Przejdź do głównej zawartości

Udostępnianie opinii

Szczegółowe i możliwe do wykorzystania opinie mają ogromne znaczenie, aby umożliwić wprowadzanie zmian i ulepszeń do systemu Windows 10. Twoje opinie pomagają firmie Microsoft mierzyć zadowolenie z produktów i zapewniać jakość, a także mają ogromne znaczenie podczas omawiania zmian, które należy wprowadzić w systemie operacyjnym. Aby przekazać nam swoją opinię, użyj aplikacji Centrum opinii dostępnej w menu Start. Zanim prześlesz opinię przy użyciu Centrum opinii, zapoznaj się z tematem Wysyłanie opinii do firmy Microsoft przy użyciu aplikacji Centrum opinii i rozważ poniższe wskazówki.

Sprawdź istniejące opinie

Inny użytkownik mógł już udostępnić identyczną opinię. W takim przypadku zagłosuj na istniejącą opinię zamiast tworzyć zduplikowane zgłoszenie. Możesz też dodać komentarze, aby wyjaśnić istniejące informacje, lub dodać scenariusze do sprawdzenia.

Użyj opisowego tytułu podczas przesyłania nowej opinii

Opisowe i precyzyjne tytuły pomagają inżynierom systemu Windows zrozumieć zgłaszany problem. Oto przykład dobrego tytułu: „Aplikacja Groove zawiesza się z błędem 80041007 po połączeniu z urządzeniem Bluetooth”.

Wybierz prawidłową kategorię dla przesyłanego problemu lub prośby

Kiedy udostępniasz opinię, mogą zostać zgromadzone dzienniki i ustawienia systemowe w zależności od typu przesyłanej opinii. Jeśli na przykład nie otrzymamy odpowiednich dzienników, nie będziemy mogli usunąć błędu związanego z danymi komórkowymi, który jest zgłaszany dla aplikacji Kondycja.

Przekazuj opinie pojedynczo

Przekazywanie opinii pojedynczo zapewnia, że do każdego zgłoszenia zostają dołączone odpowiednie dzienniki i dane.

Przedstaw wyraźny i dokładny opis problemu

Kiedy udostępniasz dodatkowe szczegóły, zadbaj o jak największą ilość informacji dotyczących problemu. Możesz na przykład dołączyć kroki w celu odtworzenia problemu, załączyć zrzuty ekranu (w stosownych przypadkach) i użyć opcji „odtworzenie problemu”, o ile jest dostępna dla danego typu opinii.

Przedstaw dodatkowe informacje

Udostępnienie dodatkowych informacji jest bardzo przydatne w celu opisania problemu i przedstawieniu szczegółów zgłaszanego zdarzenia. Można to zrobić na kilka sposobów: załącz zrzut ekranu, załącz plik (taki jak dxdiag, pliki .cab itp.) i/lub odtwórz problem (tryb przechwytywania). Jeśli możliwe jest odtworzenie problemu, tryb przechwytywania będzie wyjątkowo przydatny, ponieważ umożliwi zgromadzenie szczegółowych dzienników podczas występowania problemu.

Udostępnij zgłoszenie

Problemy z niewielką liczbą opinii (głosów) mogą nie zostać rozwiązane. Po przesłaniu opinii udostępnij swoje zgłoszenie innym niejawnym testerom. Być może doświadczają oni tego samego problemu bądź potrzebują tej samej funkcji lub zmiany, którą proponujesz.

Użyj trybu przechwytywania

Tryb przechwytywania to ważna metoda odtwarzania błędów, która zapewnia szczegółowe dzienniki dla zespołów inżynierów systemu Windows. Aby użyć tego procesu, wykonaj przedstawione poniżej czynności.

  1. Utwórz nową opinię.
  2. Wybierz opcję „Problem”.
  3. Wypełnij odpowiednio pola tematu i szczegółów.
  4. Wybierz odpowiednie opcje z list rozwijanych kategorii i podkategorii.
  5. Jeśli ma to zastosowanie, pojawi się sekcja „Odtwórz problem”.
  6. Wybierz odpowiedni typ dzienników, jaki chcesz załączyć.
  7. Kliknij opcję „Rozpocznij przechwytywanie”.
  8. [Odtwórz problem, którego dotyczy opinia].
  9. Kliknij opcję „Zatrzymaj przechwytywanie”. Pojawi się informacja, że pliki dziennika zostały załączone do opinii.
  10. Prześlij opinię. Wszystkie odpowiednie dzienniki i dane zostaną automatycznie załączone do zgłoszenia.

Pomóż nam poprawić system Windows w Twoim języku

Nasza aplikacja Społeczność językowa pozwala na łatwe i szybkie przesyłanie sugestii zmian w obrębie treści systemu Windows przetłumaczonych na dany język. Wystarczy kliknąć pożądany fragment tekstu, aby wprowadzić swoją sugestię lub zagłosować na propozycję innego niejawnego testera systemu Windows.

Pobierz aplikację Społeczność językowa ze Sklepu Windows.

Wymaga kompilacji Insider Preview 16299 lub nowszej. Zapoznaj się z opisem zamieszczonym w Sklepie, aby poznać obsługiwane wersje językowe. Użyj wersji Windows wyświetlanej w Twoim języku, a nie w języku angielskim (Stany Zjednoczone). Sprawdź język wyświetlania systemu Windows w menu Ustawienia > Region i język.