Najważniejsze funkcje kompilacji Preview Build

Nowe funkcje kompilacji Windows 10 Insider Preview

W tym miejscu znajdziesz niektóre z najnowszych zmian — wraz z numerem kompilacji, w której pojawiły się po raz pierwszy.1 Aby szybko odnaleźć najnowsze wydania systemu Windows Insider Preview, przejdź do Flight Hub. Zainstaluj najnowszą kompilację Windows 10 Insider Preview i poznaj niektóre z tych nowych funkcji. 2 Na komputerze z systemem operacyjnym Windows 10 PC przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows (lub kliknij tutaj, aby przejść bezpośrednio do Ustawień) i postępuj zgodnie z instrukcjami.3 Po przetestowaniu kompilacji Windows 10 Insider Preview przekaż nam swoją opinię. Przejdź do Centrum opinii.

Build 17692

More accurate autocorrections. SwiftKey gives you more accurate autocorrect and predictions by learning your writing style — including the words, phrases and emoji that matter to you. Now available when using the touch keyboard in Windows.

Make text bigger. We’ve heard your feedback and we're excited to announce you can now increase text size without having to change overall scaling of your system.

Narrator improvements. Based on your feedback, we've made a bunch of Narrator updates, including a more familiar keyboard layout, a new text search feature, and more.

Audio controls and performance info in game bar. Control volumes of games and apps runnning, see performace numbers like your game's framerate, CPU usage and RAM usage.

Stream audio to both headset and speakers in Windows Mixed Reality. For steps on how to enable this new feature, scroll down to the Mixed Reality section of our Build 17692 blog.

Acrylic comes to menus. We've added Acrylic design to context menus - plus flyouts, auto suggest dropdowns, and more.

GO TO THE WINDOWS INSIDER BLOG


Build 17686

Lepsze funkcje lokalne. Aby korzystać z usprawnień języka wyświetlania, wybierz kolejno Settings (Ustawienia) > Time & Language (Czas i język) > Language (Język) i kliknij pozycję „Add a Windows display language with Local Experience Packs link” (Dodaj język wyświetlania Windows za pomocą łącza Local Experience Packs), aby pobrać pakiet Local Experience Pack ze Sklepu Microsoft.

Usprawnienia funkcji Rzeczywistość mieszana. Teraz możesz korzystać z funkcji Rzeczywistość mieszana bez monitora (doskonałe rozwiązanie w przypadku komputerów w formie plecaka). Ponadto aplikacje działające w ramach platformy Windows Mixed Reality mogą korzystać z interfejsu API Capture UI. Spróbuj na przykład dodać obraz do wiadomości, korzystając z aplikacji Poczta w środowisku Cliff House.

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17682

Łatwiejszy sposób uruchamiania aplikacji za pomocą funkcji Sets. Cały czas ulepszamy nową funkcję Sets na podstawie Waszych opinii. Gdy klikniesz przycisk plusa, aby dodać aplikacje w oknie Sets, możliwe będzie przeglądanie listy wszystkich aplikacji — nie trzeba korzystać z pola wyszukiwania.4

Usprawniona projekcja bezprzewodowa. Niejawni testerzy informowali nas, że ciężko stwierdzić, kiedy funkcja projekcji bezprzewodowej jest aktywna — dodaliśmy więc nowy baner, który pojawia się w trakcie aktywnej sesji. Baner umożliwia również dostosowanie połączenia w celu zapewnienia płynnej projekcji.

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17677

Szybszy dostęp do najczęściej odwiedzanych witryn. Kliknij ikonę przeglądarki Microsoft Edge na pasku zadań prawym przyciskiem myszy, aby wyświetlić listę najczęściej odwiedzanych witryn.

Lepsze menu w przeglądarce Microsoft Edge. Dodaliśmy ikony i skróty do menu „Settings and more” (Ustawienia i inne) oraz możliwość oznaczania grup kart zapisanych na później. Rozbudowaliśmy również menu pobierania, dzięki czemu możesz kliknąć plik prawym przyciskiem myszy i wybrać opcję „Show in folder” (Pokaż w folderze) oraz „Copy link” (Kopiuj łącze).

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17666

Lepszy sposób kopiowania i wklejania. Naciśnij klawisze WIN+V, aby uzyskać dostęp do zupełnie nowego schowka. Teraz możesz wklejać zawartość z historii schowka i przypinać elementy, z których najczęściej korzystasz. Uzyskaj dostęp do schowka na dowolnym komputerze z kompilacją 17666 lub nowszą.5

Ciemny motyw Eksploratora plików. Poza tą najczęściej sugerowaną funkcją dodaliśmy do menu kontekstowego Eksploratora plików obsługę ciemnego motywu oraz Okno dialogowe wspólnego pliku (okna dialogowe Otwórz i Zapisz).

Wyszukiwanie Bing z Notatnika. Aby użyć tej funkcji, zaznacz dowolne słowa lub frazę w Notatniku, kliknij prawym przyciskiem myszy i wybierz opcję „search with Bing” (wyszukiwanie Bing).

Nazywanie folderu kafelków startowych. Wystarczy przeciągnąć kafelki i upuścić je na inne, a powstanie folder. Po rozwinięciu folderu zobaczysz nową opcję umożliwiającą nazwanie go.

Oszczędź czas dzięki Podglądom wyszukiwania. Rozwinęliśmy podglądy, aby obsługiwały m.in. aplikacje i dokumenty. Uzyskaj szybkie odpowiedzi z Bing, łącza do niedawno używanych dokumentów, informacje o pliku i inne informacje z podglądu.

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17661

Łatwiejsze udostępnianie zrzutów ekranu. Wystarczy nacisnąć przycisk o nazwie „Screen Snip” (Wycinek ekranu) w Centrum akcji (lub kombinację klawiszy WIN+shift+S), dodać wiadomość i udostępnić.

Łatwiejsza organizacja pracy dzięki funkcji Sets. Wcześniejszy eksperyment z funkcją Sets jest teraz dostępny dla niemal wszystkich niejawnych testerów . Funkcja Sets łączy powiązane strony internetowe, dokumenty, pliki i aplikacje w jednym oknie z kartami — wystarczy jedno kliknięcie. Zestawy kart można nawet zapisywać, a później przywracać. Aby wypróbować funkcję Sets, otwórz na przykład narzędzie Eksplorator plików, a następnie nową kartę (+) i kliknij pole wyszukiwania na środku ekranu, aby przeglądać sieć bądź otworzyć aplikację lub plik.4

Akryl w Widoku zadań. Rozwijamy system Fluent Design dla systemu Windows, w tym efekt Akryl o miękkim rozmyciu dla całego tła Widoku zadań.

Mniej zakłóceń podczas gry. Funkcja „Focus Assist” włączy się automatycznie podczas gry w trybie pełnoekranowym.

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17650

System Fluent Design dla Windows Defender Security Center. Wzięliśmy pod uwagę Wasze opinie i zaktualizowaliśmy Windows Defender Security Center (WDSC) o znane i lubiane elementy systemu Fluent Design.

Odwiedź blog Windows Insider


Build 17643

Funkcja Sets dla pakietu Office. Jeśli jesteś niejawnym testerem pakietu Office, możesz wypróbować funkcję Sets dla pakietu Office, aby grupować, przywoływać i odświeżać źródła danych dla wszystkich projektów. Wymaga również subskrypcji Office 365. Załóż konto próbne.

Wykorzystanie danych w roamingu. Czy Twoje urządzenie ma kartę SIM? Zaktualizowaliśmy Ustawienia zużycia danych, aby informowały, ile danych wykorzystujesz w roamingu!

Usprawnienia Lupy. Na podstawie Waszych opinii wprowadziliśmy dwa usprawnienia: 1) w trybie pełnoekranowym kursor myszy może zostać wyśrodkowany w celu łatwiejszego śledzenia oraz 2) dodaliśmy dwa kolejne przyrosty poziomu powiększenia (5 i 10%).

Procent naładowania baterii urządzeń Bluetooth w Ustawieniach. Możesz teraz sprawdzić poziom naładowania baterii urządzeń Bluetooth w Ustawieniach Bluetooth i innych urządzeń.

Inteligentniejszy kalkulator. Kalkulator Windows prawidłowo oblicza pierwiastki kwadratowe z liczb kwadratowych (liczb całkowitych, które powstały przez podniesienie do kwadratu innych liczb całkowitych).

Odwiedź blog Windows Insider

  1. Przejdź tutaj, aby uzyskać instrukcje na temat sprawdzania zainstalowanej kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview.
  2. Funkcje mogą być dostępne na wybranych rynkach; funkcjonalność może się różnić zależnie od regionu i urządzenia. Kompilacja systemu Windows 10 Insider Preview może ulec znacznym modyfikacjom, zanim stanie się oficjalnie dostępna. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych ani dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niektóre funkcje i możliwości produktu mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.
  3. Aby wyświetlić ustawienia Niejawnego programu testów systemu Windows, należy mieć uprawnienia administratora komputera. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji systemu Windows 10, otwórz kolejno Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Opcje zaawansowane > Pobierz kompilacje Insider Preview.
  4. Funkcja Sets znajduje się obecnie w fazie kontrolowanego badania, co oznacza, że niewielka grupa niejawnych testerów może nie mieć dostępu do tej funkcji. Jednak większość niejawnych testerów w pierścieniu szybkich aktualizacji będzie mieć do niej dostęp w najnowszej kompilacji Insider Preview.
  5.  Przeniesienie tekstu ze schowka jest obsługiwane tylko dla treści mniejszych niż 100 kb. Obecnie historia schowka obsługuje zwykły tekst, HTML i obrazy o rozmiarze poniżej 1 MB.