Przejdź do głównej zawartości

Omówienie programu

Typy aktualizacji

Po zarejestrowaniu się w Niejawnym programie testów systemu Windows i zainstalowaniu pierwszej kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview1 zaczniesz otrzymywać aktualizacje na zarejestrowane urządzenia. Podczas procesu tworzenia numer kompilacji zmienia się wraz z każdą aktualizacją. Istnieją dwa różne typy kompilacji dostarczanych na urządzenia:

Kompilacje główne

Kiedy zostanie udostępniona kompilacja główna, będzie zawierać kombinację nowych funkcji, aktualizacji istniejących funkcji, poprawek błędów i zmian w aplikacjach lub innych zmian. W przypadku kompilacji głównej numer kompilacji zmienia się o 1 lub więcej. Numery kompilacji mogą być kolejne lub nie, w zależności od tego, czy zaliczyły kryteria podwyższania poziomu w pierścieniu wewnętrznym. Przykład: 14361 -> 14365.

Kompilacje pomocnicze/serwisowe

Te kompilacje, znane także jako „serwisowe” lub „zbiorcze”, zawierają mniejszy zestaw zmian w aktualnie wydanej kompilacji głównej. Kompilacje serwisowe często obejmują poprawki błędów, drobne aktualizacje systemu operacyjnego lub inne zmiany zgodnie z potrzebami. Przykład: 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003.

Czego można oczekiwać w poszczególnych pierścieniach

Nie ma wprawdzie określonych wymagań dotyczących sposobu dostarczania numerów kompilacji do poszczególnych pierścieni, ale zwykle obowiązuje poniższa zasada:

  • Pierścień szybkich aktualizacji: kompilacje główne i bardzo mała liczba kompilacji serwisowych
  • Pierścień wolnych aktualizacji: kompilacja główna z załączonymi poprawkami w kompilacjach pomocniczych.
  • Pierścień wersji zapoznawczej: zmiana kompilacji głównej dla kamienia milowego wersji, a następnie seria kolejnych kompilacji serwisowych do momentu osiągnięcia następnego kamienia milowego wersji.

Jak znaleźć numer kompilacji na komputerze

  • Kliknij przycisk Start i wpisz polecenie winver, a następnie kliknij pozycję „winver – Polecenie Uruchom”.

Jak znaleźć numer kompilacji na urządzeniu mobilnym

  • Wybierz kolejno Ustawienia, System, Informacje, Więcej informacji, kompilacja systemu operacyjnego

Definicja pierścieni

Opcje częstotliwości otrzymywania kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview są nazywane „pierścieniami”. Każdy pierścień reprezentuje inny poziom stabilności i częstotliwości dostarczania.

Pierścienie służą do oceniania jakości oprogramowania dostarczanego stopniowo do coraz większej liczby odbiorców. Jeśli kompilacja zaliczy pomyślnie wszystkie wymagane zautomatyzowane testy w laboratorium, wydamy ją z nową aktualizacją funkcji, aplikacją itp. do pierwszego, czyli najczęstszego pierścienia. Ocena kompilacji będzie kontynuowana przy użyciu zestawu kryteriów w celu zapewnienia, że jest gotowa do przejścia do następnego pierścienia. Aby szybciej dostarczać kompilacje niejawnym testerom, zmieniliśmy kolejność, w jakiej przenosimy kompilacje między pierścieniami, a także kryteria przechodzenia między pierścieniami. Ponadto dodaliśmy nowy pierścień.

Pierścień szybkich aktualizacji

Zaletą korzystania z pierścienia szybkich aktualizacji jest to, że możesz jako pierwsza osoba używać nowych i ulepszonych funkcji oraz przekazywać nam swoje opinie na ich temat. Jeśli masz urządzenia w pierścieniu szybkich aktualizacji, warto przygotować się na więcej problemów, które mogą blokować ważne działania lub wymagać znaczących obejść. Ponieważ kompilacja jest weryfikowana przed wydaniem na mniejszej liczbie urządzeń, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre funkcje mogą nie działać w pewnych konfiguracjach urządzeń. W przypadku wystąpienia poważnego problemu uniemożliwiającego pracę należy zgłosić ten fakt przy użyciu aplikacji Centrum opinii lub forów dla niejawnych testerów. Następnie można ponownie zainstalować system Windows przy użyciu Narzędzia do tworzenia nośników (zobacz instrukcje dotyczące pobierania systemu Windows 10). W przypadku urządzenia mobilnego użyj narzędzia Windows Device Recovery Tool, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odzyskiwania urządzenia Windows Phone.

Pierścień wolnych aktualizacji

Zaletą korzystania z pierścienia wolnych aktualizacji jest to, że nadal będziesz otrzymywać nowe aktualizacje i funkcje w gałęzi rozwojowej, ale kompilacje będą stabilniejsze. Kompilacje są przesyłane do pierścienia wolnych aktualizacji po otrzymaniu opinii od niejawnych testerów w pierścieniu szybkich aktualizacji i przeanalizowaniu ich przez nasze zespoły inżynierów. Kompilacje w tym pierścieniu obejmują aktualizacje mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów, które uniemożliwiają codzienne korzystanie z kompilacji przez niejawnych testerów systemu Windows. Te kompilacje nadal pochodzą z gałęzi rozwojowej i mogą zawierać problemy, które zostaną rozwiązane w przyszłej kompilacji.

Pierścień wersji zapoznawczej

Jeśli chcesz nadal korzystać z bieżącej wersji publicznej systemu Windows 10, ale także uzyskać wcześniejszy dostęp do aktualizacji, aplikacji i sterowników bez ryzyka związanego z przejściem do gałęzi rozwojowej, najlepszym wyborem będzie pierścień wersji zapoznawczej. Pierścień wersji zapoznawczej jest widoczny tylko wtedy, gdy Twoja wersja kompilacji systemu Windows jest identyczna jak bieżąca gałąź produkcyjna. Najprostszym sposobem przejścia z gałęzi rozwojowej do bieżącej gałęzi produkcyjnej jest ponowne zainstalowanie systemu Windows przy użyciu Narzędzia do tworzenia nośników (zobacz instrukcje dotyczące pobierania systemu Windows 10). W przypadku urządzenia mobilnego użyj narzędzia Windows Device Recovery Tool, postępując zgodnie z instrukcjami dotyczącymi odzyskiwania urządzenia Windows Phone.

Jak otrzymać wsparcie

Wprawdzie niejawni testerzy są samowystarczalnymi użytkownikami, ale w razie potrzeby zespół Microsoft może zapewnić im pomoc związaną z użyciem kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview. Oprócz informacji przedstawionych w sekcji z instrukcjami dostępne są także opisane poniżej opcje pomocy technicznej.

Blog Windows Insider

Wraz z każdą nową kompilacją publikujemy post na blogu systemu Windows, który przedstawia najważniejsze zmiany funkcji, a także znane problemy, na jakie mogą się natknąć niejawni testerzy podczas korzystania z kompilacji. Zapoznaj się z blogiem, aby pozostawać na bieżąco z wiadomościami i informacjami. Przeczytaj blog Windows Insider już dzisiaj.

Opinia

Przesyłaj nam swoje komentarze przez Centrum opinii. Inni niejawni testerzy mogą dodawać informacje do Twojej opinii (lub odwrotnie). Ponadto możliwe jest tworzenie łączy do opinii, które można udostępniać innym użytkownikom w celach odniesienia. Dowiedz się, jak przekazywać opinie umożliwiające podjęcie działań.

Forum

Niejawni testerzy mogą filtrować sekcje poświęcone komputerom, urządzeniom mobilnym, pakietowi Office, przeglądarce Edge itp. Dostępne są także podtematy, które umożliwiają zawężenie wyszukiwania w celu znalezienia dostosowanej zawartości. Przejdź do forum dla niejawnych testerów systemu Windows.

Twitter

Korzystamy z mediów społecznościowych! Możesz tam znaleźć ogłoszenia dotyczące nowych kompilacji, porady i sztuczki, zadania i konkursy, a także uzyskać bezpośrednią pomoc techniczną, jeśli będzie dostępna. Obserwuj nas na kanałach @WindowsInsider i @Donasarkar.

Opuszczanie programu

Niektórzy użytkownicy chcą przywrócić oryginalny system operacyjny i zrezygnować z otrzymywania kompilacji Niejawnego programu testów systemu Windows na jednym lub wszystkich swoich urządzeniach.

Możesz pozostać w programie i w dalszym ciągu otrzymywać komunikację dotyczącą kompilacji Windows Insider Preview, rezygnując jednak z otrzymywania najnowszych kompilacji. Aby całkowicie opuścić Niejawny program testów systemu Windows, trzeba wyrejestrować się z programu oraz wyrejestrować i przywrócić urządzenie do obsługiwanej kompilacji publicznej.

Wyrejestrowywanie

W witrynie Niejawnego programu testów systemu Windows zaloguj się przy użyciu konta Microsoft (MSA) lub konta usługi Azure Active Directory (AAD) powiązanego z tym programem. Przejdź do strony opuszczania programu i kliknij przycisk „Opuść program”.

Wyrejestrowywanie urządzeń

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows, wybierz polecenie Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Na urządzeniu przenośnym przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows, wybierz polecenie „Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przywracanie urządzenia

Zalecamy przerwanie uzyskiwania kompilacji, gdy urządzenie korzysta z kompilacji produkcyjnej, dzięki czemu nie będzie konieczne przywracanie urządzenia. Kompilacje produkcyjne są stabilne, otrzymują aktualizacje serwisowe i zmniejszają ryzyko utraty danych przechowywanych na urządzeniu. Jeśli wyrejestrujesz urządzenie z zainstalowaną kompilacją Insider, kompilacja ta pozostanie zainstalowana i nie będziesz otrzymywać przyszłych aktualizacji serwisowych. Wyznaczona zostanie także data wygaśnięcia kompilacji, a sam system może mieć luki w zabezpieczeniach.

Aby sprawdzić numer aktualnej kompilacji produkcyjnej, odwiedź blog Windows Insider.

Aby wyszukać numer kompilacji na komputerze, kliknij przycisk Start i wpisz polecenie winver, a następnie kliknij pozycję „winver – Polecenie Uruchom”.

Aby sprawdzić numer kompilacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji > (Numer kompilacji systemu operacyjnego).

Upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych zdjęć, filmów, kontaktów i innych plików. Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego konieczne będzie ich przywrócenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

Aby przywrócić komputer do aktualnej kompilacji produkcyjnej, konieczne będzie zainstalowanie wcześniejszej wersji systemu Windows za pomocą Narzędzia do tworzenia nośników. Zapoznaj się z instrukcjami w sekcji Pobierz system Windows 10 lub wybierz jedno z poniższych łączy w zależności od wersji, do której chcesz powrócić: Obraz odzyskiwania systemu Windows 7, Obraz odzyskiwania systemu Windows 8 lub Obraz odzyskiwania systemu Windows 10.

Jeśli chcesz przywrócić urządzenie przenośne do aktualnej kompilacji produkcyjnej, musisz powrócić do pierwotnej wersji systemu operacyjnego za pomocą narzędzia Windows Device Recovery Tool. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

  1. Kompilacja Windows Insider Preview może ulec znacznym modyfikacjom, zanim stanie się oficjalnie dostępna. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niektóre funkcje i możliwości produktu mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.