Zajímavosti buildu Preview

Nové funkce ve verzi Windows 10 Insider Preview

Zde jsou některé nedávné hlavní novinky, včetně čísla buildu, v němž se poprvé objevily.1 Nainstalujte si nejnovější build Windows 10 Insider Preview a prozkoumejte některé z těchto nových funkcí sami.2 Na počítači s Windows 10 přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider (nebo kliknutím sem do nabídky Nastavení přejděte rovnou) a postupujte podle pokynů.3

Build 17666

Lepší způsob kopírování a vkládání. Jednoduchým stiskem kombinace WIN+V se dostanete ke zcela novému uživatelskému rozhraní schránky. Nyní můžete vkládat položky z historie schránky a připnout si položky, které používáte nejčastěji. Ke schránce můžete přistupovat z libovolného počítače se spuštěným buildem 17666 nebo vyšším.5

Průzkumník souborů má i tmavý motiv. Spolu s tímto dominujícím požadavkem členů programu Insider jsme do kontextové nabídky Průzkumníka souborů a dialogu pro výběr souboru (okna Otevřít a Uložit) přidali podporu tmavého motivu.

Hledání v Poznámkovém bloku pomocí služby Bing. Používá se velmi jednoduše: vyberte slovo či frázi v Poznámkovém bloku, klikněte pravým tlačítkem a vyberte položku „Search with Bing“ (Vyhledejte Bingem).

Pojmenování složek na úvodní obrazovce. Složky vytvoříte jednoduchým tažením dlaždic přes sebe. Když složku rozbalíte, uvidíte novou možnost pro její pojmenování.

Šetřete čas pomocí náhledů hledání. Vylepšili jsme náhledy o podporu aplikací, dokumentů a dalších objektů. Získejte rychlé odpovědi ze služby Bing, odkazy na poslední otevřené dokumenty, informace o souborech a jiné informace náhledu.

Najdete na blogu Windows Insider


Build 17661

Jednodušší sdílení snímků obrazovek. Stiskněte tlačítko rychlé akce v Centru akcí s názvem „Screen Snip“ (Celoobrazovkový výstřižek) – nebo stiskněte WIN+Shift+S – přidejte zprávu a sdílejte.

Jednodušší způsob uspořádání věcí – Sady. Náš dřívější experiment s funkcí Sadyje nyní otevřen skoro všem členům programu Insider. Sady uchovávají související webové stránky, dokumenty, soubory a aplikace navzájem propojené v jediném oknu s kartami, takže vše je dostupné jediným kliknutím. Sady karet lze také uložit a později obnovit. Chcete-li Sady vyzkoušet, otevřete například Průzkumníka souborů, poté otevřete novou kartu (+) a klikněte do vyhledávacího pole ve středu obrazovky, abyste procházeli web nebo otevřeli aplikaci či soubor. 4

Efekt Acrylic v zobrazení úkolů. Pokračujeme v přidávání dalších vzhledů Fluent Design do Windows, včetně efektu jemného rozostření Acrylic na celou plochu pozadí zobrazení úkolů.

Méně častá vyrušení během hraní her. Focus assist (Pomocník zaměření) se zapne automaticky při hraní libovolné hry v režimu celé obrazovky.

Najdete na blogu Windows Insider


Build 17650

Uživatelské rozhraní Fluent Design pro Centrum zabezpečení v programu Windows Defender. Vyslyšeli jsme vaši zpětnou vazbu a aktualizovali jsme Centrum zabezpečení v programu Windows Defender (WDSC) tak, aby obsahovalo prvky uživatelského rozhraní Fluent Design, které znáte a máte rádi.

Najdete na blogu Windows Insider


Build 17643

Sady pro Office. Pokud jste také členem programu Office Insider, můžete nyní vyzkoušet Sady pro Office, které umí seskupit, znovu vyvolat a načíst datové zdroje pro všechny vaše projekty. Vyžaduje také předplatné Office 365. Vytvořte si zkušební účet.

Používání roamingu. Má vaše zařízení kartu SIM? Aktualizovali jsme Data Usage Settings (Nastavení využití dat), abyste věděli, kolik dat jste použili v režimu roamingu!

Vylepšení nástroje Magnifier (Lupa). Na základě vaší zpětné vazby jsme provedli dvě vylepšení: 1) ukazatel myši může být nyní vystředěn v režimu celé obrazovky kvůli snazšímu sledování, 2) přidali jsme dva další možné přírůstky lupy (5 a 10 %).

Procento výdrže baterie zařízení Bluetooth v Nastavení. V Nastavení Bluetooth a jiných zařízení nyní můžete zkontrolovat úroveň nabití baterie pro zařízení Bluetooth.

Chytřejší kalkulačka. Kalkulačka Windows nyní správně počítá druhé odmocniny dokonalých čtverců (celých čísel, která jsou druhými mocninami jiných celých čísel).

Najdete na blogu Windows Insider

  1. Instrukce, jak zjistit, který build Windows 10 Insider Preview máte nainstalovaný, naleznete zde.
  2. Funkce mohou být dostupné na vybraných trzích a prostředí se v jednotlivých oblastech a zařízeních může lišit. U verze Windows 10 Insider Preview může před komerčním vydáním dojít k výrazným změnám. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se informací zde uvedených. Některé prvky a funkce produktů mohou vyžadovat zvláštní hardware nebo software..
  3. Aby se vám toto nastavení zobrazilo, musíte mít správcovská práva k počítači. Pro zobrazení nastavení programu Windows Insider musíte mít na svém počítači oprávnění správce. U počítačů se staršími verzemi systému Windows 10 přejděte do nabídky Nastavení >Aktualizace a zabezpečení >Upřesnit možnosti>Získat buildy Insider Preview.
  4.  Sady jsou nyní v kontrolované studii, což znamená, že malá skupina členů programu Insider k nim nemusí mít přístup. Zároveň však naprostá většina členů programu, která je zapojena do Rychlého okruhu, uvidí Sady v nejnovějším buildu Insider Preview.
  5. Sdílený text ve schránce je podporován jen u obsahů schránky do 100 kb. V současné době historie schránky podporuje prostý text, HTML a obrázky menší než 1 MB.