Gå till huvudinnehåll

Installera Windows 10 Mobile Insider Preview

Det är enkelt att komma igång. För att installera den första Windows 10 Mobile Insider Preview-versionen1 ska du följa dessa steg.

1. Krav

Om du inte redan har gjort det ska du registrera dig som Windows Insider och kontrollera att Windows 10 Mobile Insider Preview har stöd för ditt språk och din typ av enhet.

LÄS MER

2. Säkerhetskopiera telefonen

Före installation av en Insider Preview-version rekommenderar vi att du säkerhetskopierar telefonen. För mer information om säkerhetskopiering av en mobil enhet, se hjälp för Windows 10 Mobile.

3. Anmäl din telefon

Windows Phone 8.x eller tidig Windows 10 Mobile-version

Från enheten öppnar du appen Store, söker efter och installerar Windows Insider-appen, öppnar appen och följer anvisningarna på skärmen.

Skriv in ditt Microsoft-konto eller företagskonto, välj önskad testgrupp för förhandsversioner, starta om enheten och sök efter uppdateringar.

Befintlig Windows 10 Mobile-version

För befintliga Windows 10 Mobile-versioner har inställningsalternativ för Windows Insider flyttats till Inställningar.

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Insider Program och klicka på Kom igång. /p

Under ”Välj ett konto och kom igång”, klickar du på ”+”-ikonen för att länka ett konto och klickar på det konto som du använde för att registrera dig för Windows Insider Program. Klicka på Fortsätt.

Välj önskad Insider-nivå (Snabb, Långsam, Release Preview). Insiders i den snabba testgruppen får tidigare och mer frekvent tillgång till nya funktioner men kan uppleva fler buggar.

Starta om enheten, gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering, och klicka på Sök efter uppdateringar.

4. Håll telefonen uppdaterad

När du har installerat den första Insider Preview-versionen kommer nya versioner automatiskt att hämtas och installeras på telefonen när de blir tillgängliga.

För att kontrollera om du har den senaste Insider Preview-versionen: Gå till Inställningar> Uppdatering och säkerhet > Telefonuppdatering och klicka på Sök efter uppdateringar. Om enheten enligt telefonuppdateringen är uppdaterad har du den senaste versionen.

Berätta vad du tycker

Den feedback du ger gällande Insider Preview-versioner går direkt till våra tekniker som en hjälp för att utveckla Windows. För att lämna feedback besöker du helt enkelt Feedbackhubb-appen i Start-menyn. Via Feedbackhubben får du även Insider-nyheter, uppdrag, community och andra resurser. Ta reda på hur man ger konstruktiv feedback.

Växla mellan testgrupper

Det är enkelt att byta testgrupp. Öppna Inställningar, välj Uppdatering och säkerhet och Windows Insider Program. Under Välj nivå väljer du mellan följande testgrupper: Snabb, Långsam eller Release Preview. Ta reda på mer om testgrupper.

Hitta information om din enhet

Nedan finns några snabbreferenser för viktig information som du kan ha nytta av när du deltar i programmet. Denna information är även användbar när du lämnar feedback gällande versionsproblem eller funktionsförslag, samt om du behöver hjälp.

Så här hittar du versionsnummer, revision för inbyggd programvara och enhetsmodell

Gå till Inställningar > System > Om > Mer info.

Så här kontrollerar du vilken testgrupp för förhandsversioner som du har valt

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Insider Program och se informationen under ”Välj Insider-nivå.

Hur kontrollerar jag vilket Microsoft-konto (MSA) eller Azure Active Directory-konto (AAD) jag använder för att få versioner?

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Insider Program och bläddra ned till ”Windows Insider-konto.”

Får inte uppdateringar

Läs gärna igenom följande om du inte får de senaste Insider Preview-uppdateringarna som väntat.

Finns det en väntande uppdatering på din enhet?

Om din mobila enhet har en väntande uppdatering som inte installerats kommer den inte att söka efter fler uppdateringar förrän den befintliga uppdateringen har installerats.

Gör en manuell sökning efter uppdateringar: Öppna Inställningar, Uppdatering och säkerhet och granska tillgängliga uppdateringar eller välj Sök efter uppdateringar.

Installera eventuella väntande uppdateringar och sök efter tillgängliga uppdateringar igen.

Om du har ställt in Aktiva timmar ska du se till att enheten lämnas påslagen under de inaktiva timmarna så att installationsprocessen kan slutföras. Du kan när som helst inleda installationen av en väntande version manuellt.

Jämför versionsnummer

Se till att enheten är uppdaterad. För att hitta det senaste versionsnumret för din valda testgrupp kan du läsa det senaste Windows Insider-blogginlägget eller kontakta oss på @WindowsInsider.

Är du i rätt testgrupp för att få den förväntande versionen?

Version släpps oftare till den snabba testgruppen än till den långsamma testgruppen och Release Preview-testgruppen. Därför har den snabba testgruppen ofta en nyare version än övriga testgrupper.

Gå till Inställningar > Uppdatering och säkerhet > Windows Insider Program och se informationen under ”Välj Insider-nivå.

Är MSA eller AAD som är kopplat till din enhet registrerat för att få versioner?

Gå till sidan Komma igång för att kontroller att du är registrerad genom att logga in med ditt MSA eller AAD och klicka på Registrera med ett personligt konto (MSA) eller på Registrera med ett organisationskonto (AAD). Om du hamnar på sidan ”Redan medlem” är ditt MSA eller AAD registrerat.

Är det en känd bugg som orsakar problem med detektion eller installation av versionen?

Det kan finnas ett problem med en version som skulle kunna leda till problem med mottagande av versioner. Läs det senaste Windows Insider-blogginlägget eller kontakta oss på @WindowsInsider.

Har listan över enheter som stöds ändrats?

Vissa telefoner, regioner och mobiloperatörer kanske inte har stöd för Insider Preview. Om din telefon inte listas nedan och inga Insider Preview-versioner syns under Anmäl i Windows Insider-appen stöds inte din telefon. Den kan eventuellt göra det i framtiden.

För att se vilken operativsystemsversion (OS) för Windows Phone som är installerad på din telefon ska du gå till Inställningar> Om > Mer info.

Windows 10 Mobile Insider Preview fungerar för närvarande med följande telefoner:

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

Återställa en enhet

Om du befinner dig i en sådan situation att du inte kan använda enheten som förväntat vill vi att du ska veta hur du återställer den till ett bra tillstånd.

Utvärdera effekten

 • Vad är effekten av problemet? En enda app som inte fungerar? Få funktioner?
 • Kan du fortsätta att använda enheten eller fungerar inte grundläggande funktionalitet?
 • Kan du arbeta runt problemet? Skulle en alternativ app räcka?
 • Är en nyare version tillgänglig som kanske har en åtgärd för eventuella kända buggar?

Felsökning och upptäckt

Felsök problemet. Det kanske finns en tillgänglig lösning. Kontakta oss via Windows Insider-forumen eller @WindowsInsider.

Om grundläggande funktionalitet inte går att använda och det inte finns några kända lösningar kan du fundera på att återställa enheten eller backa till en tidigare version av Windows. Se anvisningarna i Windows Phone Device Recovery. Innan du gör en ominstallation eller återgång till en tidigare version ska du se till att ha säkerhetskopierat viktiga filer. För mer information om säkerhetskopiering av en mobil enhet, se hjälp för Windows 10 Mobile.

Så här återställer du

Om du behöver återgå till operativsystemets ursprungsversion ska du använda Windows Device Recovery Tool. Se anvisningarna i Windows Phone Device Recovery.

Sluta få Insider-versioner

När du deltar i Windows Insider Preview Program kanske du vill sluta få nya versioner till en specifik mobil enhet. Nedan finns stegen för att slutföra denna process.

För att sluta på nya versioner på en mobil enhet öppnar du Inställningar, väljer Uppdatering och säkerhet, Windows Insider Program, ”Avsluta Insider Preview-versioner” och följer anvisningarna på skärmen.

Återställ enheten

Vi rekommenderar att du slutar få versioner när din enhet har en produktionsversion, så att du inte måste återställa enheten. Produktionsversioner är stabila, får serviceuppdateringar, håller dig uppdaterad och gör att du inte förlorar några data på enheten. Om du avanmäler dig när enheten körs med en Insider-version kommer enheten att ha kvar en version som inte får framtida serviceuppdateringar, med ett inställt utgångsdatum och som kan innehålla säkerhetsrisker.

För att hitta aktuellt produktionsversionsnummer kan du läsa i Windows Insider-bloggen.

För att hitta versionsnumret på din mobila enhet går du till Inställningar > System > Om > Mer info > (OS-version).

Se till att du har säkerhetskopierat viktiga bilder, videoklipp, kontakter och andra filer enligt behov. Du måste återställa dem efter att du har installerat om den tidigare operativsystemsversionen. För mer information om säkerhetskopiering av en mobil enhet, se hjälp för Windows 10 Mobile.

För att återställa en mobil enhet till en befintlig produktionsversion måste du återgå till den ursprungliga operativsystemsversionen med hjälp av Windows Device Recovery Tool. Se anvisningarna i Windows Phone Device Recovery.

 1. Windows Insider Preview kan komma att ändras väsentligt innan den blir kommersiellt tillgänglig. Microsoft lämnar inga garantier, uttryckliga eller underförstådda, med avseende på den information som anges här. Ytterligare maskin- eller programvara kan eventuellt behövas för vissa produktfunktioner.