Przejdź do głównej zawartości

Zainstaluj system Windows 10 Insider Preview

Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Aby po raz pierwszy zainstalować kompilację Windows 10 Insider Preview1 na komputerze, wykonaj poniższe czynności.

1. Wymagania wstępne

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), zarejestruj się jako niejawny tester systemu Windows, zaktualizuj system do wersji Windows 10 i sprawdź, czy kompilacja Windows 10 Insider Preview wspiera Twoje ustawienia języka.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2. Zarejestruj swój komputer z systemem Windows 10

 1. Otwórz ustawienia komputera (Start > Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows). Aby uzyskać dostęp do tego ustawienia, musisz mieć prawa administratora na komputerze.
 2. Kliknij przycisk Rozpocznij i powiąż konto Microsoft lub konto organizacji użyte do rejestracji w Niejawnym programie testów systemu Windows.

  Do rejestracji użyłeś(-aś) konta organizacji? Aby potwierdzić, że konto organizacji znajduje się w katalogu Azure Active Directory (AAD), przejdź do sekcji Start > Ustawienia > Konta > Uzyskaj dostęp do miejsca pracy lub nauki. Jeśli dana organizacja skonfigurowała Twoje konto w AAD i konto to zostało połączone z tym komputerem, powyżej jego nazwy zobaczysz informację o połączeniu z Azure AD.

  Aby powiązać konto organizacji, musisz korzystać z konta AAD, a komputer musi pracować pod kontrolą systemu Windows 10 w wersji 1703 lub nowszej.

  Aby sprawdzić, czy zainstalowano system Windows 10 w wersji 1703, przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje. Jeśli nie masz wersji 1703, przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Windows Update i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

 3. Wybierz gałąź, z której chcesz pobrać zawartość (zalecamy aktualizację systemu Windows 10 dla twórców), i potwierdź wybór. Jeśli korzystasz z wcześniejszej wersji systemu Windows 10, możesz pominąć ten krok.
 4. Przeczytaj oświadczenie o ochronie prywatności i warunki programu, a następnie kliknij przycisk Dalej.
 5. Kliknij Uruchom ponownie teraz lub Uruchom ponownie później, aby zdecydować, kiedy rozpocząć instalację kompilacji Insider Preview.
 6. Po ponownym uruchomieniu komputera wróć do ekranu Niejawny program testów systemu Windows w sekcji Ustawienia, aby wybrać poziom niejawnego programu testów (pierścień szybkich aktualizacji, pierścień wolnych aktualizacji lub pierścień wersji zapoznawczej). Użytkownicy korzystający z pierścienia szybkich aktualizacji mają szybciej dostęp do nowych funkcji i otrzymują je częściej, ale mogą napotkać więcej błędów. Dowiedz się więcej o pierścieniach.

3. Zaczekaj na zainstalowanie ostatniej kompilacji Insider Preview

Po wybraniu żądanego pierścienia konieczne będzie przeprowadzenie w tle procesu sprawdzania zgodności. Ręczne uruchomienie tego procesu nie jest możliwe. Jego przeprowadzenie pozwoli określić typ systemu operacyjnego (32- lub 64-bitowy), wersję kompilacji (Home, Pro, Enterprise), ustawienia kraju i języka oraz inne wymagane informacje. Po zakończeniu nastąpi sprawdzenie komputera pod kątem dodania do wybranego pierścienia. W przypadku pierwszej instalacji na danym komputerze może to potrwać do 24 godzin.

Aby sprawdzić, czy masz najnowszą kompilację Insider Preview: przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Windows Update i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli w tej sekcji nie będą dostępne żadne nowe wersje, będzie to oznaczać, że masz najnowszą kompilację.

Powiedz nam, co sądzisz

Opinie na temat kompilacji dostępnych w Niejawnym programie testów systemu Windows trafiają bezpośrednio do naszych inżynierów i ułatwiają im rozwijanie systemu. Aby przekazać nam swoją opinię, użyj aplikacji Centrum opinii dostępnej w menu Start. Centrum opinii zapewnia także dostęp do najnowszych wiadomości, zadań, społeczności i innych zasobów. Dowiedz się, jak przekazywać konstruktywne opinie.

Przełączanie pomiędzy pierścieniami

Przełączanie pomiędzy pierścieniami jest bardzo łatwe. Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. W sekcji Wybierz poziom wskaż żądany pierścień: szybkich aktualizacji, wolnych aktualizacji lub wersji zapoznawczej. Dowiedz się więcej o pierścieniach.

Wyszukiwanie informacji o swoim komputerze

Poniżej znajdziesz kilka krótkich przewodników, które mogą zawierać informacje przydatne w czasie udziału w programie. Informacje te będą również przydatne podczas przesyłania opinii na temat problemów z kompilacją lub sugerowanych funkcji, a także podczas uzyskiwania pomocy.

Jak znaleźć numer kompilacji

Kliknij przycisk Start i wpisz polecenie winver, a następnie kliknij pozycję „winver – Polecenie Uruchom”.

Jak sprawdzić wybrany pierścień

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i rozwiń menu Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Jak sprawdzić, którego konta Microsoft (MSA) lub Azure Active Directory (AAD) używam do pobierania kompilacji?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows, aby wyświetlić informacje w polu Konto niejawnego testera systemu Windows.

Jak sprawdzić, czy dana kopia systemu Windows 10 została aktywowana?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja. W tym miejscu znajdziesz żądane informacje.

Brak aktualizacji

W czasie udziału w Niejawnym programie testów systemu Windows komputer może nie otrzymać najnowszej aktualizacji zgodnie z planem. Jest to rzadkie zjawisko, jednak istnieje kilka rzeczy, które warto sprawdzić w przypadku jego wystąpienia.

Sprawdź dostępność aktualizacji ręcznie

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia i przejrzyj dostępne aktualizacje lub wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje. W przypadku skonfigurowania funkcji „Godziny aktywnego użytkowania” upewnij się, że urządzenie jest włączone, a użytkownik zalogowany poza godzinami pracy, aby możliwe było ukończenie procesu instalacji.

Czy Twoja kopia systemu Windows została aktywowana?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktywacja. W tym miejscu znajdziesz żądane informacje.

Czy konto MSA lub AAD połączone z komputerem jest zarejestrowane jako uprawnione do otrzymywania kompilacji?

Przejdź do strony Wprowadzenie, aby sprawdzić, czy konto zostało zarejestrowane w programie. W tym celu zaloguj się na konto MSA lub AAD, klikając przycisk Zarejestruj się przy użyciu konta osobistego (MSA) lub Zarejestruj się przy użyciu konta organizacji (AAD). Jeśli na stronie zostanie wyświetlony komunikat „Już jest członkiem”, będzie to oznaczać, że konto MSA lub AAD zostało zarejestrowane.

Czy został wybrany pierścień?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i rozwiń menu Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Czy w ostatnim czasie system był przywracany?

Sprawdź ustawienia Niejawnego programu testów systemu Windows, w tym wybór pierścienia, konto Microsoft i wybór gałęzi.

Czy przeprowadzono czystą instalację?

Po przeprowadzeniu czystej instalacji i pierwszej konfiguracji konta Microsoft, nawet takiego, które było uprzednio używane do pobierania kompilacji Insider, konieczne jest ponowne sprawdzenie wymaganych informacji na temat komputera. Ten proces jest przeprowadzany w tle (w czasie bezczynności komputera) i nosi nazwę „Sprawdzanie zgodności”. Może to potrwać do 24 godzin. Zostaw komputer włączony, aby upewnić się, że proces zostanie przeprowadzony w tym czasie.

Czy w bieżącej kompilacji występują jakiekolwiek znane problemy?

W kompilacjach może występować problem z otrzymywaniem aktualizacji. Zapoznaj się z najnowszym wpisem na blogu Windows Insider lub znajdź nas na kanale @WindowsInsider.

Przywracanie komputera

Jeśli nie jesteś w stanie korzystać normalnie z komputera, możesz przywrócić go do prawidłowego stanu.

Oceń wpływ

 • Jak problem wpływa na działanie? Nie działa jedna aplikacja? Występują problemy z mniej ważnymi funkcjami?
 • Możesz nadal korzystać z urządzenia czy jego główne funkcje nie działają?
 • Potrafisz znaleźć obejście problemu? Być może wystarczające byłoby korzystanie z alternatywnej aplikacji?
 • Czy dostępna jest nowsza kompilacja, w której znane błędy mogły już zostać usunięte?

Rozwiązywanie problemów i wyszukiwanie możliwości

Spróbuj rozwiązać problem. Być może istnieje sposób na jego obejście. Skontaktuj się z nami na forum Windows Insider lub na kanale @WindowsInsider. Jeśli korzystanie z głównych funkcji nie jest możliwe, możesz rozważyć ponowne zainstalowanie aktualnej wersji systemu. Przed ponowną instalacją lub przywróceniem systemu upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych plików. Mimo iż utrata danych w tym procesie zdarza się bardzo rzadko, warto utworzyć wcześniej ich kopię zapasową.

Ponowna instalacja systemu

Możesz skorzystać z różnych opcji, w tym wyłącznie ponownej instalacji systemu oraz całkowitego wyczyszczenia zawartości urządzenia. Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie i kliknij przycisk Rozpocznij w sekcji Resetuj ustawienia komputera do stanu początkowego. Postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie, aby ponownie zainstalować system lub wykonać czystą instalację.

Przywracanie do poprzedniej kompilacji

Jeśli komputer działał prawidłowo pod kontrolą poprzedniej kompilacji, możesz powrócić do niej bez utraty jakichkolwiek danych. W tym celu przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Odzyskiwanie i kliknij przycisk Rozpocznij w sekcji Wróć do poprzedniej kompilacji.

Rezygnacja z otrzymywania kompilacji Insider

Aby przestać otrzymywać nowe kompilacje na komputerze, przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. Wybierz polecenie Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przywracanie urządzenia

Zalecamy przerwanie uzyskiwania kompilacji, gdy urządzenie korzysta z kompilacji produkcyjnej, dzięki czemu nie będzie konieczne przywracanie urządzenia. Kompilacje produkcyjne są stabilne, otrzymują aktualizacje serwisowe i zmniejszają ryzyko utraty danych przechowywanych na urządzeniu. Jeśli wyrejestrujesz urządzenie z zainstalowaną kompilacją Insider, kompilacja ta pozostanie zainstalowana i nie będziesz otrzymywać przyszłych aktualizacji serwisowych. Wyznaczona zostanie także data wygaśnięcia kompilacji, a sam system może mieć luki w zabezpieczeniach.

Aby sprawdzić numer aktualnej kompilacji produkcyjnej, odwiedź blog Windows Insider.

Aby wyszukać numer kompilacji na komputerze, kliknij przycisk Start i wpisz polecenie winver, a następnie kliknij pozycję „winver – Polecenie Uruchom”.

Aby przywrócić komputer do aktualnej kompilacji produkcyjnej, konieczne będzie zainstalowanie wcześniejszej wersji systemu Windows za pomocą Narzędzia do tworzenia nośników. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Pobierz system Windows 10 lub wybierz jedno z poniższych łączy w zależności od wersji, do której chcesz powrócić: Obraz odzyskiwania systemu Windows 7, Obraz odzyskiwania systemu Windows 8 lub Obraz odzyskiwania systemu Windows 10.

1 Kompilacja Windows Insider Preview może ulec znacznym modyfikacjom, zanim stanie się oficjalnie dostępna. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niektóre funkcje i możliwości produktu mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.