Overslaan naar hoofdinhoud

Programmaoverzicht

Typen updates

Na registratie bij het Windows Insider-programma en nadat u de eerste Windows 10 Insider Preview-build1 hebt geïnstalleerd, ontvangt u updates op de apparaten die u hebt ingeschreven. Tijdens het ontwikkelingsproces verandert het buildnummer met elke update. Er kunnen twee verschillende typen builds naar uw apparaten gestuurd worden:

Belangrijke builds

Belangrijke builds bevatten een willekeurige combinatie van nieuwe functies, verbeteringen aan bestaande functies, bugfixes, wijzigingen in de toepassing en andere wijzigingen. Elke belangrijke build krijgt een buildnummer dat 1 of meer cijfers hoger is dan het vorige buildnummer. Buildnummers kunnen al dan niet opvolgend zijn, afhankelijk van het feit of ze voldoen aan de promotiecriteria voor interne ringen. Een voorbeeld: 14361 -> 14365.

Minder belangrijke builds, ofwel servicebuilds

Deze builds worden ook wel service-updates of cumulatieve updates genoemd en bestaan uit een klein aantal wijzigingen aan de op dat moment uitgebrachte belangrijke build. Servicebuilds bevatten vaak bugfixes, kleine updates van het besturingssysteem en andere kleine wijzigingen, waar nodig. Een voorbeeld: 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003.

Wat u in elke ring kunt verwachten

Er gelden geen vaste richtlijnen voor welke buildnummers worden uitgebracht voor welke ring, maar in het algemeen geldt het volgende:

  • Fast Ring: releases van belangrijke builds, bijzonder weinig servicebuilds.
  • Slow Ring: belangrijke builds met toevoeging van kleine buildfixes.
  • Release Preview Ring: belangrijke builds als een releasemijlpaal wordt bereikt en daarna een serie servicebuilds totdat de volgende releasemijlpaal wordt bereikt.

Het buildnummer zoeken op uw pc

  • Ga naar Start, typ winver, en klik op winver - run command.

Het buildnummer zoeken op uw mobiele apparaat

  • Ga naar Settings (Instellingen), System (Systeem), About (Info), More info (Meer info), operating system build (Build van besturingssysteem).

Definitie van ringen

De opties voor de frequentie van Windows 10 Insider Preview-builds worden 'ringen' genoemd. Elke ring heeft een ander niveau van stabiliteit en ontvangt builds in een ander tempo.

Ringen worden gebruikt om de kwaliteit van de software te evalueren naarmate deze wordt uitgebracht voor een steeds groter aantal gebruikers. Als de build alle vereiste geautomatiseerde tests in het lab heeft doorstaan, wordt de build met nieuwe functies, toepassingen, enz. uitgebracht voor de eerste, meest frequente, ring. De build wordt continu beoordeeld ten opzichte van een aantal criteria om er zeker van te zijn dat deze goed genoeg is voor de volgende ring. We hebben de volgorde van de progressie van builds tussen ringen en de criteria voor progressie naar de volgende ring veranderd en een nieuwe ring toegevoegd om Insiders sneller builds te kunnen verschaffen.

Fast Ring

Het voordeel van de Fast Ring is dat u als een van de eersten nieuwe en verbeterde functies kunt gebruiken en er feedback over kunt geven. Als u apparaten hebt ingeschreven voor de Fast Ring, is het mogelijk dat u vaker last hebt van problemen die belangrijke activiteiten hinderen of die lastige omzeilmethoden vereisen. Aangezien we de builds bovendien valideren op een kleiner aantal apparaten voordat ze worden uitgebracht, is het ook mogelijk dat bepaalde functies in bepaalde apparaatconfiguraties niet werken. Als u last ondervindt van een aanzienlijk probleem, kunt u dit ons melden via de Feedback Hub-app of de Windows Insider-forums. U kunt Windows dan opnieuw installeren met gebruik van de Media Creation Tool, ga voor instructies naar Download Windows 10. In geval van mobiele apparaten gebruikt u de Windows Device Recovery Tool,ga voor instructies naar Windows Phone Device Recovery.

Slow Ring

Het voordeel van de Slow Ring is dat u nog steeds nieuwe updates en functies uit de Development Branch ontvangt, maar dat de builds stabieler zijn. Builds worden naar de Slow Ring gestuurd nadat feedback van Insiders in de Fast Ring door onze technici is geanalyseerd. Slow Ring-builds bevatten updates met oplossingen voor belangrijke problemen die ertoe leidden dat veel Windows Insiders de build niet dagelijks konden gebruiken. Deze builds bevinden zich nog steeds in de Development Branch en kunnen problemen bevatten die in een volgende release zijn opgelost.

Release Preview Ring

De Release Preview Ring is het meest geschikt voor u als u wilt werken met de actuele openbare release van Windows 10, maar toch graag snel toegang wilt tot updates, toepassingen en stuurprogramma's zonder het gevaar te lopen in de Development Branch te belanden. De Release Preview Ring is alleen zichtbaar als de versie van uw Windows-build dezelfde is als de actuele productie-build. De eenvoudigste manier om te schakelen tussen de Development Branch en de huidige productie-build is door Windows opnieuw te installeren met gebruik van de Media Creation Tool, ga voor instructies naar Download Windows 10. In geval van mobiele apparaten gebruikt u de Windows Device Recovery Tool,ga voor instructies naar Windows Phone Device Recovery.

Ondersteuning verkrijgen

De meeste Insiders zijn zelfstandig ingesteld, maar het Microsoft-team staat altijd voor u klaar als u problemen hebt met de Windows 10 Insider Preview-builds. De volgende ondersteuningsopties zijn beschikbaar in aanvulling op de informatie die wordt verschaft in de sectie Procedures.

Windows Insider-blog

Voor elke nieuwe build wordt een Windows-blogpost gepubliceerd waarin belangrijke functiewijzigingen worden beschreven naast bekende problemen waarop Insiders bij het gebruik van de build kunnen stuiten. Lees het blog om op de hoogte te blijven van alle nieuwtjes en informatie. Lees het Windows Insider-blog vandaag.

Feedback

Wissel feedback uit via de Feedback Hub. Andere Insiders kunnen iets aan uw feedback toevoegen (of andersom) en u kunt koppelingen opgeven naar feedback die anderen kunnen gebruiken. Lees hier hoe u nuttige feedback kunt geven.

Forum

Insiders kunnen filteren op pc, mobiel apparaat, Office, Edge en vele andere secties. Benut de subonderwerpen om uw zoekresultaten te beperken tot de inhoud die u zoekt. Ga naar het Windows Insider-forum.

Twitter

Volg ons op sociale media! Hier vindt u aankondigingen van nieuwe builds, tips, trucs, quests, wedstrijden en directe ondersteuning in realtime. Volg ons op @WindowsInsider en @Donasarkar.

Het programma verlaten

Wellicht wilt u terugdraaien naar uw oorspronkelijke besturingssysteem en niet langer Windows Insider-builds ontvangen op een of meerdere van uw apparaten.

U kunt blijven deelnemen aan het programma en informatie over Windows Insider Previews blijven ontvangen, zonder builds te ontvangen. Als u het Windows Insider-programma helemaal wilt verlaten, dient u uw registratie op te heffen, u uit te schrijven en uw apparaat te herstellen naar een ondersteunde openbare build.

Registratie opheffen

Meld u op de website van het Windows Insider-programma aan met uw Microsoft-account (MSA) of Azure Active Directory-account (AAD) dat is gekoppeld aan het Windows Insider-programma. Ga naar de pagina Het programma verlaten en klik op de knop Leave the Program (Programma verlaten).

Uitschrijven

Ga op uw pc naar Settings > Update & Security > Windows Insider Program (Instellingen > Bijwerken en beveiliging > Windows Insider-programma) en selecteer Stop Insider Preview Builds (Geen Insider Preview-builds meer ontvangen). Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Open op uw mobiele apparaat Settings (Instellingen) en selecteer achtereenvolgens Update & Security (Bijwerken en beveiliging), Windows Insider Program (Windows Insider-programma) en Stop Insider Preview Builds (Geen Insider Preview-builds meer ontvangen). Volg daarna de aanwijzingen op het scherm.

Uw apparaat herstellen

We raden u aan het ontvangen van builds stop te zetten wanneer een productie-build op uw apparaat is geïnstalleerd, zodat u uw apparaat niet hoeft te herstellen. Productie-builds zijn stabiel, ontvangen service-updates en zorgen dat u up-to-date blijft zonder dat er gegevens op uw apparaat verloren gaan. Als u zich uitschrijft terwijl er een Insider-build op uw apparaat wordt uitgevoerd, werkt uw apparaat met een build die geen nieuwe service-updates meer ontvangt, waarvoor een vervaldatum is ingesteld en die beveiligingsproblemen kan bevatten.

Controleer het Windows Insider-blog om te zien wat het actuele productie-buildnummer is.

U kunt als volgt het buildnummer op uw pc achterhalen: ga naar Start, typ winver en klik op winver - run command.

Ga als volgt te werk om het buildnummer op uw mobiele apparaat te achterhalen: ga naar Settings (Instellingen) > System (Systeem) > About (Info) > More info (Meer info) > (OS build (Build van besturingssysteem)).

Vergeet niet een back-up te maken van alle belangrijke foto's, video's, contacten en andere bestanden. U dient deze te herstellen nadat u de oudere versie van het besturingssysteem opnieuw hebt geïnstalleerd. Raadpleeg de Help bij Windows 10 Mobile voor meer informatie over het maken van een back-up van uw mobiele telefoon.

Als u uw pc wilt herstellen naar een actuele productie-build, dient u een eerdere versie van Windows te installeren met behulp van de Media Creation Tool. Raadpleeg hiertoe de aanwijzingen op Download Windows 10 of kies een van de volgende opties, afhankelijk van de vorige versie die u wilt herstellen: Windows 7-schijfinstallatiekopie, Windows 8-schijfinstallatiekopie of Windows 10-schijfinstallatiekopie.

Als u uw mobiele apparaat wilt herstellen naar een actuele productie-build, dient u terug te keren naar de oorspronkelijke versie van het besturingssysteem. U dient daarvoor de Windows Device Recovery Tool te gebruiken. Raadpleeg de instructies voor Windows Phone Device Recovery.

  1. Windows Insider Preview kan nog ingrijpend worden gewijzigd voordat de commerciële versie op de markt komt. Microsoft geeft geen garantie, expliciet of impliciet, met betrekking tot de hier verschafte informatie. Voor sommige productfunctionaliteit is extra hardware of software vereist.