่มเติมอีกครั้ง หากคุณได้ตั้งค่า Active Hours (ชั่วโมงทำงาน) ตรวจสอบให้แน่ใจว่าอุปกรณ์ของคุณเปิดอยู่ในระหว่างนอกชั่วโมงทำงานเพื่อให้กระบวนการติดตั้งสามารถดําเนินการเสร็จสมบูรณ์ คุณสามารถเริ่มการติดตั้งบิลด์ที่รอให้ติดตั้งอยู่ได้ด้วยตนเองทุกเมื่อ

เปรียบเทียบหมายเลขบิลด์

ตรวจสอบว่าอุปกรณ์ของคุณมีอัปเดตล่าสุด ในการค้นหาหมายเลขบิลด์ล่าสุดสำหรับแวดวงที่คุณเลือก ตรวจสอบบล็อกโพสต์ Windows Insider ล่าสุด หรือติดต่อเราที่ @WindowsInsider

คุณอยู่ในแวดวงที่ถูกต้องที่จะได้รับบิลด์ที่ต้องการหรือไม่

บิลด์จะได้รับการเปิดตัวให้แวดวงที่เร็วก่อนใครถี่กว่าแวดวงที่อดใจรอได้ หรือแวดวง Release Preview ดังนั้น แวดวงที่เร็วก่อนใครมักอยู่บนบิลด์ใหม่กว่าแวดวงอื่น ไปที่ Settings (การตั้งค่า) >Update & security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) และดูข้อมูลภายใต้ “Choose your Insider level (เลือกระดับ Insider ของคุณ)

บัญชี MSA หรือ AAD ที่เชื่อมต่อกับอุปกรณ์ของคุณลงทะเบียนรับบิลด์หรือไม่

คลิกที่นี่เพื่อลงชื่อเข้าใช้ด้วย MSA หรือ AAD ของคุณ คุณจะมาที่หน้า “Already a member (เป็นสมาชิกแล้ว)” หาก MSA หรือ AAD ของคุณลงทะเบียนกับโปรแกรม Windows Insider แล้ว

มีบักซึ่งเป็นที่รู้จักที่ทำให้การตรวจหาหรือติดตั้งบิลด์ผิดพลาดหรือไม่

อาจมีปัญหากับบิลด์ ที่อาจนำไปสู่ปัญหากับอัปเดตที่ได้รับ โปรดตรวจสอบ บล็อกโพสต์ Windows Insider ล่าสุด หรือติดต่อเราที่ @WindowsInsider

มีการเปลี่ยนแปลงรายการอุปกรณ์ที่สนับสนุนหรือไม่

โทรศัพท์บางรุ่น ในบางภูมิภาค และบางผู้ให้บริการอาจไม่สนับสนุน Insider Preview หากโทรศัพท์ของคุณไม่อยู่ในรายการด้านบนนี้และไม่มีบิลด์ Insider Preview ปรากฏอยู่ในแอป Enroll in the Windows Insider หมายความว่ายังไม่สนับสนุนโทรศัพท์ของคุณ และในอนาคตอาจจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโทรศัพท์ของคุณ>

และในอนาคตอาจจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนโทรศัพท์ของคุณ ในการดูว่าโทรศัพท์ของคุณมีระบบปฏิบัติการ (OS) Windows Phone เวอร์ชันใดติดตั้งอยู่ ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > About (เกี่ยวกับ) > More info (ข้อมูลเพิ่มเติม)

การกู้คืนอุปกรณ์

หากคุณอยู่ในสถานการณ์ที่คุณไม่สามารถใช้อุปกรณ์ของคุณได้ตามที่คาด เราต้องการให้คุณทราบวิธีกู้คืนอุปกรณ์ของคุณสู่สถานะที่ใช้การได้ดี

ประเมินผลกระทบ

 • อะไรคือผลกระทบของปัญหา แอปเดียวไม่ทำงานหรือไม่ เป็นฟีเจอร์รองหรือไม่
 • คุณสามารถใช้งานอุปกรณ์ของคุณต่อ หรือฟังก์ชันการทำงานหลักไม่ทำงานหรือไม่
 • คุณสามารถแก้ปัญหาได้หรือไม่ สามารถใช้แอปอื่นทดแทนได้หรือไม่
 • มีบิลด์ใหม่กว่าที่มีการแก้ไขบักซึ่งเป็นที่รู้จักที่พบหรือไม่

แก้ปัญหาและค้นพบ

แก้ปัญหา อาจมีวิธีแก้ปัญหาให้คุณใช้ ติดต่อเราผ่าน ฟอรัม Windows Insider หรือ @WindowsInsider หากไม่สามารถใช้ฟังก์ชันการทำงานหลักได้ และไม่มีวิธีแก้ปัญหาซึ่งเป็นที่รู้จัก คุณสามารถพิจารณารีเซ็ตอุปกรณ์ของคุณ หรือแฟลชกลับไปเป็น Windows เวอร์ชันก่อนหน้า ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery ก่อนทำการติดตั้งซ้ำหรือย้อนกลับ ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองไฟล์ที่สำคัญ สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดูวิธีใช้ Windows 10 Mobile

วิธีการกู้คืน

หากคุณต้องการกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเดิม ให้ใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

การหยุดรับบิลด์ Insider

ขณะที่เข้าร่วมโปรแกรม Windows Insider Preview คุณอาจพบว่าจำเป็นต้องหยุดรับบิลด์ใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ชิ้นใดชิ้นหนึ่ง ด้านล่างคุณจะพบกับขั้นตอนในการทำกระบวนการนี้ ในการหยุดรับบิลด์ใหม่บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก “Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview)” แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

กู้คืนอุปกรณ์ของคุณ

เราแนะนำให้คุณหยุดรับบิลด์ เมื่ออุปกรณ์ของคุณใช้งานบิลด์โปรดักชัน เพื่อที่คุณจะไม่ต้องกู้คืนอุปกรณ์ของคุณ บิลด์โปรดักชันนั้นเสถียร ได้รับอัปเดตบริการ ทำให้คุณทันสมัยอยู่เสมอ และจะทำให้คุณไม่ต้องสูญเสียข้อมูลใดก็ตามบนอุปกรณ์ของคุณ หากคุณยกเลิกการลงทะเบียนขณะที่อุปกรณ์ของคุณกำลังใช้งานบิลด์ Insider อุปกรณ์ของคุณจะยังใช้งานบิลด์นั้นซึ่งจะไม่ได้รับอัปเดตบริการอีกต่อไปในอนาคต มีการตั้งวันหมดอายุ และอาจมีช่องโหว่ด้านความปลอดภัย ในการค้นหาหมายเลขบิลด์โปรดักชันปัจจุบัน ให้ดูที่บล็อก Windows Insider ในการดูหมายเลขบิลด์บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > System (ระบบ) > About (เกี่ยวกับ) > More info (ข้อมูลเพิ่มเติม) > (OS build(บิลด์ OS)) ตรวจสอบว่าคุณได้สำรองภาพถ่าย วิดีโอ ที่ติดต่อ และไฟล์อื่นๆ ที่จำเป็นไว้แล้ว คุณจะต้องกู้คืนข้อมูลเหล่านั้นหลังจากที่คุณติดตั้งระบบปฏิบัติการเวอร์ชันก่อนอีกครั้ง สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการสำรองข้อมูลของอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ ดูวิธีใช้ Windows 10 Mobile ในการกู้คืนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณให้เป็นบิลด์โปรดักชันปัจจุบัน คุณต้องกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการเวอร์ชันเดิมของคุณโดยใช้ Windows Device Recovery Tool ดูคำแนะนำที่ Windows Phone Device Recovery

ทรัพยากรการสนับสนุน

แม้ว่า Insider จะเป็นผู้ที่สามารถพึ่งพาตนเองได้ แต่ทีม Microsoft ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือคุณในการใช้บิลด์ Windows 10 Insider Preview แม้ว่าเราจะจัดเตรียมข้อมูลไว้ในส่วนวิธีใช้แล้ว คุณยังสามารถใช้ตัวเลือกต่อไปนี้เพื่อรับการสนับสนุนได้

บล็อก Windows Insider

สำหรับแต่ละบิลด์ใหม่ เราจะเผยแพร่โพสต์บน Windows Blog ที่กล่าวถึงการเปลี่ยนแปลงฟีเจอร์ที่สำคัญ รวมถึงปัญหาที่ทราบที่ Insider อาจพบขณะที่ใช้บิลด์ เข้าอ่านบล็อกเพื่อรับทราบข่าวสารและข้อมูลใหม่สุดอยู่เสมอ อ่านบล็อก Windows Insider วันนี้

คำติชม

แชร์คำติชมผ่าน Feedback Hub (ฮับคำติชม) Insider คนอื่นๆ จะสามารถแสดงความคิดเห็นเพิ่มในคำติชมของคุณได้ (หรือในทางกลับกัน) และจะทำให้คุณสามารถสร้างลิงก์ไปยังคำติชมที่คุณสามารถแชร์กับผู้อื่นสำหรับเป็นข้อมูลอ้างอิงได้ พบกับวิธีส่งคำติชมที่ใช้ดำเนินการได้

ฟอรัม

Insider สามารถกรองระหว่างพีซี อุปกรณ์เคลื่อนที่, Office, Edge และส่วนอื่นๆ อีกมาก นอกจากนี้ยังมีหัวข้อย่อยที่จะช่วยให้คุณค้นหาเนื้อหาได้เจาะจงยิ่งขึ้น ไปที่ฟอรัม Windows Insider

Twitter

เราก็โซเชียลนะ! คุณจะพบกับประกาศใหม่ๆ เกี่ยวกับบิลด์ เคล็ดลับ การสำรวจ การแข่งขัน รวมถึงการสนับสนุนโดยตรงแบบเรียลไทม์เมื่อพร้อม ติดตามเรา @WindowsInsider และ @Donasarkar

ออกจากโปรแกรม

คุณอาจต้องการกลับไปใช้ระบบปฏิบัติการเดิมของคุณเพื่อที่จะไม่ต้องรับบิลด์ Windows Insider บนอุปกรณ์ของคุณอีกต่อไป คุณสามารถอยู่ในโปรแกรมนี้และรับการสื่อสารเกี่ยวกับ Windows Insider Preview ต่อไปได้ แต่ไม่ได้รับบิลด์อีกต่อไป หากคุณต้องการออกจากโปรแกรม Windows Insider อย่างสิ้นเชิง คุณต้องยกเลิกการลงทะเบียน และกู้คืนอุปกรณ์ของคุณกลับสู่บิลด์จำหน่ายจริงที่สนับสนุน

ยกเลิกการลงทะเบียน

บนเว็บไซต์ของโปรแกรม Windows Insider ให้ลงชื่อเข้าใช้ด้วยบัญชี Microsoft (MSA) หรือบัญชี Azure Active Directory (AAD) ของคุณที่ลิงก์กับโปรแกรม Windows Insider ไปที่หน้า ออกจากโปรแกรม (leave the program) และคลิกที่ปุ่ม "ออกจากโปรแกรม (Leave the Program)"

ยกเลิกการลงทะเบียน

บนพีซีของคุณ ให้ไปที่ Settings (การตั้งค่า) > Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) > Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก “Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview)” แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ของคุณ เปิด Settings (การตั้งค่า) เลือก Update & Security (การปรับปรุงและความปลอดภัย) เลือก Windows Insider Program (โปรแกรม Windows Insider) เลือก “Stop Insider Preview Builds (หยุดรับบิลด์ Insider Preview)” แล้วทำตามคำแนะนำบนหน้าจอเพิ่มเติม

 1. อาจมีการเปลี่ยนแปลง Windows Insider Preview เป็นอย่างมากก่อนวางจำหน่ายจริง Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในที่นี้ ฟีเจอร์และการทำงานบางอย่างของผลิตภัณฑ์อาจต้องการฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม