Podręcznik użytkownika systemu Windows 10 Mobile Insider Preview

Instalacja

Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Aby po raz pierwszy zainstalować kompilację Windows 10 Mobile Insider Preview1, wykonaj poniższe czynności.

1. Wymagania wstępne dotyczące recenzji

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), zarejestruj się jako niejawny tester systemu Windows, a następnie sprawdź, czy kompilacja Windows 10 Mobile Insider Preview wspiera Twoje ustawienia języka i typ urządzenia.

 

System Windows 10 Mobile Insider Preview jest dostępny w następujących językach: afrykanerski, albański, amharski, angielski (Wielka Brytania), angielski (Stany Zjednoczone), arabski, azerski, baskijski, bengalski, białoruski, bułgarski, chiński (tradycyjny), chiński (uproszczony), chorwacki, czeski, duński, estoński, filipiński, fiński, francuski, francuski (Kanada), galicyjski, grecki, hausański, hebrajski, hindi, hiszpański, hiszpański (Meksyk), holenderski, indonezyjski, islandzki, japoński, kannada, kataloński, kazachski, khmerski, koreański, laotański, litewski, łotewski, macedoński, malajalam, malajski, niemiecki, norweski, perski, polski, portugalski (Brazylia), portugalski (Portugalia), rosyjski, rumuński, serbski, słowacki, słoweński, swahili, szwedzki, tajski, tamilski, telugu, turecki, ukraiński, uzbecki, węgierski, wietnamski i włoski.

Część tekstu w wersji Preview nie została jeszcze przetłumaczona na wszystkie dostępne języki i będzie wyświetlana tylko w języku angielskim. Ten tekst zostanie przetłumaczony na wszystkie dostępne języki w momencie udostępnienia końcowego produktu.

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

Niektóre telefony i regiony, a także niektórzy operatorzy sieci komórkowych, mogą nie wspierać kompilacji Insider Preview. Jeśli dany telefon nie figuruje na liście, a żadne kompilacje Insider Preview nie są widoczne w sekcji rejestracji w aplikacji Windows Insider, oznacza to, że telefon nie jest obsługiwany, przy czym może być obsługiwany w przyszłości.

Aby sprawdzić, która wersja systemu operacyjnego Windows Phone jest zainstalowana na telefonie, przejdź do ekranu Ustawienia > Informacje > Więcej informacji.

2. Wykonaj kopię zapasową telefonu

Przed zainstalowaniem kompilacji Insider Preview zalecamy wykonanie kopii zapasowej telefonu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

3. Zarejestruj swój telefon

System Windows Phone 8.x lub wczesna kompilacja systemu Windows 10 Mobile

Z poziomu urządzenia uruchom aplikację Sklep, a następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację Windows Insider, uruchom ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wprowadź nazwę zarejestrowanego konta Microsoft lub konta firmowego, wybierz odpowiedni pierścień i uruchom urządzenie ponownie, aby wyszukać aktualizacje.

Bieżąca kompilacja systemu Windows 10 Mobile

Jeśli korzystasz z bieżącej kompilacji systemu Windows 10 Mobile, opcje Niejawnego programu testów systemu Windows znajdziesz w ustawieniach.

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i kliknij polecenie Rozpocznij.

W sekcji „Aby rozpocząć, wybierz konto” kliknij ikonę „+” w celu powiązania konta, a następnie kliknij konto użyte do rejestracji w Niejawnym programie testów systemu Windows. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Wybierz żądany poziom niejawnego programu testów (pierścień szybkich aktualizacji, pierścień wolnych aktualizacji lub pierścień wersji zapoznawczej).

Użytkownicy korzystający z pierścienia szybkich aktualizacji mają szybciej dostęp do nowych funkcji i otrzymują je częściej, ale mogą napotkać więcej błędów.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacje telefonu i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

4. Korzystaj z najnowszych wersji systemu

Od momentu zainstalowania pierwszej kompilacji Insider Preview nowe kompilacje będą automatycznie pobierane i instalowane na telefonie, gdy tylko zostaną udostępnione.

Aby sprawdzić, czy masz najnowszą kompilację Insider Preview: przejdź do sekcji Ustawienia> Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktualizacje telefonu i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli w sekcji „Aktualizacje telefonu” nie będą dostępne żadne nowe wersje, będzie to oznaczać, że masz najnowszą kompilację.

Powiedz nam, co sądzisz

Opinie na temat kompilacji dostępnych w Niejawnym programie testów systemu Windows trafiają bezpośrednio do naszych inżynierów i ułatwiają im rozwijanie systemu. Aby przekazać nam swoją opinię, użyj aplikacji Centrum opinii dostępnej w menu Start. Centrum opinii zapewnia także dostęp do najnowszych wiadomości, zadań, społeczności i innych zasobów. Dowiedz się, jak przekazywać konstruktywne opinie.

Korzystanie z pierścieni

Zasoby pomocy technicznej

Opcje częstotliwości otrzymywania kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview są nazywane „pierścieniami”. Każdy pierścień reprezentuje inny poziom stabilności i częstotliwości dostarczania.

Pierścienie służą do oceniania jakości oprogramowania dostarczanego stopniowo do coraz większej liczby odbiorców. Jeśli kompilacja zaliczy pomyślnie wszystkie wymagane zautomatyzowane testy w laboratorium, wydamy ją z nową aktualizacją funkcji, aplikacją itp. do pierwszego, czyli najczęstszego pierścienia. Ocena kompilacji będzie kontynuowana przy użyciu zestawu kryteriów w celu zapewnienia, że jest gotowa do przejścia do następnego pierścienia. Aby szybciej dostarczać kompilacje niejawnym testerom, zmieniliśmy kolejność, w jakiej przenosimy kompilacje między pierścieniami, a także kryteria przechodzenia między pierścieniami. Ponadto dodaliśmy nowy pierścień.

Pierścień szybkich aktualizacji

Zaletą korzystania z pierścienia szybkich aktualizacji jest to, że możesz jako pierwsza osoba używać nowych i ulepszonych funkcji oraz przekazywać nam swoje opinie na ich temat. Jeśli masz urządzenia w pierścieniu szybkich aktualizacji, warto przygotować się na więcej problemów, które mogą blokować ważne działania lub wymagać znaczących obejść. Ponieważ kompilacja jest weryfikowana przed wydaniem na mniejszej liczbie urządzeń, istnieje prawdopodobieństwo, że niektóre funkcje mogą nie działać w pewnych konfiguracjach urządzeń. W przypadku wystąpienia poważnego problemu uniemożliwiającego pracę należy zgłosić ten fakt przy użyciu aplikacji Centrum opinii lub forów dla niejawnych testerów. Jeśli wystąpią poważne problemy uniemożliwiające pracę, zgłoś ten fakt przy użyciu aplikacji Centrum opinii lub forów dla niejawnych testerów. Następnie możesz ponownie zainstalować system Windows przy użyciu narzędzia przywracania systemu Windows: zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

Pierścień wolnych aktualizacji

Zaletą korzystania z pierścienia wolnych aktualizacji jest to, że nadal będziesz otrzymywać nowe aktualizacje i funkcje w gałęzi rozwojowej, ale kompilacje będą stabilniejsze. Kompilacje są przesyłane do pierścienia wolnych aktualizacji po otrzymaniu opinii od niejawnych testerów w pierścieniu szybkich aktualizacji i przeanalizowaniu ich przez nasze zespoły inżynierów. Kompilacje w tym pierścieniu obejmują aktualizacje mające na celu rozwiązanie najważniejszych problemów, które uniemożliwiają codzienne korzystanie z kompilacji przez niejawnych testerów systemu Windows. Te kompilacje nadal pochodzą z gałęzi rozwojowej i mogą zawierać problemy, które zostaną rozwiązane w przyszłej kompilacji.

Pierścień wersji zapoznawczej

Jeśli chcesz nadal korzystać z bieżącej wersji publicznej systemu Windows 10, ale także uzyskać wcześniejszy dostęp do aktualizacji, aplikacji i sterowników bez ryzyka związanego z przejściem do gałęzi rozwojowej, najlepszym wyborem będzie pierścień wersji zapoznawczej. Pierścień wersji zapoznawczej jest widoczny tylko wtedy, gdy Twoja wersja kompilacji systemu Windows jest identyczna jak bieżąca gałąź produkcyjna. Najprostszym sposobem przejścia z gałęzi rozwojowej do bieżącej gałęzi produkcyjnej jest ponowne zainstalowanie systemu Windows przy użyciu narzędzia do przywracania systemu: zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

Przełączanie pomiędzy pierścieniami

Przełączanie pomiędzy pierścieniami jest bardzo łatwe. Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. W sekcji Wybierz poziom wskaż żądany pierścień: szybkich aktualizacji, wolnych aktualizacji lub wersji zapoznawczej.

Korzystanie z aktualizacji

Po zarejestrowaniu się w Niejawnym programie testów systemu Windows i zainstalowaniu pierwszej kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview1 zaczniesz otrzymywać aktualizacje na zarejestrowane urządzenia. Podczas procesu tworzenia numer kompilacji zmienia się wraz z każdą aktualizacją. Istnieją dwa różne typy kompilacji dostarczanych na urządzenia:

Kompilacje główne

Kiedy zostanie udostępniona kompilacja główna, będzie zawierać kombinację nowych funkcji, aktualizacji istniejących funkcji, poprawek błędów i zmian w aplikacjach lub innych zmian. W przypadku kompilacji głównej numer kompilacji zmienia się o 1 lub więcej. Numery kompilacji mogą być kolejne lub nie, w zależności od tego, czy zaliczyły kryteria podwyższania poziomu w pierścieniu wewnętrznym. Przykład: 14361 -> 14365.

Kompilacje pomocnicze/serwisowe

Te kompilacje, znane także jako „serwisowe” lub „zbiorcze”, zawierają mniejszy zestaw zmian w aktualnie wydanej kompilacji głównej. Kompilacje serwisowe często obejmują poprawki błędów, drobne aktualizacje systemu operacyjnego lub inne zmiany zgodnie z potrzebami. Przykład: 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003.

Czego można oczekiwać w poszczególnych pierścieniach

Nie ma wprawdzie określonych wymagań dotyczących sposobu dostarczania numerów kompilacji do poszczególnych pierścieni, ale zwykle obowiązuje poniższa zasada:

Pierścień szybkich aktualizacji: kompilacje główne i bardzo mała liczba kompilacji serwisowych

Pierścień wolnych aktualizacji: kompilacja główna z załączonymi poprawkami w kompilacjach pomocniczych.

Pierścień wersji zapoznawczej: zmiana kompilacji głównej dla kamienia milowego wersji, a następnie seria kolejnych kompilacji serwisowych do momentu osiągnięcia następnego kamienia milowego wersji.

Wyszukiwanie informacji o swoim urządzeniu

Poniżej znajdziesz kilka krótkich przewodników, które mogą zawierać informacje przydatne w czasie udziału w programie. Informacje te będą również przydatne podczas przesyłania opinii na temat problemów z kompilacją lub sugerowanych funkcji, a także podczas uzyskiwania pomocy.

Jak znaleźć numer kompilacji, wersję oprogramowania układowego i model urządzenia

Przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji.

Jak sprawdzić wybrany pierścień

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i wyświetl informacje w sekcji Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Jak sprawdzić, którego konta Microsoft (MSA) lub Azure Active Directory (AAD) używam do pobierania kompilacji?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i przewiń ekran w dół do pozycji „Konto niejawnego testera systemu Windows”.

Brak aktualizacji

Jeśli nie otrzymujesz najnowszych aktualizacji wersji Insider Preview zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź poniższe informacje.

Czy na telefonie dostępna jest oczekująca aktualizacja?

Jeśli na urządzeniu przenośnym istnieją jakiekolwiek oczekujące aktualizacje, urządzenie to nie wyszukuje kolejnych aktualizacji do momentu ich zainstalowania.

Sprawdź dostępność aktualizacji ręcznie: przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia i przejrzyj dostępne aktualizacje lub wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje.

Zainstaluj wszystkie oczekujące aktualizacje, a następnie sprawdź ponownie, aby wyszukać dodatkowe aktualizacje.

W przypadku skonfigurowania funkcji „Godziny aktywnego użytkowania” upewnij się, że urządzenie jest włączone poza godzinami pracy, aby możliwe było ukończenie procesu instalacji. Możesz ręcznie zainstalować oczekującą kompilację w dowolnym czasie.

Porównaj numery kompilacji

Sprawdź, czy urządzenie jest zaktualizowane. Aby wyszukać numer najnowszej kompilacji dla wybranego pierścienia, przeczytaj najświeższy wpis na blogu Windows Insider lub znajdź nas na kanale @WindowsInsider.

Czy bieżący pierścień pozwala na otrzymanie żądanej kompilacji?

W ramach pierścienia szybkich aktualizacji kompilacje są udostępniane częściej niż w przypadku pierścienia wolnych aktualizacji i pierścienia wersji zapoznawczej. W związku z tym nowsza kompilacja udostępniana jest zazwyczaj użytkownikom korzystającym z pierścienia szybkich aktualizacji.

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i wyświetl informacje w sekcji Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Czy konto MSA lub AAD połączone z urządzeniem jest zarejestrowane jako uprawnione do otrzymywania kompilacji?

Aby zalogować się przy użyciu konta MSA lub AAD, kliknij tutaj. Jeśli na stronie wyświetli się komunikat „Już jest członkiem”, będzie to oznaczać, że konto MSA lub AAD zostało wcześniej zarejestrowane w Niejawnym programie testów systemu Windows.

Czy znany jest jakikolwiek błąd powodujący problemy z wykrywaniem lub instalacją kompilacji?

W kompilacjach może występować problem z otrzymywaniem aktualizacji.

Zapoznaj się z najnowszym wpisem na blogu Windows Insider lub znajdź nas na kanale @WindowsInsider.

Czy lista wspieranych urządzeń uległa zmianie?

Niektóre telefony i regiony, a także niektórzy operatorzy sieci komórkowych, mogą nie wspierać kompilacji Insider Preview. Jeśli dany telefon nie figuruje na liście powyżej, a żadne kompilacje Insider Preview nie są widoczne w sekcji rejestracji w aplikacji Windows Insider, oznacza to, że telefon nie jest obsługiwany, przy czym może być obsługiwany w przyszłości.

Aby sprawdzić, która wersja systemu operacyjnego Windows Phone jest zainstalowana na telefonie, przejdź do ekranu Ustawienia > Informacje > Więcej informacji.

Przywracanie urządzenia

Jeśli nie jesteś w stanie korzystać normalnie z urządzenia, możesz przywrócić je do prawidłowego stanu.

Oceń wpływ

 • Jak problem wpływa na działanie? Nie działa jedna aplikacja? Występują problemy z mniej ważnymi funkcjami?
 • Możesz nadal korzystać z urządzenia czy jego główne funkcje nie działają?
 • Potrafisz znaleźć obejście problemu? Być może wystarczające byłoby korzystanie z alternatywnej aplikacji?
 • Czy dostępna jest nowsza kompilacja, w której znane błędy mogły już zostać usunięte?

Rozwiązywanie problemów i wyszukiwanie możliwości

Spróbuj rozwiązać problem. Być może istnieje sposób na jego obejście. Skontaktuj się z nami na forum Windows Insider lub na kanale @WindowsInsider.

Jeśli korzystanie z głównych funkcji jest niemożliwe i nie są znane żadne obejścia dla tego problemu, możesz rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych lub powrót do wcześniejszej wersji systemu Windows. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.Przed ponowną instalacją lub przywróceniem systemu upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

Jak przywrócić urządzenie

Aby powrócić do pierwotnej wersji systemu operacyjnego, użyj narzędzia Windows Device Recovery Tool. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

Rezygnacja z otrzymywania kompilacji Insider

W czasie udziału w Niejawnym programie testów systemu Windows konieczne może być wstrzymanie nowych kompilacji na wybranym urządzeniu przenośnym. Poniżej znajdziesz czynności, które to umożliwią.

Aby przestać otrzymywać nowe kompilacje na urządzeniu przenośnym, przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. Wybierz polecenie „Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przywracanie urządzenia

Jeśli nie chcesz już otrzymywać kompilacji dla testerów, wybierz tę opcję, gdy na urządzeniu będzie zainstalowana kompilacja produkcyjna w końcowej fazie rozwoju. W ten sposób unikniesz przywracania systemu. Kompilacje produkcyjne są stabilne, otrzymują aktualizacje serwisowe i zmniejszają ryzyko utraty danych przechowywanych na urządzeniu. Jeśli wyrejestrujesz urządzenie z zainstalowaną kompilacją Insider, kompilacja ta pozostanie zainstalowana i nie będziesz otrzymywać przyszłych aktualizacji serwisowych.

Wyznaczona zostanie także data wygaśnięcia kompilacji, a sam system może mieć luki w zabezpieczeniach. Aby sprawdzić numer aktualnej kompilacji produkcyjnej, odwiedź blog Windows Insider.

Aby sprawdzić numer kompilacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji > (Numer kompilacji systemu operacyjnego).

Upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych zdjęć, filmów, kontaktów i innych plików. Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego konieczne będzie ich przywrócenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

Jeśli chcesz przywrócić urządzenie przenośne do aktualnej kompilacji produkcyjnej, musisz powrócić do pierwotnej wersji systemu operacyjnego za pomocą narzędzia Windows Device Recovery Tool. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

Zasoby pomocy technicznej

Wprawdzie niejawni testerzy są samowystarczalnymi użytkownikami, ale w razie potrzeby zespół Microsoft może zapewnić im pomoc związaną z użyciem kompilacji systemu Windows 10 Insider Preview. Oprócz informacji przedstawionych w sekcji z instrukcjami dostępne są także opisane poniżej opcje pomocy technicznej.

Blog Windows Insider

Wraz z każdą nową kompilacją publikujemy post na blogu systemu Windows, który przedstawia najważniejsze zmiany funkcji, a także znane problemy, na jakie mogą się natknąć niejawni testerzy podczas korzystania z kompilacji. Zapoznaj się z blogiem, aby pozostawać na bieżąco z wiadomościami i informacjami. Przeczytaj blog Windows Insider już dzisiaj.

Opinia

Przesyłaj nam swoje komentarze przez Centrum opinii. Inni niejawni testerzy mogą dodawać informacje do Twojej opinii (lub odwrotnie). Ponadto możliwe jest tworzenie łączy do opinii, które można udostępniać innym użytkownikom w celach odniesienia. Dowiedz się, jak przekazywać opinie umożliwiające podjęcie działań.

Forum

Niejawni testerzy mogą filtrować sekcje poświęcone komputerom, urządzeniom mobilnym, pakietowi Office, przeglądarce Edge itp. Dostępne są także podtematy, które umożliwiają zawężenie wyszukiwania w celu znalezienia dostosowanej zawartości. Przejdź do forum dla niejawnych testerów systemu Windows.

Twitter

Korzystamy z mediów społecznościowych! Możesz tam znaleźć ogłoszenia dotyczące nowych kompilacji, porady i sztuczki, zadania i konkursy, a także uzyskać bezpośrednią pomoc techniczną, jeśli będzie dostępna. Obserwuj nas na kanałach @WindowsInsider i @Donasarkar.

Opuszczanie programu

Niektórzy użytkownicy chcą przywrócić oryginalny system operacyjny i zrezygnować z otrzymywania kompilacji Niejawnego programu testów systemu Windows na jednym lub wszystkich swoich urządzeniach.

Możesz pozostać w programie i w dalszym ciągu otrzymywać komunikację dotyczącą kompilacji Windows Insider Preview, rezygnując jednak z otrzymywania najnowszych kompilacji. Aby całkowicie opuścić Niejawny program testów systemu Windows, trzeba wyrejestrować się z programu oraz wyrejestrować i przywrócić urządzenie do obsługiwanej kompilacji publicznej.

Wyrejestrowywanie

W witrynie Niejawnego programu testów systemu Windows zaloguj się przy użyciu konta Microsoft (MSA) lub konta usługi Azure Active Directory (AAD) powiązanego z tym programem. Przejdź do strony opuszczania programu i kliknij przycisk „Opuść program”.

Wyrejestrowywanie urządzeń

Na urządzeniu przenośnym przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows, wybierz polecenie „Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

 1. Kompilacja Windows Insider Preview może ulec znacznym modyfikacjom, zanim stanie się oficjalnie dostępna. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niektóre funkcje i możliwości produktu mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.