Přeskočit na hlavní obsah

Přehled programu

Typy aktualizací

Po zapsání do programu Windows Insider a instalaci prvního buildu Windows 10 Insider Preview1 začnete na přihlášeném zařízení dostávat aktualizace. Během vývoje se bude číslo buildu měnit při každé aktualizaci. Na zařízení budete dostávat dva různé typy buildů:

Hlavní buildy

Vydané hlavní buildy budou obsahovat nové funkce, aktualizace stávajících funkcí, opravy chyb, změny aplikací nebo další úpravy. U hlavních buildů se bude číslo buildu zvyšovat o 1 nebo více. Čísla buildů mohou, ale nemusí následovat po sobě podle interních kritérií pro propagaci okruhu. Například 14361 -> 14365.

Menší/servisní buildy

Nazývají se také „servisními“ nebo „kumulativními“ aktualizacemi a představují menší sadu změn aktuálního hlavního buildu. Servisní buildy často obsahují opravy chyb, menší aktualizace operačního systému nebo jiné potřebné menší změny. Například 14361 -> 14361.1002 -> 14361.1003.

Běžný obsah jednotlivých okruhů

Neexistuje přesný předpis pro přidělování čísel buildů jednotlivým okruhům, obecně však platí toto:

  • Rychlý okruh: hlavní buildy, omezený počet servisních buildů.
  • Pomalý okruh: hlavní build s připojenými menšími opravnými buildy.
  • Okruh Release Preview: hlavní build se mění při milníku verze a poté následuje řada servisních buildů až po dosažení dalšího milníku verze.

Zjištění čísla buildu na počítači

  • Přejděte do nabídky Start, zadejte výraz winver a klikněte na možnost „winver – spustit příkaz“.

Zjištění čísla buildu na mobilním zařízení

  • Přejděte do nabídky Nastavení, Systém, O systému, Další informace, build operačního systému

Definice okruhů

Verze buildů Windows 10 Insider Preview rozdělené podle četnosti aktualizací se nazývají „okruhy“. Každý okruh představuje různý stupeň stability a dodává nové buildy v jiném intervalu.

Okruhy představují nástroj hodnocení kvality našeho softwaru v průběhu postupného zveřejnění pro větší skupiny. Pokud build projde všemi požadovanými automatickými testy v laboratoři, vydáme ho s novou aktualizací funkce, aplikací atd. v prvním okruhu, který přijímá aktualizace nejčastěji. Build bude nadále hodnocen podle určitých kritérií, aby mohl postoupit do dalšího okruhu. V zájmu rychlejšího dodávání buildů členům programu Insider jsme změnili principy převodu buildů mezi jednotlivými okruhy, kritéria pro postup do dalšího okruhu a přidali jsme nový okruh.

Rychlý okruh

Vaše zařazení do Rychlého okruhu znamená, že budete moci jako první využívat nové a zlepšené funkce a poskytovat k nim zpětnou vazbu. Pokud máte zařízení využívající Rychlý okruh, připravte se na výskyt většího množství problémů, které mohou blokovat důležité funkce nebo mohou vyžadovat komplikované obcházení. Protože před vydáním kontrolujeme build jen na menším vzorku zařízení, může také na některých konfiguracích zařízení dojít k chybám některých funkcí. V případě významnějšího zablokování nám nahlaste problém prostřednictvím aplikace Centrum Feedback nebo fór Windows Insider a připravte se na možnost reinstalace systému Windows pomocí nástroje Media Creation Tool, viz pokyny v části Stažení systému Windows 10, případně u mobilních zařízení nástroje Windows Device Recovery Tool, viz pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

Pomalý okruh

Výhodou Pomalého okruhu je, že ačkoli stále dostáváte nové funkce a aktualizace větve Development Branch, jsou buildy stabilnější. Do Pomalého okruhu se buildy odesílají poté, co členové programu Insider používající Rychlý okruh odešlou zpětnou vazbu, kterou analyzují naše technické týmy. Buildy Pomalého okruhu obsahují aktualizace opravující zásadní problémy, které znemožňují řadě členů programu Windows Insider běžné používání buildu. Tyto buildy stále pocházejí z větve Development Branch a mohou obsahovat problémy, které budou vyřešeny v dalším vydání.

Okruh Release Preview

Pokud chcete používat stávající veřejná vydání systému Windows 10, ale zároveň mít předčasný přístup k aktualizacím, aplikacím a ovladačům bez rizik větve Development Branch, je nejvhodnějším řešením zapojení do okruhu Release Preview. Okruh Release Preview se zobrazuje jen v případě, kdy je verze buildu Windows shodná s aktuální produkční větví Production Branch. Nejsnadnější možnost přechodu z větve Development Branch do větve Production Branch představuje reinstalace systému Windows pomocí nástroje Media Creation Tool, viz pokyny v části Stažení systému Windows 10, případně u mobilních zařízení nástroje Windows Device Recovery Tool, viz pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

Jak získat podporu

Členové programu Insider jsou soběstační lidé, přesto však tým Microsoft nabízí pomoc s používáním buildů Windows 10 Insider Preview. Kromě informací v oddílu návodů jsou k dispozici následující možnosti podpory.

Blog Windows Insider

Ke každému novému buildu zveřejníme příspěvek na blogu Windows, který popisuje důležité změny funkcí a známé problémy, se kterými se členové programu Insider mohou při používání buildu setkat. Sledujte blog, abyste měli aktuální novinky a informace. Přečtěte si blog Windows Insider.

Zpětná vazba

Sdílejte zpětnou vazbu v Centru Feedback. Ostatní členové programu Insider mohou doplnit vaši zpětnou vazbu (nebo naopak) a povolit vám vytváření odkazů, které lze sdílet s ostatními. Podívejte se, jak odeslat užitečnou zpětnou vazbu.

Fórum

Členové programu Insider mohou pomocí filtrů vybírat oddíly Počítač, Mobilní zařízení, Office, Edge a řadu dalších. Vyhledávání přizpůsobeného obsahu lze dále upřesnit pomocí podtémat. Přejděte na fórum Windows Insider.

Twitter

Jsme na sociálních sítích. Můžete zde najít oznámení o vydání nových buildů, rady a triky, úkoly, soutěže a také přímou podporu v reálném čase, když bude k dispozici. Sledujte účty @WindowsInsider@Donasarkar.

Opustit program

Někteří z vás se mohou chtít vrátit zpět na původní operační systém a nedostávat nadále buildy Windows Insider na jednom nebo více zařízení.

Máte možnost zůstat v programu a nadále dostávat zprávy o buildech Windows Insider Preview, ale už nikoli buildy samotné. Pokud chcete úplně opustit program Windows Insider, musíte zrušit registraci, zrušit zápis a obnovit zařízení na podporovaný veřejný build.

Zrušení registrace

Na webu programu Windows Insider se přihlaste pomocí účtu Microsoft (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD) propojeného s programem Windows Insider. Přejděte na stránku opuštění programu a klikněte na tlačítko Opustit program.

Zrušení zápisu

Přejděte na počítači do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider, vyberte možnost „Zastavit přijímání buildů Insider Preview“ a postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.

Na mobilním zařízení přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Aktualizace a zabezpečeníProgram Windows Insider, vyberte možnost „Zastavit přijímání buildů Insider Preview“ a postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.

Obnovení zařízení

Doporučujeme vám ukončit zasílání buildů, když máte v zařízení nainstalovaný produkční build, aby nebylo nutné obnovovat zařízení. Produkční buildy jsou stabilní, dostávají servisní aktualizace, umožňují využívat aktuální zdroje a nedochází u nich ke ztrátě dat na zařízení. Pokud zrušíte zápis, když je na zařízení instalovaný build Insider, zůstane na zařízení build, který nebude dostávat další servisní aktualizace, bude mít nastavený termín konce platnosti a jeho zabezpečení může obsahovat slabá místa.

Pokud chcete zjistit číslo aktuálního produkčního buildu, přečtěte si blog Windows Insider.

Na počítači najdete číslo buildu v nabídce Start, kde zadáte výrazwinver a kliknete na možnost „winver – spustit příkaz“.

Na mobilním zařízení najdete číslo buildu v nabídce Nastavení > Systém > O systému > Další informace > (Build operačního systému).

Zkontrolujte, zda máte zálohované důležité fotografie, videa, kontakty a další potřebné soubory. Po přeinstalaci starší verze operačního systému je bude nutné obnovit. Další informace o zálohování mobilního zařízení najdete v nápovědě k systému Windows 10 Mobile.

Pokud chcete na počítači obnovit stávající produkční build, musíte nainstalovat starší verzi systému Windows pomocí nástroje Media Creation Tool (viz pokyny v části Stažení systému Windows 10) nebo si vybrat z následujících možností podle toho, na jakou starší verzi systém obnovujete: Bitová kopie pro zotavení systému Windows 7, Bitová kopie pro zotavení systému Windows 8 nebo Bitová kopie pro zotavení systému Windows 10.

Pokud chcete na mobilním zařízení obnovit stávající produkční build, budete se muset vrátit k původní verzi operačního systému pomocí nástroje Windows Device Recovery Tool. Projděte si pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

  1. U verze Windows Insider Preview může před komerčním vydání dojít k výrazným změnám. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se informací zde uvedených. Některé prvky a funkce produktů mohou vyžadovat zvláštní hardware nebo software.