ข้ามไปที่เนื้อหาหลัก
นักศึกษากำลังจดบันทึกในชั้นเรียนด้วยปากกาบนแล็ปท็อป

การแข่งขันสำหรับทั่วโลก

แสดงให้เราเห็นว่าคุณใช้เทคโนโลยีช่วยเหลือผู้อื่นอย่างไร — โซลูชันที่สร้างแรงบันดาลใจมากที่สุดจะได้รับการเผยแพร่ที่นี่ต่อชุมชน Windows Insider