ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก

การเริ่มต้นใช้งาน

ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณและให้คำติชมเกี่ยวกับบิลด์ Windows Insider Preview ให้สอดคล้องกับความต้องการเฉพาะขององค์กรของคุณ ทำได้ง่ายๆ เพียง 1. ลงทะเบียน 2. ติดตั้ง 3. มีส่วนร่วม

บุคคลที่มีเครื่องหมายบวก - ลงทะเบียน

1. ลงทะเบียน

เข้าร่วมโปรแกรม Windows Insider ด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณ

ดูเพิ่มเติม

คอมพิวเตอร์ที่มีดาว

2. ติดตั้ง

ติดตั้ง Windows 10 Insider Preview

ดูเพิ่มเติม

มือกำลังกดปุ่ม

3. มีส่วนร่วม

ส่งคำติชมถึงเราผ่าน Feedback Hub (ฮับคำติชม) และเข้าร่วมชุมชน

ดูเพิ่มเติม

1. ลงทะเบียน

การลงทะเบียนในโปรแกรม Windows Insider ด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณใน Azure Active Directory (AAD) จะทำให้คุณและเพื่อนร่วมงานของคุณสามารถส่งคำติชมในนามขององค์กรของคุณได้ และช่วยทำให้ Windows เป็นไปตามความต้องการจำเพาะของธุรกิจของคุณ การลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณต้องใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1703 หรือใหม่กว่า หากคุณไม่มีบัญชี AAD พบว่าจะมีผู้เช่า Azure Active Directory ได้อย่างไร

ลงทะเบียนด้วยบัญชีผู้ใช้ขององค์กรของคุณ

คุณเป็นผู้ดูแลระบบ IT หรือไม่

>เมื่อคุณลงทะเบียนด้วยบัญชี AAD ของคุณแล้ว คุณสามารถกำหนดวิธีและเวลาที่ผู้ใช้ในองค์กรของคุณสามารถดาวน์โหลดบิลด์ Windows 10 Insider Preview Requires Windows 10 Version 1703 or later.

พบกับวิธีจัดการบิลด์ PREVIEW

2. ติดตั้ง

Windows 10 Insider Preview1

การติดตั้งบิลด์ Insider Preview คือวิธีที่ดีมากในการทดลองใช้ฟีเจอร์ใหม่ๆ ของ Windows ให้คำติชม และช่วยกำหนดแนวทางของเวอร์ชันต่อไปในอนาคต

เช่นเดียวกับซอฟต์แวร์รุ่นก่อนว่างจำหน่าย คุณอาจพบบักและปัญหาอื่นๆ ระหว่างการใช้ ด้วยเหตุผลนี้ บิลด์ Insider Preview จึงถูกสร้างขึ้นมาสำหรับผู้ที่รอบรู้ในด้านพีซีหรืออุปกรณ์ของตนเป็นอย่างดี และไม่กังวลเกี่ยวกับการอัปเดตถี่ๆ ซึ่งมีการเปลี่ยนแปลงเป็นอย่างมาก

แต่ไม่ต้องกังวล คุณสามารถเลือกเวอร์ชันของ Insider Preview ได้ หากคุณรู้สึกไม่สบายใจกับแวดวงที่เร็วก่อนใครเวอร์ชันแรก คุณสามารถเลือกแวดวงที่อดใจรอได้ หรือ Release Preview ซึ่งจะเปิดตัวช้ากว่า แต่เสถียรมากกว่า พบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับแวดวง

เตรียมเครื่องของคุณให้พร้อมสำหรับ Windows 10

ในการติดตั้ง Windows 10 Insider Preview คุณจะต้องใช้งาน Windows 10

  • หากพีซีของคุณกำลังใช้ Windows 7/8/8.1 คุณสามารถ ติดตั้ง Windows 10 ได้ที่นี่
  • หากคุณกำลังมีปัญหาในการติดตั้ง Windows 10 คุณสามารถติดตั้งบิลด์ Windows 10 Insider Preview: ดาวน์โหลด Windows 10 Insider Preview ISO
  • ในการติดตั้งบิลด์ Insider Preview โดยใช้บัญชี AAD ของคุณ คุณต้องมีเครื่องพีซีที่ใช้ Windows 10 เวอร์ชัน 1703 หรือใหม่กว่า ยืนยันด้วยการไปที่ Settings (การตั้งค่า)>System (ระบบ)>About (เกี่ยวกับ)

Windows 10 Insider Preview มีในภาษา SKU ต่อไปนี้:
อาหรับ (ซาอุดีอาระเบีย), บัลแกเรีย (บัลแกเรีย), จีน (จีนตัวย่อ, จีน), จีน (จีนดั้งเดิม, ไต้หวัน), โครเอเชีย (โครเอเชีย), เช็ก (สาธารณรัฐเช็ก), เดนมาร์ก (เดนมาร์ก), ดัตช์ (เนเธอร์แลนด์), อังกฤษ (สหราชอาณาจักร), อังกฤษ (สหรัฐอเมริกา), เอสโตเนีย (เอสโตเนีย), ฟินแลนด์ (ฟินแลนด์), ฝรั่งเศส (แคนาดา), ฝรั่งเศส (ฝรั่งเศส), เยอรมัน (เยอรมนี), กรีก (กรีซ), ฮิบรู (อิสราเอล), ฮังการี (ฮังการี), อิตาลี (อิตาลี), ญี่ปุ่น (ญี่ปุ่น), เกาหลี (เกาหลี), ลัตเวีย (ลัตเวีย), ลิทัวเนีย (ลิทัวเนีย), นอร์เวย์, บ็อกมาล (นอร์เวย์), โปแลนด์ (โปแลนด์), โปรตุเกส (บราซิล), โปรตุเกส (โปรตุเกส), โรมาเนีย (โรมาเนีย), รัสเซีย (รัสเซีย), เซอร์เบีย (ละติน, เซอร์เบีย), สโลวัก (สโลวาเกีย), สโลวีเนีย (สโลวีเนีย), สเปน (เม็กซิโก), สเปน (สเปน, แบบสากล), สวีเดน (สวีเดน), ไทย (ไทย), ตุรกี (ตุรกี), ยูเครน (ยูเครน)

Windows 10 Insider Preview มีในภาษา Language Interface Pack (LIP) ต่อไปนี้:
แอฟริคานส์ (แอฟริกาใต้), แอลเบเนีย (แอลเบเนีย), แอมฮาริค, อาร์มีเนีย, อัสสัม, อาเซอร์ไบจาน (ละติน, อาเซอร์ไบจาน), เบงกาลี (บังกลาเทศ), เบงกาลี (อินเดีย), บาสก์, เบลารูเซีย (เบลารุส), บอสเนีย (ละติน), คาตาลัน (คาตาลัน), เชอโรกี (เชอโรกี), ดารี, ฟิลิปปินส์ (ฟิลิปปินส์), กาลิเซีย (กาลิเซีย), จอร์เจีย, คุชราตี, ฮินดี (อินเดีย), ไอซ์แลนด์, อินโดนีเซีย (อินโดนีเซีย), ไอริช, กันนาดา, คาซัค (คาซัคสถาน), เขมร (กัมพูชา), กีสวาฮีลี, คอนคานี, คีร์กีซ, ลาว (ลาว), ลักเซมเบิร์ก, มาซิโดเนีย (สาธารณรัฐมาซิโดเนียยูโกสลาเวียเก่า), มลายู (มาเลเซีย), มาลายาลัม, มอลตา, เมารี, มาราฐี, มองโกเลีย (ซิริลลิก), เนปาล, นอร์เวย์ (ไนนอสก์), โอเดีย, เปอร์เซีย, ปัญจาบ, เคชวา, เกลิกสกอต, เซอร์เบีย (ซิริลลิก, บอสเนียและเฮอร์เซโกวีนา), เซอร์เบีย (ซิริลลิก, เซอร์เบีย), สินธิ (อาหรับ), สิงหล, ทมิฬ (อินเดีย), ตาตาร์, เตลูกู, เติร์ก, อุรดู, อุ้ยเหอ, อุซเบค (ละติน, อุซเบกิสถาน), วาเลนเซีย, เวียดนาม, เวลช์

หมายเหตุ:

สามารถติดตั้งแพคภาษา LIP ของ Windows ได้บน ภาษาพื้นฐานที่สนับสนุนเท่านั้น สำหรับวิธีกำหนดค่าภาษาอินพุตหรือภาษาที่แสดงหลังจากติดตั้งแพคภาษา โปรดดู วิธีเพิ่มและสลับภาษาอินพุตหรือภาษาที่แสดงบนพีซีของคุณ.

ทําตามคําแนะนําในการติดตั้ง

ทําตามคําแนะนําในการติดตั้ง

3. มีส่วนร่วม

ให้คําติชมโดยใช้แอป Feedback Hub (ฮับคำติชม)2 บน Windows 10 คุณยังสามารถดูคำติชมที่ส่งเข้ามาโดย Insider คนอื่นๆ ในองค์กรของคุณในแอป Feedback Hub (ฮับคำติชม) ด้วยการกรองบน 'My Organization' (องค์กรของฉัน) องค์กรอื่นๆ จะไม่เห็นชื่อองค์กรของคุณที่ติดแท็กในคำติชม

เข้าร่วม Windows Insider Tech Community เพื่อประสานงานและเรียนรู้จากผู้เชี่ยวชาญ

FEEDBACK HUB (ฮับคำติชม)
WINDOWS INSIDER TECH COMMUNITY

ทรัพยากร

Windows Insider Program for Business Overview

Windows Insider Program for Business Frequently Asked Questions

How to share Insider feedback

 

 

  1. จะมีฟีเจอร์ให้ใช้งานในบางตลาดเท่านั้น และประสบการณ์การใช้งานอาจแตกต่างกันไปตามภูมิภาคและอุปกรณ์ อาจมีการเปลี่ยนแปลง Windows 10 Insider Preview เป็นอย่างมากก่อนวางจำหน่ายจริง Microsoft ไม่รับประกันทั้งโดยแจ้งหรือโดยนัยเกี่ยวกับข้อมูลที่แสดงอยู่ในที่นี้ ฟีเจอร์และการทำงานบางอย่างของผลิตภัณฑ์อาจต้องการฮาร์ดแวร์หรือซอฟต์แวร์เพิ่มเติม
  2. ในการใช้ลิงก์นี้ ตรวจสอบว่าคุณมีสิทธิ์ระดับผู้ดูแลระบบในเครื่องของคุณ และมีอัปเดตล่าสุดของ Windows ติดตั้งไว้แล้ว
  3. Windows Defender Application Guard ต้องการ Windows 10 Enterprise Edition และ Hyper-V. พีซีของคุณต้องสามารถรัน Hyper-V เพื่อที่จะใช้ Application Guard และติดตั้ง Windows 10 Enterprise Insider Preview Build 16188+