Instalace verze Windows Insider Preview

Začít je snadné. Pokud chcete na počítač nainstalovat build Windows 10 Insider Preview1, stačí postupovat podle těchto pokynů.

1. Požadavky

Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se do programu Windows Insider, nainstalujte na svůj počítač systém Windows 10 a ověřte, zda verze Windows 10 Insider Preview podporuje váš jazyk.

DALŠÍ INFORMACE

2. Zapište svůj počítač se systémem Windows 10

 1. Otevřete nastavení počítače (Start > Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider). Aby se vám toto nastavení zobrazilo, musíte mít správcovská práva k počítači.
 2. Klikněte na možnost Začínáme a propojte účet Microsoft nebo účet své organizace, který jste použili při registraci do programu Windows Insider.

  Zaregistrovali jste se pomocí účtu své organizace? Potvrďte, že je účet vaší společnosti zapojený do služby Azure Active Directory (AAD), v nabídce Start > Nastavení > Účty > Přístup do práce nebo do školy. Pokud vaše organizace vytvořila účet ve službě AAD, který je propojený s vaším počítačem, zobrazí se nad vaším účtem poznámka „Připojeno ke službě Azure AD“.

  Pokud chcete připojit účet své organizace, musí se tento účet nacházet ve službě AAD a váš počítač musí využívat systém Windows 10 verze 1703 nebo novější.

  Ověřit, zda je na vašem počítači nainstalovaný systém Windows 10 verze 1703, můžete v části Nastavení > Systém > O systému. Pokud nemáte verzi 1703, přejděte do části Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a klikněte na Vyhledat aktualizace.

 3. Vyberte větev, jejíž obsah chcete (doporučená je aktualizace Windows 10 Creators Update), a potvrďte. Pokud máte starší verzi systému Windows 10, tento krok není k dispozici.
 4. Projděte si prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů a podmínky použití programu a klikněte na možnost Další.
 5. Klikněte na možnost Restartovat nyní nebo Restartovat později podle toho, kdy chcete začít s instalací verze Insider Preview.
 6. Po restartování počítače přejděte zpět do nabídky Program Windows InsiderNastavení a vyberte si úroveň programu Insider (Rychlý okruh, Pomalý okruh, Release Preview). Členové programu Insider úrovně Rychlý okruh budou dostávat aktualizace s novými funkcemi dříve a častěji, ale mohou se setkat s větším počtem chyb. Podívejte se na další informace o okruzích.

3. Počkejte, než se vaše zařízení aktualizuje na nejnovější build Insider Preview

Po výběru požadovaného okruhu musí na pozadí běžet proces zvaný „Kontrola kompatibility“. Tento proces není možné nijak manuálně spustit a jeho účelem je zjištění typu operačního systému (32bitový, 64bitový), edice buildu (Home, Pro, Enterprise), nastavení země a jazyka a dalších požadovaných informací. Po dokončení tohoto procesu bude váš počítač automaticky vybrán při dalším možném cyklu vybraného okruhu. U prvního buildu na daném počítači může dokončení trvat až 24 hodin.

Pokud chcete zkontrolovat, zda máte nejnovější build Insider Preview: přejděte do Nastavení> Aktualizace a zabezpečení > Windows Update a klikněte na Vyhledat aktualizace. Pokud služba Windows Update uvádí, že je zařízení aktuální, využíváte nejnovější build.

Dejte nám vědět, co si myslíte

Zpětná vazba, kterou k buildům Insider Preview poskytnete, bude předána přímo technickému týmu a pomůže při vývoji systému Windows. Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu, jednoduše přejděte do aplikace Centrum Feedbacknabídce Start. Aplikace Centrum Feedback vám také poskytuje novinky, úkoly, přístup do komunity a další zdroje týkající se programu Insider. Podívejte se, jak poskytovat přínosnou zpětnou vazbu.

Přepínání mezi okruhy

Změna okruhu je jednoduchá. Otevřete nabídku Nastavení, vyberte možnost Aktualizace a zabezpečeníProgram Windows Insider. V části Zvolit úroveň si vyberte z těchto okruhů: Rychlý, Pomalý nebo Release Preview. Podívejte se na další informace o okruzích.

Podívejte se na informace o svém počítači

Níže se nachází sada odkazů na nejdůležitější informace, které se mohou při účasti v programu hodit. Tyto informace mohou být užitečné také při poskytování zpětné vazby k problémům buildů, návrhů funkcí nebo kontaktování podpory.

Zjištění čísla buildu

Přejděte do nabídky Start, zadejte výraz winver a klikněte na možnost „winver – spustit příkaz“.

Ověření vybraného okruhu

Otevřete Nastavení, vyberte Aktualizace a zabezpečení, vyberte Program Windows Insider a přejděte na rozevírací nabídku Výběr úrovně v programu Insider.

Jak mohu zjistit, který účet Microsoft (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD) používám při získávání buildů?

Otevřete Nastavení, vyberte Aktualizace a zabezpečení, vyberte Program Windows Insider a přejděte na zobrazené informace o účtu Windows Insider.

Jak mohu ověřit, zda je má kopie systému Windows 10 aktivovaná?

Otevřete nabídku Nastavení, vyberte Aktualizace a zabezpečení a položku Aktivace. Prohlédněte si zobrazená data.

Nejsou přijímány aktualizace

Účastníci programu Windows Insider mohou zjistit, že se jejich počítač řádně neaktualizuje na nejnovější verzi. Není to časté, pokud však k tomu dojde, je třeba zkontrolovat několik klíčových položek.

Manuální vyhledání aktualizací

Otevřete Nastavení, přejděte na Aktualizace a zabezpečení a podívejte se na dostupné aktualizace, nebo vyberte možnost Vyhledat aktualizace. Pokud jste nastavili funkci Doba aktivního používání, je třeba zajistit, aby zařízení zůstalo zapnuté a přihlášené mimo dobu aktivního provozu a proces instalace se mohl dokončit.

Je vaše kopie systému Windows aktivovaná?

Otevřete nabídku Nastavení, vyberte Aktualizace a zabezpečení a položku Aktivace. Prohlédněte si zobrazená data.

Je účet MSA nebo AAD propojený s počítačem registrovaný k přijímání buildů?

Přejděte na stránku Začínáme a ověřte, zda jste zaregistrovaní – přihlaste se pomocí účtu MSA nebo AAD a klikněte na možnost Zaregistrovat se pomocí osobního účtu (MSA) nebo Zaregistrovat se pomocí účtu organizace (AAD). Pokud budete přesměrováni na stránku „Již jste členem“, máte zaregistrovaný účet MSA nebo AAD.

Vybrali jste okruh?

Otevřete Nastavení, vyberte Aktualizace a zabezpečení, vyberte Program Windows Insider a přejděte na rozevírací nabídku Výběr úrovně v programu Insider.

Prováděli jste nedávno vrácení změn?

Zkontrolujte nastavení verze Windows Insider Preview včetně výběru okruhu, účtu Microsoft a výběru větve.

Provedli jste čistou instalaci?

Po čisté instalaci a počátečním nastavení účtu Microsoft, a to i účtu dříve použitého k přijímání buildů Insider, musí dojít ke správnému výběru počítače. Tento proces na pozadí se nazývá Kontrola kompatibility a bude spuštěný v době nečinnosti počítače. Může to trvat až 24 hodin. Nechte počítač zapnutý, aby proces proběhl včas.

Existují u stávajícího buildu nějaké další problémy?

U buildu mohlo dojít k chybě, kvůli níž mohou vzniknout problémy s přijímáním aktualizací. Přečtěte si nejnovější příspěvek na blogu Windows Insider nebo nás kontaktujte na účtu @WindowsInsider.

Obnovení počítače

Chcete vám poskytnout informace k tomu, abyste mohli v situaci, kdy váš počítač nefunguje správně, provést obnovení do normálního stavu.

Zhodnocení rozsahu

 • V jakém rozsahu se chyba projevuje? V jedné aplikaci? Jde o vedlejší funkci?
 • Můžete zařízení nadále používat, nebo není základní funkce provozuschopná?
 • Je možné problém nějak obejít? Stačilo by použít jinou aplikaci?
 • Je k dispozici novější build, který může obsahovat opravu vzniklých známých chyb?

Zjištění a řešení problémů

Zkuste problém odstranit. Třeba je možné jej obejít. Kontaktujte nás na fórech programu Windows Insider nebo na účtu @WindowsInsider. Pokud není základní funkce použitelná, můžete být nutné přeinstalovat stávající verzi operačního systému. Před reinstalací nebo vrácením změn nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Ztráta dat při tomto procesu je vzácná, ale to nejdůležitější je přesto vhodné zálohovat.

Reinstalace operačního systému

Budete mít na výběr z několika možností včetně přeinstalace samotného operačního systému nebo úplného vymazání obsahu zařízení: Přejděte do nabídky Nastavení >Aktualizace a zabezpečení > Obnovení a klikněte na možnost Začít v části Obnovit počítač do továrního nastavení. Podle pokynů na obrazovce proveďte částečné obnovení nebo čistou instalaci operačního systému.

Vrácení změn do stavu staršího buildu

Pokud počítač správně fungoval na starším buildu a vy byste se na něj chtěli vrátit bez ztráty dat, můžete zkusit tuto možnost: Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Obnovení a vyberte možnost Začít v části Vrátit zpět předchozí build.

Ukončení zasílání buildů Insider

Pokud už nechcete na počítači dostávat nové buildy, přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider, vyberte možnost Zastavit přijímání buildů Insider Preview a postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.

Obnovení zařízení

Doporučujeme vám ukončit zasílání buildů, když máte v zařízení nainstalovaný produkční build, aby nebylo nutné obnovovat zařízení. Produkční buildy jsou stabilní, dostávají servisní aktualizace, umožňují využívat aktuální zdroje a nedochází u nich ke ztrátě dat na zařízení. Pokud zrušíte zápis, když je na zařízení instalovaný build Insider, zůstane na zařízení build, který nebude dostávat další servisní aktualizace, bude mít nastavený termín konce platnosti a jeho zabezpečení může obsahovat slabá místa.

Pokud chcete zjistit číslo aktuálního produkčního buildu, přečtěte si blog Windows Insider.

Na počítači najdete číslo buildu v nabídce Start, kde zadáte výrazwinver a kliknete na možnost „winver – spustit příkaz“. Na mobilním zařízení najdete číslo buildu v nabídce Nastavení > Systém > O systému > Další informace > (Build operačního systému).

Pokud chcete na počítači obnovit stávající produkční build, musíte nainstalovat starší verzi systému Windows pomocí nástroje Media Creation Tool (viz pokyny v části Stažení systému Windows 10) nebo si vybrat z následujících možností podle toho, na jakou starší verzi systém obnovujete: Bitová kopie pro zotavení systému Windows 7, Bitová kopie pro zotavení systému Windows 8 nebo Bitová kopie pro zotavení systému Windows 10.

1 U verze Windows Insider Preview může před komerčním vydání dojít k výrazným změnám. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se informací zde uvedených. Některé prvky a funkce produktů mohou vyžadovat zvláštní hardware nebo software.