Przejdź do głównej zawartości

Instalacja systemu Windows 10 Mobile Insider Preview

Uzyskanie dostępu jest bardzo łatwe. Aby po raz pierwszy zainstalować kompilację Windows 10 Mobile Insider Preview1, wykonaj poniższe czynności.

1. Wymagania wstępne

Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś(-aś), zarejestruj się jako niejawny tester systemu Windows, a następnie sprawdź, czy kompilacja Windows 10 Mobile Insider Preview wspiera Twoje ustawienia języka i typ urządzenia.

DOWIEDZ SIĘ WIĘCEJ

2. Wykonaj kopię zapasową telefonu

Przed zainstalowaniem kompilacji Insider Preview zalecamy wykonanie kopii zapasowej telefonu. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

3. Zarejestruj swój telefon

System Windows Phone 8.x lub wczesna kompilacja systemu Windows 10 Mobile

Z poziomu urządzenia uruchom aplikację Sklep, a następnie wyszukaj i zainstaluj aplikację Windows Insider, uruchom ją i postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

Wprowadź nazwę zarejestrowanego konta Microsoft lub konta firmowego, wybierz odpowiedni pierścień i uruchom urządzenie ponownie, aby wyszukać aktualizacje.

Bieżąca kompilacja systemu Windows 10 Mobile

Jeśli korzystasz z bieżącej kompilacji systemu Windows 10 Mobile, opcje Niejawnego programu testów systemu Windows znajdziesz w ustawieniach.

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i kliknij polecenie Rozpocznij.

W sekcji „Aby rozpocząć, wybierz konto” kliknij ikonę „+” w celu powiązania konta, a następnie kliknij konto użyte do rejestracji w Niejawnym programie testów systemu Windows. Kliknij przycisk Kontynuuj.

Wybierz żądany poziom niejawnego programu testów (pierścień szybkich aktualizacji, pierścień wolnych aktualizacji lub pierścień wersji zapoznawczej).

Użytkownicy korzystający z pierścienia szybkich aktualizacji mają szybciej dostęp do nowych funkcji i otrzymują je częściej, ale mogą napotkać więcej błędów.

Uruchom ponownie urządzenie, a następnie przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacje i zabezpieczenia > Aktualizacje telefonu i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje.

4. Korzystaj z najnowszych wersji systemu

Od momentu zainstalowania pierwszej kompilacji Insider Preview nowe kompilacje będą automatycznie pobierane i instalowane na telefonie, gdy tylko zostaną udostępnione.

Aby sprawdzić, czy masz najnowszą kompilację Insider Preview: przejdź do sekcji Ustawienia> Aktualizacja i zabezpieczenia > Aktualizacje telefonu i kliknij przycisk Sprawdź aktualizacje. Jeśli w sekcji „Aktualizacje telefonu” nie będą dostępne żadne nowe wersje, będzie to oznaczać, że masz najnowszą kompilację.

Powiedz nam, co sądzisz

Opinie na temat kompilacji dostępnych w Niejawnym programie testów systemu Windows trafiają bezpośrednio do naszych inżynierów i ułatwiają im rozwijanie systemu. Aby przekazać nam swoją opinię, użyj aplikacji Centrum opinii dostępnej w menu Start. Centrum opinii zapewnia także dostęp do najnowszych wiadomości, zadań, społeczności i innych zasobów. Dowiedz się, jak przekazywać konstruktywne opinie.

Przełączanie pomiędzy pierścieniami

Przełączanie pomiędzy pierścieniami jest bardzo łatwe. Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. W sekcji Wybierz poziom wskaż żądany pierścień: szybkich aktualizacji, wolnych aktualizacji lub wersji zapoznawczej. Dowiedz się więcej o pierścieniach.

Wyszukiwanie informacji o swoim urządzeniu

Poniżej znajdziesz kilka krótkich przewodników, które mogą zawierać informacje przydatne w czasie udziału w programie. Informacje te będą również przydatne podczas przesyłania opinii na temat problemów z kompilacją lub sugerowanych funkcji, a także podczas uzyskiwania pomocy.

Jak znaleźć numer kompilacji, wersję oprogramowania układowego i model urządzenia

Przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji.

Jak sprawdzić wybrany pierścień

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i wyświetl informacje w sekcji Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Jak sprawdzić, którego konta Microsoft (MSA) lub Azure Active Directory (AAD) używam do pobierania kompilacji?

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i przewiń ekran w dół do pozycji „Konto niejawnego testera systemu Windows”.

Brak aktualizacji

Jeśli nie otrzymujesz najnowszych aktualizacji wersji Insider Preview zgodnie z oczekiwaniami, sprawdź poniższe informacje.

Czy na telefonie dostępna jest oczekująca aktualizacja?

Jeśli na urządzeniu przenośnym istnieją jakiekolwiek oczekujące aktualizacje, urządzenie to nie wyszukuje kolejnych aktualizacji do momentu ich zainstalowania.

Sprawdź dostępność aktualizacji ręcznie: przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia i przejrzyj dostępne aktualizacje lub wybierz polecenie Sprawdź aktualizacje.

Zainstaluj wszystkie oczekujące aktualizacje, a następnie sprawdź ponownie, aby wyszukać dodatkowe aktualizacje.

W przypadku skonfigurowania funkcji „Godziny aktywnego użytkowania” upewnij się, że urządzenie jest włączone poza godzinami pracy, aby możliwe było ukończenie procesu instalacji. Możesz ręcznie zainstalować oczekującą kompilację w dowolnym czasie.

Porównaj numery kompilacji

Sprawdź, czy urządzenie jest zaktualizowane. Aby wyszukać numer najnowszej kompilacji dla wybranego pierścienia, przeczytaj najświeższy wpis na blogu Windows Insider lub znajdź nas na kanale @WindowsInsider.

Czy bieżący pierścień pozwala na otrzymanie żądanej kompilacji?

W ramach pierścienia szybkich aktualizacji kompilacje są udostępniane częściej niż w przypadku pierścienia wolnych aktualizacji i pierścienia wersji zapoznawczej. W związku z tym nowsza kompilacja udostępniana jest zazwyczaj użytkownikom korzystającym z pierścienia szybkich aktualizacji.

Przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows i wyświetl informacje w sekcji Wybierz poziom niejawnego programu testów.

Czy konto MSA lub AAD połączone z urządzeniem jest zarejestrowane jako uprawnione do otrzymywania kompilacji?

Przejdź do strony Wprowadzenie, aby sprawdzić, czy konto zostało zarejestrowane w programie. W tym celu zaloguj się na konto MSA lub AAD, klikając przycisk Zarejestruj się przy użyciu konta osobistego (MSA) lub Zarejestruj się przy użyciu konta organizacji (AAD). Jeśli na stronie zostanie wyświetlony komunikat „Już jest członkiem”, będzie to oznaczać, że konto MSA lub AAD zostało zarejestrowane.

Czy znany jest jakikolwiek błąd powodujący problemy z wykrywaniem lub instalacją kompilacji?

W kompilacjach może występować problem z otrzymywaniem aktualizacji.

Zapoznaj się z najnowszym wpisem na blogu Windows Insider lub znajdź nas na kanale @WindowsInsider.

Czy lista wspieranych urządzeń uległa zmianie?

Niektóre telefony i regiony, a także niektórzy operatorzy sieci komórkowych, mogą nie wspierać kompilacji Insider Preview. Jeśli dany telefon nie figuruje na poniższej liście, a żadne kompilacje Insider Preview nie są widoczne w sekcji rejestracji w aplikacji Windows Insider, oznacza to, że telefon nie jest obsługiwany, przy czym może być obsługiwany w przyszłości.

Aby sprawdzić, która wersja systemu operacyjnego Windows Phone jest zainstalowana na telefonie, przejdź do ekranu Ustawienia > Informacje > Więcej informacji.

System Windows 10 Mobile Insider Preview działa obecnie na następujących telefonach:

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

Przywracanie urządzenia

Jeśli nie jesteś w stanie korzystać normalnie z urządzenia, możesz przywrócić je do prawidłowego stanu.

Oceń wpływ

 • Jak problem wpływa na działanie? Nie działa jedna aplikacja? Występują problemy z mniej ważnymi funkcjami?
 • Możesz nadal korzystać z urządzenia czy jego główne funkcje nie działają?
 • Potrafisz znaleźć obejście problemu? Być może wystarczające byłoby korzystanie z alternatywnej aplikacji?
 • Czy dostępna jest nowsza kompilacja, w której znane błędy mogły już zostać usunięte?

Rozwiązywanie problemów i wyszukiwanie możliwości

Spróbuj rozwiązać problem. Być może istnieje sposób na jego obejście. Skontaktuj się z nami na forum Windows Insider lub na kanale @WindowsInsider.

Jeśli korzystanie z głównych funkcji jest niemożliwe i nie są znane żadne obejścia dla tego problemu, możesz rozważyć przywrócenie ustawień fabrycznych lub powrót do wcześniejszej wersji systemu Windows. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.Przed ponowną instalacją lub przywróceniem systemu upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych plików. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

Jak przywrócić urządzenie

Aby powrócić do pierwotnej wersji systemu operacyjnego, użyj narzędzia Windows Device Recovery Tool. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

Rezygnacja z otrzymywania kompilacji Insider

W czasie udziału w Niejawnym programie testów systemu Windows konieczne może być wstrzymanie nowych kompilacji na wybranym urządzeniu przenośnym. Poniżej znajdziesz czynności, które to umożliwią.

Aby przestać otrzymywać nowe kompilacje na urządzeniu przenośnym, przejdź do sekcji Ustawienia > Aktualizacja i zabezpieczenia > Niejawny program testów systemu Windows. Wybierz polecenie „Przestań otrzymywać kompilacje Insider Preview” i postępuj zgodnie z instrukcjami na ekranie.

Przywracanie urządzenia

Zalecamy przerwanie uzyskiwania kompilacji, gdy urządzenie korzysta z kompilacji produkcyjnej, dzięki czemu nie będzie konieczne przywracanie urządzenia. Kompilacje produkcyjne są stabilne, otrzymują aktualizacje serwisowe i zmniejszają ryzyko utraty danych przechowywanych na urządzeniu. Jeśli wyrejestrujesz urządzenie z zainstalowaną kompilacją Insider, kompilacja ta pozostanie zainstalowana i nie będziesz otrzymywać przyszłych aktualizacji serwisowych.

Wyznaczona zostanie także data wygaśnięcia kompilacji, a sam system może mieć luki w zabezpieczeniach. Aby sprawdzić numer aktualnej kompilacji produkcyjnej, odwiedź blog Windows Insider.

Aby sprawdzić numer kompilacji zainstalowanej na urządzeniu przenośnym, przejdź do sekcji Ustawienia > System > Informacje > Więcej informacji > (Numer kompilacji systemu operacyjnego).

Upewnij się, że masz kopię zapasową ważnych zdjęć, filmów, kontaktów i innych plików. Po zainstalowaniu wcześniejszej wersji systemu operacyjnego konieczne będzie ich przywrócenie. Aby uzyskać więcej informacji na temat tworzenia kopii zapasowej telefonu, odwiedź sekcję pomocy systemu Windows 10 Mobile.

Jeśli chcesz przywrócić urządzenie przenośne do aktualnej kompilacji produkcyjnej, musisz powrócić do pierwotnej wersji systemu operacyjnego za pomocą narzędzia Windows Device Recovery Tool. Zapoznaj się z instrukcjami przywracania systemu Windows Phone.

 1. Kompilacja Windows Insider Preview może ulec znacznym modyfikacjom, zanim stanie się oficjalnie dostępna. Firma Microsoft nie udziela żadnych gwarancji, wyraźnych lub dorozumianych, w odniesieniu do informacji zawartych w niniejszym dokumencie. Niektóre funkcje i możliwości produktu mogą wymagać dodatkowego sprzętu lub oprogramowania.