Overeenkomst Windows Insider-programma

Overeenkomst voor het Microsoft Windows Insider-programma

Publicatiedatum: september 2017; ingangsdatum: 15 september 2017

ALS U WOONACHTIG BENT IN DE VERENIGDE STATEN OF UW HOOFDVESTIGING ZICH IN DE VERENIGDE STATEN BEVINDT, LEES DAN DE BEPALING OVER BINDENDE ARBITRAGE EN AFSTANDSVERKLARING INZAKE COLLECTIEVE CLAIMS IN SECTIE 15. DIT IS VAN INVLOED OP DE WIJZE WAAROP GESCHILLEN WORDEN OPGELOST.

Welkom bij het Microsoft Windows Insider-programma (het ‘Programma’). Ons programma biedt vrijwilligers (Insiders) zoals u de mogelijkheid om gratis experimentele en voorlopige versies van software uit te proberen op uw apparaten en deel te nemen aan het Programma. Wij zijn benieuwd naar uw feedback, waarmee wij onszelf kunnen verbeteren en Windows beter kunnen maken voor iedereen. Laat ons dus weten wat uw ervan vindt.

Bestudeer, voordat u zich aanmeldt, zorgvuldig alle voorwaarden van het Programma. Deze vormen een wettelijke overeenkomst tussen u en Microsoft Corporation (of een daaraan gelieerde onderneming, op basis van de plaats waar u woonachtig bent of, als u een bedrijf vertegenwoordigt, waar de hoofdvestiging van uw bedrijf zich bevindt). Deze voorwaarden regelen uw deelname aan het Programma en zijn op u van toepassing nadat u ze hebt geaccepteerd. Als u tijdens het aanmelden een bedrijfsnaam opgeeft, houdt dit in dat u deze overeenkomst aangaat namens de betreffende organisatie of het betreffende bedrijf. Als u deze Overeenkomst aangaat namens een entiteit, zoals bijvoorbeeld uw werkgever, verklaart u dat u wettelijk bevoegd bent die entiteit met de Overeenkomst te binden.

Door u aan te melden voor deelname in het Programma verklaart u dat u de leeftijd van wettelijke meerderjarigheid hebt bereikt die geldt in het land waar u woonachtig bent en dat u akkoord gaat met de bepalingen van deze Overeenkomst, wat voorwaarde is voor uw deelname aan het Programma.

 1. Deelname aan het programma. U hebt zich aangemeld als vrijwilliger om deel te nemen aan het Programma en u bent zich ervan bewust dat het Programma tot doel heeft om experimentele versies, preview-versies, bètaversies of andere voorlopige versies van software (de ‘Software’) aan u beschikbaar te stellen, met inbegrip van de bijbehorende documentatie, materialen en informatie zoals webpagina's voor het Programma, e-mailberichten, forums, content, feedback en andere diensten (‘Programmaservices’), met het oogmerk om Microsoft te voorzien van nuttige informatie over uw ervaringen met de Software en de Programmaservices.
  • U begrijpt dat het gebruik van experimentele en voorlopige versies van software inhoudt dat de mogelijkheid bestaat dat de software van tijd tot tijd vastloopt en u gegevens verliest. Door uw deelname stemt u ermee in om regelmatig back-ups van uw gegevens te maken.
  • Uw deelname aan het Programma is vrijwillig en gratis en wij bieden hiervoor geen vergoeding aan. Uw deelname betekent niet dat de wettelijke relatie tussen u en Microsoft een partnerschap inhoudt of dat u agent of werknemer van Microsoft bent.
  • Uw deelname aan het programma verplicht Microsoft er niet toe de Software of Programmaservices aan u te leveren.
  • U stemt ermee in om aan u verstrekte Software niet te decompileren, aan reverse-engineering te onderwerpen, te disassembleren of te ontsleutelen of op andere wijze de broncode ervan af te leiden, tenzij en uitsluitend voor zover dit (a) is toegestaan door toepasselijk recht; (b) is toegestaan door licentievoorwaarden die het gebruik beheersen van open-source componenten die deel uitmaken van de software; of (c) is vereist voor foutopsporing in wijzigingen in bibliotheken die zijn gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License en die met de software worden meegeleverd en waaraan de software is gekoppeld.
 2. WIP-services. De term ‘WIP Services’ omvat ‘Programmaservices’ en ‘Software’. De WIP-services kunnen aanzienlijk afwijken van commercieel uitgebrachte versies. Omdat de Software meer fouten of onnauwkeurigheden kan bevatten, wordt aangeraden om een back-up van uw apparaat te maken voordat u de Software installeert. Het wordt aanbevolen om de Software te installeren op niet-bedrijfskritische apparaten die niet voor productie zijn bedoeld. Dit is omdat de Software vaker storingen kan veroorzaken zoals vastlopen van het systeem, wijzigingen in instellingen en beleid, verlies van gegevens of toepassingen, wijzigingen in kenmerken en functionaliteit, ervoor zorgen dat andere toepassingen niet meer functioneren of automatisch en zonder melding worden bijgewerkt of verwijderd van uw apparaat en andere mogelijke problemen. Het wordt sterk aangeraden om de Software niet te installeren op systemen die u niet rechtstreeks beheert of die u deelt met andere gebruikers. Ook is het mogelijk dat bij installatie op een mobiel apparaat de WIP-services onbedoeld uw apparaat beschadigen, waardoor het onbruikbaar wordt.
  • Voorlopige en experimentele versies van software en services. De normen voor beveiliging, privacy, toegankelijkheid, beschikbaarheid en betrouwbaarheid van commercieel geleverde diensten en software kunnen in de WIP-services in verminderde of gewijzigde vorm zijn opgenomen of zijn mogelijk geheel niet opgenomen. Wij behouden ons het recht voor om de WIP-services op ieder gewenst moment zonder kennisgeving te wijzigen of te discontinueren.
  • Systeemherstel. Om uw apparaat te herstellen moet u mogelijk uw toepassingen of het besturingssysteem opnieuw installeren of deze met een flashupgrade op het apparaat terugzetten. In sommige situaties kunt u mogelijk niet uw vorige versie van de Software herstellen.
  • Automatische updates. De WIP-services worden automatisch bijgewerkt, bijvoorbeeld via Windows Update. U kunt de automatische updates niet uitschakelen. Sommige functies kunnen worden verwijderd of functioneren niet meer na een vooraf bepaalde tijdsduur of aan het einde van een evaluatiecyclus, wanneer voldoende gegevens zijn verzameld. Sommige toepassingen van derden die op het apparaat zijn geïnstalleerd, functioneren mogelijk niet of houden op te functioneren, of kunnen automatisch worden verwijderd door de WIP-services.
  • Ondersteuning. Voor de WIP-services kan beperkte ondersteuning of zelfs helemaal geen ondersteuning worden geleverd.
  • Kosten voor gegevens en internet. Sommige WIP-services kunnen vereisen dat uw apparaat verbinding heeft met het internet. Op uw toegang en gebruik (inclusief kosten) kunnen de voorwaarden van uw contract met uw mobiele provider of internetprovider van toepassing zijn. U bent er zelf te allen tijde verantwoordelijk voor dat u (i) de voorwaarden van uw eigen abonnementen en contracten kent en naleeft en (ii) eventuele problemen oplost die voortkomen uit toegang tot of gebruik van netwerken, inclusief openbare/open netwerken.
  • Garantie op uw apparaat. Installatie van de Software op uw apparaat kan betekenen dat de garantie op dit apparaat vervalt of wijzigt, waardoor u mogelijk niet meer in aanmerking komt voor ondersteuning van de fabrikant van het apparaat of de netwerkexploitant, indien van toepassing.
 3. Feedback. Wij stellen de WIP-services aan u beschikbaar, zodat u ons kunt vertellen wat u bevalt in de WIP-services en wat niet, en welke veranderingen u in de services zou willen zien. Door ons opmerkingen, suggesties of andere feedback over de WIP-services te verstrekken (‘Feedback’), verleent u Microsoft en diens partners het recht om de Feedback te gebruiken op elke gewenste wijze en voor elk gewenst doel.
  • U accepteert dat Microsoft in het kader van dit Programma diagnostische en technische gegevens, foutenrapporten, crashdumps, gebruiksgegevens en andere gerelateerde gegevens verzamelt van uw apparaten waarop de Software wordt uitgevoerd, om Microsoft te helpen zijn producten en services te verbeteren. Als locatieservices zijn ingeschakeld, kunnen ook gegevens over de real-time geografische locatie van uw apparaat en locatiezoekopdrachten worden verzameld.
  • U accepteert dat uw Feedback kan worden bekeken door andere deelnemers aan het Programma.
 4. Gegevensverzameling. De WIP-services kunnen automatisch gegevens verzamelen en doorgeven aan Microsoft, met inbegrip van uw persoonlijke gegevens. Deze informatie gebruiken wij om met u te communiceren, zoals hieronder beschreven. Wij kunnen ook bepaalde gegevens met derden delen, die wij in het kader van het Programma hebben verzameld. Gegevens over de prestaties van een bepaald hardware- of softwareonderdeel op uw apparaat kunnen wij bijvoorbeeld delen met de fabrikant van dat onderdeel, zodat deze de wijze kan verbeteren waarop dit onderdeel samenwerkt met producten en services van Microsoft. De Privacyverklaring van Microsoft (https://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=521839) en deze alinea zijn van toepassing op de WIP-services en uw deelname aan het Programma.
 5. Communicatie met u. Microsoft kan uw contactgegevens gebruiken om (i) met u te communiceren over uw gebruik van de WIP-services en (ii) u aanvullende informatie te verstrekken over de WIP-services en andere producten en services van Microsoft. Dit contact kan plaatsvinden via e-mail, sms, chatberichten, webchat, telefoon, in de gebruikersinterface of via andere methoden en kan ook inhouden dat u aanbiedingen krijgt. U kunt altijd kiezen of u promotionele e-mail, sms-berichten, telefoontjes en post wilt ontvangen van Microsoft.
 6. Niet-overdraagbaarheid. U mag de Software of gerelateerde documentatie of materialen die u in het kader van uw deelname aan het Programma van Microsoft ontvangt, niet overdragen of delen, tenzij anderszins overeengekomen met of toegestaan door Microsoft, of tenzij dit is toegestaan door de wetten van de plaats waar u woonachtig bent (of, als u een bedrijf vertegenwoordigt, waar de hoofdvestiging van uw bedrijf zich bevindt), ook als deze Overeenkomst dit niet toestaat.
 7. Afmelden. Als u niet meer wenst deel te nemen aan het Programma, kunt u zich op elk gewenst tijdstip afmelden. U hoeft hiervoor alleen te stoppen met het gebruik van de Programmaservices en alle kopieën van de betreffende Software van uw apparaten te verwijderen en te vernietigen.
 8. Beëindiging. Microsoft behoudt zich het recht voor om uw toegang tot een van de of alle WIP-services op elk gewenst moment te beëindigen, zonder kennisgeving en om welke reden dan ook. Wanneer uw gebruik van of toegang tot de WIP-services wordt beëindigd, of wanneer deze Overeenkomst wordt beëindigd, vervalt ook uw recht om de WIP-services te bezitten of te gebruiken. U dient dan alle kopieën van de Software, Content en andere materialen die in het kader van de WIP-services zijn verstrekt, te vernietigen. Na het beëindigen van deze Overeenkomst blijven de secties 9, 10, 11, 12, 14 en 15 van kracht.
 9. Aanvullende voorwaarden. Op de WIP-services zijn ook de volgende aanvullende voorwaarden van toepassing. Voor zover een aanvullende voorwaarde strijdig is met deze Overeenkomst, is de Overeenkomst van toepassing.
  • De Licentievoorwaarden voor Microsoft-software voor het Windows-besturingssysteem en andere Microsoft-softwareproducten (https://www.microsoft.com/nl-nl/useterms) zijn van toepassing op alle Windows-software (met inbegrip van alle Microsoft-toepassingen die wordt meegeleverd met en deel uitmaakt van Windows) of elk Microsoft-product dat u in het kader van de WIP-Services ontvangt.
  • Microsoft-serviceovereenkomst. Met uitzondering van de Microsoft-softwareproducten in de bovenstaande alinea is de Microsoft-serviceovereenkomst (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=530144) van toepassing op alle overige Programmaservices en op uw deelname aan het programma, met inbegrip van de secties ‘Uw content’ en ‘Gedragscode’.
  • Overige Microsoft-toepassingen. De WIP-Services kunnen andere Microsoft-softwaretoepassingen omvatten, die kunnen worden geleverd met eigen softwarelicentievoorwaarden. In deze gevallen zijn de eigen licentievoorwaarden van toepassing.
  • Programma’s van derden. De Software kan programma's van derden bevatten die in het kader van deze Overeenkomst door Microsoft aan u in licentie worden verstrekt, niet door de derde partij. Kennisgevingen, indien aanwezig, voor het programma van de derde partij zijn uitsluitend ter informatie opgenomen.
 10. Voorbehoud van rechten. Microsoft beschikt mogelijk over octrooien, octrooiaanvragen, merken, auteursrechten of andere intellectuele eigendomsrechten in verband met onderwerpen in de WIP-services. Tenzij dit uitdrukkelijk in een schriftelijke gebruiksrechtovereenkomst van Microsoft wordt vermeld, wordt met het ter beschikking stellen van de WIP-services geen enkel recht verleend op dergelijke octrooien, merken, auteursrechten of overig intellectueel eigendom. Microsoft behoudt zich alle rechten voor die niet uitdrukkelijk worden verleend in deze Overeenkomst. Er worden u onder deze Overeenkomst geen andere rechten verleend, hetzij door implicatie, door uitsluiting of anderszins.
 11. Garantie. Microsoft en onze gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs, leveranciers en partners, bieden geen garanties, expliciet noch impliciet, waarborgen of voorwaarden met betrekking tot de WIP-programmaservices of uw deelname aan het Programma. U begrijpt dat gebruik van de WIP-services voor eigen risico is en dat wij de WIP-Services aanbieden ‘in de huidige staat’, ‘met alle gebreken’ en ‘zoals beschikbaar’. U draagt het volledige risico van uw gebruik van de WIP-Services. Voor zover toegestaan door plaatselijke wetgeving sluiten wij alle impliciete garanties uit, met inbegrip van garanties voor verkoopbaarheid, voldoende kwaliteit, geschiktheid voor een bepaald doel, vakmanschap en niet-inbreukmakend karakter. Mogelijk hebt u bepaalde rechten die voortvloeien uit uw plaatselijke wetgeving. Niets in deze overeenkomst is bedoeld om deze rechten aan te tasten, indien deze van toepassing zijn.
 12. Schadevergoeding. Als u een basis hebt voor het vorderen van vergoeding van schade die samenhangt met het Programma of de WIP-services, accepteert u dat uw enige verhaalsmogelijkheid bestaat uit het verhalen van de directe schade bij Microsoft of daaraan gelieerde ondernemingen, wederverkopers, distributeurs, externe providers van apps en services, partners en leveranciers, tot maximaal het bedrag dat u hebt betaald voor de WIP-services of maximaal USD 10,00 als u de WIP-services gratis hebt verkregen. U kunt geen andere schade of verliezen verhalen, zoals direct schade, gevolgschade, winstderving of speciale, indirecte, incidentele of punitieve schade. Deze beperkingen en uitsluitingen zijn ook van kracht als deze verhaalsmogelijkheid geen volledige compensatie vormt voor uw verlies of niet aan zijn wezenlijke doel voldoet, of als wij op de hoogte waren of op de hoogte hadden moeten zijn van de mogelijkheid van de schade. Voor de volle omvang die het geldende recht biedt, gelden deze beperkingen en uitsluitingen voor alle aspecten of alle vorderingen die verband houden met de WIP-services of uw deelname aan het Programma.
 13. Aanpassingen van de Overeenkomst. Wij kunnen deze Overeenkomst van tijd tot tijd wijzigen. Als wij dat doen, stellen wij u hierover op de hoogte door middel van een kennisgeving op de Programma-website, of via een van de volgende methoden: de gebruikersinterface van de Software, een e-mailbericht, een chatbericht of via andere redelijke methoden. Door de WIP-services te blijven gebruiken na de datum waarop de wijziging van kracht wordt, geeft u aan dat u de gewijzigde voorwaarden accepteert. Als u de wijzigingen niet accepteert, dient u het gebruik van de WIP-services te beëindigen. Wij raden u aan om minstens één keer in de 30 dagen de Programma-website (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkID=400983) te bezoeken om te zien of er wijzigingen van de voorwaarden worden aangekondigd.
 14. Toepasselijk recht. Het recht van de staat of het land waar u woonachtig bent (of, als u een bedrijf vertegenwoordigt, waar de hoofdvestiging van uw bedrijf zich bevindt) is van toepassing op alle vorderingen en geschillen betreffende de Programmaservices, inclusief de Software, uw deelname aan dit Programma en deze Overeenkomst, met inbegrip van vorderingen wegens contractbreuk en vorderingen op grond van wetten betreffende bescherming van consumenten, oneerlijke concurrentie of impliciete garanties, vorderingen wegens ongegronde verrijking en bij onrechtmatige daden, ongeacht beginselen voor wetsconflicten. In de Verenigde Staten van Amerika is de Federal Arbitration Act van toepassing op alle bepalingen betreffende arbitrage.
 15. Geschillen. Bindende arbitrage en afstand inzake groepsvorderingen als u woonachtig bent in (of, indien u een bedrijf vertegenwoordigt, als de hoofdvestiging van het bedrijf zich bevindt in) de Verenigde Staten. Wij hopen dat er nooit een geschil tussen ons zal optreden, maar als dit toch gebeurt, gaan u en wij ermee akkoord dat wij gezamenlijk gedurende 60 dagen zullen proberen om dit informeel op te lossen. Als wij hier niet in slagen, gaan u en wij ermee akkoord dat wij voor het geschil bindende, individuele arbitrage door de American Arbitration Association ("AAA") verzoeken volgens de bepalingen van de Federal Arbitration Act ("FAA") en het geschil niet aanhangig maken in een rechtbank voor een uitspraak door een rechter of jury. Een neutrale bemiddelaar zal in het geschil een uitspraak doen en deze uitspraak is onherroepelijk, met uitzondering van een beperkt toetsingsrecht conform de FAA. Groepsgedingen, groepsarbitrages, persoonlijke rechtszaken met procureurs-generaal en alle andere zaken waarin iemand optreedt als vertegenwoordiger van anderen, zijn niet toegestaan. Het is ook niet toegestaan om afzonderlijke gerechtelijke procedures te combineren zonder toestemming van alle partijen. ‘Wij’, ‘onze’ en ‘ons’ omvat in dit geval Microsoft en de aan Microsoft gelieerde ondernemingen.
  1. Geschillen: alles behalve intellectueel eigendom. De term ‘geschil’ dient zo breed mogelijk te worden opgevat. De term slaat op iedere vordering of onenigheid tussen u en ons betreffende deze Overeenkomst, de Programmaservices (inclusief de Software), iedere vorm van advertenties, marketing of communicatie, iedere Programmaservice die wordt aangeboden of afgenomen, of uw deelname aan het Programma, voor iedere rechtsgrond inclusief contracten, garanties, onrechtmatige daden, wetgeving of regelgeving, met uitzondering van geschillen aangaande de intellectuele-eigendomsrechten van u, uw licentiegevers, ons of onze licentiegevers.
   • Stuur ons eerst een Notice of Dispute. Als u een geschil hebt dat de medewerkers van onze klantenservice niet kunnen oplossen, stuurt dan eerst per post een Notice of Dispute (een ‘Aanzegging’) naar Microsoft Corporation, ATTN.: CELA Arbitration, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, Verenigde Staten van Amerika. Geef ons in deze brief uw naam en adres en vertel ons hoe wij met u contact kunnen opnemen, wat het probleem is en wat u van ons verlangt. U vindt een formulier hiervoor op (http://go.microsoft.com/fwlink/?LinkId=245499). Als wij een geschil met u hebben, zullen wij dit ook doen. Als na 60 dagen het geschil nog niet is opgelost, kunnen u of wij een arbitrage opstarten.
   • Optie voor Small Claims Court (gerechtelijke procedure voor kleine vorderingen). U hoeft ons geen Aanzegging te sturen. Als u voldoet aan de vereisten die de rechtbank hiervoor stelt, kunt u een zaak tegen ons aanhangig maken bij een rechtbank voor kleine vorderingen (Small Claims Court) in het land waarin u woonachtig bent (of, als u een bedrijf vertegenwoordigt, in het land waar zich de hoofdvestiging van uw bedrijf bevindt), of in de plaats waar onze hoofdvestiging zich bevindt (King County, Washington, VS) als u een geschil met Microsoft hebt. Wij hopen dat u ons een Aanzegging stuurt en ons 60 dagen geeft om tot een oplossing te komen, maar u hoeft dit niet te doen voordat u dit bij een rechtbank aanhangig maakt.
  2. Arbitrageprocedure. De AAA voert een arbitrage uit volgens de eigen Commercial Arbitration Rules (Regels voor arbitrage voor bedrijven). Als u een particulier bent en de Programmaservices (inclusief eventuele software) gebruikt voor uzelf of uw huishouden, of als de waarde van de vordering USD 75.000 of minder bedraagt, ongeacht of u een particulier bent of hoe u de Programmaservices of Software gebruikt, verloopt de arbitrage volgens de Consumer Arbitration Rules (Regels voor arbitrage voor consumenten). Raadpleeg voor meer informatie (www.adr.org) of neem telefonisch contact op via +1-800-778-7879. Als u een arbitrage wilt opstarten, vult u het formulier in dat te vinden is op (http://go.microsoft.com/fwlink/?linkid=245497) en zendt u dit naar de AAA met een kopie naar ons. Bij vorderingen met een waarde van USD 25.000 of minder worden eventuele hoorzittingen telefonisch gehouden, tenzij de bemiddelaar een goede reden vindt om de partijen in persoon te horen. Hoorzittingen in persoon vinden plaats in het land waarin u woonachtig bent (of, als u een bedrijf vertegenwoordigt, in het land waarin zich de hoofdvestiging van het bedrijf bevindt) of in de plaats waar onze hoofdvestiging zich bevindt (King County, Washington). De keuze is aan u. De bemiddelaar kan aan u persoonlijk eenzelfde schadevergoeding toekennen als een rechtbank. De bemiddelaar kan alleen een declaratoire uitspraak of voorlopige voorziening voor u doen, om uw persoonlijke vordering te honoreren.
  3. Arbitragekosten en betaling.

   1. Vorderingen met een waarde tot USD 75.000. Wij vergoeden onverwijld uw kosten voor het aanhangig maken van het geschil en betalen de honoraria en kosten van de AAA en de bemiddelaar. Als u ons laatste schriftelijke schikkingsaanbod afwijst, dat wij hebben gedaan voordat de bemiddelaar werd aangewezen, uw vordering het hele arbitragetraject doorloopt tot en met de uitspraak van de bemiddelaar (aangeduid als ‘award’) en de bemiddelaar u meer toekent dan het laatste schriftelijke aanbod, zullen wij (1) het bedrag van de award betalen of USD 1.000, welke som hoger is; (2) indien u een advocaat inschakelt, de redelijke honoraria hiervoor betalen; en (3) alle kosten (met inbegrip van honoraria en kosten voor getuige-deskundigen) vergoeden die uw advocaat redelijkerwijs maakt voor het onderzoeken, voorbereiden en instellen van de vordering in arbitrage. Tenzij u en wij deze bedragen overeenkomen, zal de bemiddelaar deze vaststellen.
   2. Vorderingen met een waarde van meer dan USD 75.000. De regels van de AAA zijn van toepassing op betaling van het klachtengeld en de honoraria en kosten van de AAA en de bemiddelaar.
   3. Vorderingen met elke waarde. Als u het arbitragetraject start, zullen wij u niet vragen om terugbetaling van de honoraria en kosten van de AAA en de bemiddelaar of van het klachtengeld dat wij u hebben vergoed, tenzij de bemiddelaar meent dat de vordering onbeduidend (‘frivolous’) is of is ingebracht met oneigenlijke doeleinden. Als wij het arbitragetraject starten, betalen wij alle klachtengelden en de honoraria en kosten voor de AAA en de bemiddelaar. Wij zullen niet vragen om vergoeding van honoraria of kosten voor onze advocaten, ongeacht de aard van de arbitrage. Honoraria en kosten tellen niet mee bij het bepalen van het bedrag van een vordering.
  4. Indienen binnen één jaar. U en wij moeten een vordering of geschil indienen bij een rechtbank of arbitrage (met uitzondering van geschillen betreffende intellectuele-eigendomsrechten, zie paragraaf 15(a)) binnen één jaar vanaf het moment dat dit zou kunnen worden ingediend. Als dit niet gebeurt, kan de betreffende zaak niet meer aanhangig worden gemaakt.

  5. Scheidbaarheid. Als de verklaring van afstand inzake groepsvorderingen onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn met betrekking tot alle of sommige delen van een geschil, worden de betreffende delen niet behandeld in de arbitrage maar in een rechtbank aanhangig gemaakt. De overige delen van de vordering worden behandeld in arbitrage. Als enige andere bepaling van paragraaf 15 onwettig of onafdwingbaar blijkt te zijn, wordt die bepaling gescheiden van de Overeenkomst. De overige bepalingen uit paragraaf 15 blijven van kracht.

  6. Conflict met regels van de AAA. Deze Overeenkomst is van kracht voor zover deze niet conflicteert met de Commercial Arbitration Rules of de Consumer Arbitration Rules van de AAA.