Overslaan naar hoofdinhoud

Windows 10 Insider Preview installeren

U kunt zo aan de slag. Voer gewoon de volgende stappen uit om uw eerste Windows 10 Insider Preview-build1 te installeren.

1. Voorwaarden

Als u nog niet bent geregistreerd als een Windows Insider, werkt u uw pc bij naar Windows 10 en controleert u of Windows 10 Insider Preview ondersteuning biedt voor uw taalvoorkeuren.

MEER INFORMATIE

2. Schrijf uw pc met Windows 10 in

 1. Open de instellingen van uw pc (Start > Settings > Update & security > Windows Insider Program (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Insider-programma)). U kunt deze instelling alleen zien als u beheerdersrechten voor uw pc hebt.
 2. Klik op Get started (Aan de slag) en koppel het Microsoft- of organisatie-account dat u hebt gebruikt voor de registratie bij het Windows Insider-programma.

  Geregistreerd met uw organisatie-account? Open Start > Settings > Accounts > Access work or school (Start > Instellingen > Account > Toegang tot werk of school) om te bevestigen dat uw organisatie-account een AAD-account is. Als uw organisatie uw account heeft ingesteld in AAD en dit is gekoppeld aan uw pc, verschijnt de tekst "Connected to Azure AD" (Verbonden met Azure AD) boven uw account.

  Het account moet een AAD-account zijn en Windows 10 versie 1703 of later moet worden uitgevoerd op uw pc om te kunnen koppelen met uw organisatie-account.

  Kies Settings > System > About (Systeem > Instellingen > Info) om te bevestigen dat Windows 10 versie 1703 is geïnstalleerd op uw pc. Als u versie 1703 niet hebt, gaat u naar Settings > Update and security > Windows Update (Instellingen > Bijwerken en beveiliging) en klikt u op Check for updates (Controleren op updates).

 3. Kies de branch voor de gewenste inhoud (Windows 10 Creators Update wordt aanbevolen) en bevestig uw keuze. Als u met een eerdere versie van Windows 10 werkt, komt u deze stap niet tegen.
 4. Lees de privacyverklaring en de voorwaarden voor het programma en klik op Next (Volgende).
 5. Klik op Restart Now (Nu opnieuw opstarten) of op Restart Later (Later opnieuw opstarten) om te selecteren wanneer u met de installatie van Insider Preview wilt beginnen.
 6. Nadat u uw pc opnieuw hebt opgestart, gaat u terug naar Windows Insider-programma in Settings (Instellingen) om uw Insider-niveau te selecteren (Fast, Slow, Release Preview). Insiders in de Fast Ring krijgen sneller en vaker updates met nieuwe functies, maar kunnen ook meer last hebben van fouten. Meer informatie over ringen.

3. Wacht tot uw apparaat is bijgewerkt naar de meest recente Insider Preview-build

Als u de gewenste ring hebt geselecteerd, wordt een compatibiliteitscontrole uitgevoerd op de achtergrond. U kunt dit proces niet handmatig in gang zetten. Tijdens dit proces worden het type (32-bits, 64-bits), de buildversie (Home, Pro, Enterprise), de land- en taalinstellingen en andere vereiste informatie voor uw besturingssysteem vastgesteld. Na afloop van dit proces wordt automatisch de volgende release die beschikbaar wordt gesteld voor uw ring naar uw pc verzonden. In geval van de eerste build voor een bepaalde pc kan dit ongeveer 24 uur duren.

U kunt als volgt controleren of u over de meest recente Insider Preview-build beschikt: ga naar Settings> Update & security > Windows Update (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Update) en klik op Check for updates (Controleren op updates). Als in Windows Update wordt gemeld dat uw computer up-to-date is, is de nieuwste build geïnstalleerd.

Laat ons weten wat u ervan vindt

Uw feedback over Insider Preview-builds wordt meteen doorgestuurd naar onze technici en draagt zo bij aan de ontwikkeling van Windows. U kunt feedback verschaffen via de Feedback Hub-app in het menu Start. In de Feedback Hub vindt u ook Insider-nieuwtjes, quests, een community en andere bronnen. Lees hier hoe u constructieve feedback kunt geven.

Veranderen van ring

U kunt heel gemakkelijk veranderen van ring. Klik op Settings (Instellingen) en selecteer achtereenvolgens Updates & Security (Bijwerken en beveiliging) en Windows Insider Program (Windows Insider-programma). Kies bij Choose Your Level (Niveau kiezen) tussen de volgende ringen: Fast, Slow of Release Preview. Lees meer over ringen.

Informatie over uw pc vinden

Hieronder vindt u een aantal referentiebronnen die u snel kunt raadplegen voor belangrijke informatie die mogelijk van pas komt tijdens uw deelname aan het programma. Deze informatie is ook handig als u ons feedback stuurt over buildproblemen of als u suggesties hebt of hulp nodig hebt.

Het buildnummer zoeken

Ga naar Start, typ winver, en klik op winver - run command.

Controleren welke ring ik heb geselecteerd

Open Settings (Instellingen) en selecteer eerst Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en vervolgens Windows Insider Program (Windows Insider-programma). Bekijk vervolgens de vervolgkeuzelijst Choose your Insider level (Insider-niveau kiezen).

Hoe kan ik controleren welk MSA-account (Microsoft Account) of welke ADD (Azure Active Directory) wordt gebruikt om de builds op te halen?

Open Settings (Instellingen) en selecteer eerst Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en vervolgens Windows Insider Program (Windows Insider-programma). Bekijk vervolgens de Windows Insider-accountgegevens die worden weergegeven.

Hoe kan ik controleren of mijn versie van Windows 10 geactiveerd is?

Open Settings (Instellingen) en selecteer achtereenvolgens Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en Activation (Activering). Bekijk de weergegeven informatie.

Er komen geen updates

Tijdens uw deelname aan het Windows Insider-programma kan het gebeuren dat uw pc niet naar verwachting de meest recente updates installeert. Het komt niet vaak voor, maar u kunt de volgende belangrijke controles uitvoeren als het u overkomt.

Controleer handmatig of er updates beschikbaar zijn

Ga achtereenvolgens naar Settings (Instellingen) en Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en controleer alle beschikbare updates of selecteer Check for Updates (Controleren op updates). Als u Active Hours (Gebruikstijden) hebt ingesteld, dient u ervoor te zorgen dat uw apparaat ook buiten deze tijden om ingeschakeld blijft, zodat de installatie kan worden voltooid.

Is uw exemplaar van Windows geactiveerd?

Open Settings (Instellingen) en selecteer achtereenvolgens Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en Activation (Activering). Bekijk de weergegeven informatie.

Is het MSA of AAD gekoppeld aan de pc die is geregistreerd voor het ontvangen van builds?

Ga naar de pagina Aan de slag om te controleren of u zich hebt geregistreerd door u aan te melden bij uw MSA of AAD en te klikken op Register with your personal account (Registeren met persoonlijk account in geval van MSA) of op Register with your organization account (Registreren met organisatie-account in geval van AAD). Als u op de pagina Is al lid belandt, is uw MSA of AAD geregistreerd.

Hebt u een ring geselecteerd?

Open Settings (Instellingen) en selecteer eerst Update & Security (Bijwerken en beveiliging) en vervolgens Windows Insider Program (Windows Insider-programma). Bekijk vervolgens de vervolgkeuzelijst Choose your Insider level (Insider-niveau kiezen).

Hebt u onlangs een versie teruggedraaid?

Controleer uw Windows Insider Preview-instellingen, waaronder de gekozen ring, het Microsoft-account en de gekozen branch.

Hebt u een schone installatie uitgevoerd?

Na een schone installatie en de aanvankelijke set-up van een Microsoft-account, zelfs als dit account al eerder is gebruikt voor het ontvangen van Insider-builds, dient er targeting te worden uitgevoerd voor uw pc. Dit achtergrondproces wordt de compatibiliteitscontrole genoemd en wordt uitgevoerd als uw pc niet actief is. Het kan 24 uur in beslag nemen. Laat uw pc aan staan, zodat dit proces zo snel mogelijk kan worden uitgevoerd.

Zijn er bekende problemen met uw huidige build?

Het is mogelijk dat er een probleem is met een build en dat er daarom geen updates worden ontvangen. Raadpleeg de meest recente Windows Insider-blogpost of neem contact met ons op via @WindowsInsider.

Een pc herstellen

Als uw pc niet meer naar behoren functioneert, dient u te weten hoe u deze weer goed kunt laten functioneren.

Bepaal de impact

 • Wat is de impact van het probleem? Eén app? Minder belangrijke functie?
 • Kunt u het apparaat nog gebruiken of werken de belangrijkste functies niet?
 • Kunt u het probleem omzeilen? Zou een andere app het probleem oplossen?
 • Is er een nieuwere build beschikbaar met een oplossing voor eventuele bekende fouten waar u last van hebt?

Problemen oplossen en detecteren

Los het probleem op. U kunt het probleem misschien omzeilen. Neem contact met ons op via de Windows Insider-forums of @WindowsInsider. Als u belangrijke functies niet meer kunt gebruiken, kan het nodig zijn de huidige versie van het besturingssysteem opnieuw te installeren. Zorg dat u een back-up maakt van belangrijke bestanden voordat u een versie opnieuw installeert of een oudere versie herstelt. Er gaan niet vaak gegevens verloren tijdens dit proces, maar u kunt toch beter een back-up maken van uw belangrijkste gegevens.

Besturingssysteem opnieuw installeren

U kunt kiezen uit verschillende opties: u kunt alleen het besturingssysteem opnieuw installeren of u kunt uw apparaat volledig wissen: ga naar Settings > Update & security > Recovery (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Herstel) en klik onder Reset this PC (Deze pc opnieuw instellen) op Get Started (Aan de slag). Volg de aanwijzingen op het scherm om het besturingssysteem te vernieuwen of een schone installatie uit te voeren.

Terugdraaien naar een oudere build

Probeer het volgende als uw pc naar behoren functioneerde met een eerdere build en u wilt terugdraaien naar deze build zonder gegevens te verliezen: ga naar Settings > Update & security > Recovery (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Herstel) en selecteer Go Back to an Earlier Build (Terug naar een eerdere versie) bij Get Started (Aan de slag).

Niet langer Insider-builds ontvangen

Als u niet langer nieuwe builds op uw pc wilt ontvangen, opent u Settings > Update & Security > Windows Insider Program (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Insider-programma) en selecteert u achtereenvolgens Stop Insider Preview Builds (Geen Insider Preview-builds meer ontvangen). Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Uw apparaat herstellen

We raden u aan het ontvangen van builds stop te zetten wanneer een productie-build op uw apparaat is geïnstalleerd, zodat u uw apparaat niet hoeft te herstellen. Productie-builds zijn stabiel, ontvangen service-updates en zorgen dat u up-to-date blijft zonder dat er gegevens op uw apparaat verloren gaan. Als u zich uitschrijft terwijl er een Insider-build op uw apparaat wordt uitgevoerd, werkt uw apparaat met een build die geen nieuwe service-updates meer ontvangt, waarvoor een vervaldatum is ingesteld en die beveiligingsproblemen kan bevatten.

Controleer het Windows Insider-blog om te zien wat het actuele productie-buildnummer is.

U kunt als volgt het buildnummer op uw pc achterhalen: ga naar Start, typ winver en klik op winver - run command. Ga als volgt te werk om het buildnummer op uw mobiele apparaat te achterhalen: ga naar Settings (Instellingen) > System (Systeem) > About (Info) > More info (Meer info) > (OS build (Build van besturingssysteem)).

Als u uw pc wilt herstellen naar een actuele productie-build, dient u een eerdere versie van Windows te installeren met behulp van de Media Creation Tool. Raadpleeg hiertoe de aanwijzingen op Download Windows 10 of kies een van de volgende opties, afhankelijk van de vorige versie die u wilt herstellen: Windows 7-schijfinstallatiekopie, Windows 8-schijfinstallatiekopie of Windows 10-schijfinstallatiekopie.

1 Windows Insider Preview kan nog ingrijpend worden gewijzigd voordat de commerciële versie op de markt komt. Microsoft geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verschafte informatie. Voor sommige productfunctionaliteit is extra hardware of software vereist.