Přeskočit na hlavní obsah

Instalace verze Windows 10 Mobile Insider Preview

Začít je snadné. Pokud chcete nainstalovat build Windows 10 Mobile Insider Preview1, stačí postupovat podle těchto pokynů.

1. Požadavky

Pokud jste to ještě neudělali, zaregistrujte se do programu Windows Insider a zkontrolujte, zda verze Windows 10 Mobile Insider Preview podporuje váš jazyk a typ zařízení.

DALŠÍ INFORMACE

2. Zazálohujte telefon

Před instalací buildu Insider Preview doporučujeme telefon zálohovat. Další informace o zálohování mobilního zařízení najdete v nápovědě k systému Windows 10 Mobile.

3. Proveďte zápis telefonu

V zařízení spusťte aplikaci Store, vyhledejte aplikaci Windows Insider a nainstalujte ji, spusťte a postupujte podle pokynů na obrazovce.

Systém Windows Phone 8.x nebo starší build Windows 10 Mobile

Zadejte registrovaný účet Microsoft nebo firemní účet, vyberte požadovaný okruh, restartujte zařízení a vyhledejte aktualizace.

Aktuální build Windows 10 Mobile

U aktuálních buildů Windows 10 Mobile byly možnosti nastavení programu Windows Insider přemístěny do nabídky Nastavení.

Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider, klikněte na možnost Začít.

V části „Vyberte účet a začněte“, kliknutím na ikonu „+“ připojte účet a klikněte na účet, který jste použili při registraci do programu Windows Insider. Klikněte na Pokračovat.

Zvolte požadovanou úroveň programu Insider (Rychlý okruh, Pomalý okruh nebo Release Preview). Členové programu Insider úrovně Rychlý okruh budou dostávat přístup k novým funkcím dříve a častěji, ale mohou se setkat s větším počtem chyb.

Restartujte zařízení, přejděte do části Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu a klikněte na možnost Vyhledat aktualizace.

4. Průběžné aktualizace telefonu

Po instalaci prvního buildu Insider Preview se budou nové buildy automaticky stahovat a instalovat na telefon, jakmile budou k dispozici.

Pokud chcete zkontrolovat, zda máte nejnovější build Insider Preview: přejděte do Nastavení> Aktualizace a zabezpečení > Aktualizace telefonu a klikněte na Vyhledat aktualizace. Pokud služba Aktualizace telefonu uvádí, že je zařízení aktuální, využíváte nejnovější build.

Dejte nám vědět, co si myslíte

Zpětná vazba, kterou k buildům Insider Preview poskytnete, bude předána přímo technickému týmu a pomůže při vývoji systému Windows. Pokud chcete poskytnout zpětnou vazbu, jednoduše přejděte do aplikace Centrum Feedbacknabídce Start. Aplikace Centrum Feedback vám také poskytuje novinky, úkoly, přístup do komunity a další zdroje týkající se programu Insider. Podívejte se, jak poskytovat přínosnou zpětnou vazbu.

Přepínání mezi okruhy

Změna okruhu je jednoduchá. Otevřete nabídku Nastavení, vyberte možnost Aktualizace a zabezpečeníProgram Windows Insider. V části Zvolit úroveň si vyberte z těchto okruhů: Rychlý, Pomalý nebo Release Preview. Podívejte se na další informace o okruzích.

Podívejte se na informace o zařízení

Níže se nachází sada odkazů na nejdůležitější informace, které se mohou při účasti v programu hodit. Tyto informace mohou být užitečné také při poskytování zpětné vazby k problémům buildů, návrhů funkcí nebo kontaktování podpory.

Zjištění čísla buildu, revize firmwaru a modelu zařízení

Přejděte do nabídky Nastavení > Systém > O systému > Další informace.

Ověření vybraného okruhu

Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider a podívejte se na informace v části „Výběr úrovně v programu Insider“.

Jak mohu zjistit, který účet Microsoft (MSA) nebo Azure Active Directory (AAD) používám při získávání buildů?

Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider, přejděte dolů na položku „Účet Windows Insider“.

Nejsou přijímány aktualizace

Pokud v pořádku nedostáváte aktualizace verze Insider Preview, zkontrolujte následující.

Není již na zařízení aktualizace čekající na instalaci?

Pokud je na mobilním zařízení aktualizace čekající na instalaci, nebudou až do její instalace další aktualizace vyhledávány.

Vyhledejte aktualizace manuálně: otevřete Nastavení, přejděte na Aktualizace. a zabezpečení a podívejte se na dostupné aktualizace. nebo vyberte možnost Vyhledat aktualizace.

Nainstalujte veškeré čekající aktualizace a poté zkontrolujte, zda nejsou k dispozici další.

Pokud jste nastavili funkci Doba aktivního používání, je třeba zajistit, aby zařízení zůstalo zapnuté mimo dobu aktivního provozu a proces instalace se mohl dokončit. Instalaci čekajícího buildu můžete manuálně kdykoli spustit.

Kontrola čísla buildu

Ověřte, zda je zařízení aktuální. Číslo nejnovějšího buildu vybraného okruhu najdete v aktuálním příspěvku na blogu Windows Insider, případně nás můžete kontaktovat na účtu @WindowsInsider.

Využíváte okruh, ve kterém se nachází očekávaný build?

Buildy pro Rychlý okruh jsou vydávány častěji než pro Pomalý okruh nebo okruh Release Preview. Proto Rychlý okruh často využívá novější build než ostatní okruhy.

Přejděte do nabídky Nastavení > Aktualizace a zabezpečení > Program Windows Insider a podívejte se na informace v části „Výběr úrovně v programu Insider“.

Je účet MSA nebo AAD propojený se zařízením registrovaný k přijímání buildů?

Přejděte na stránku Začínáme a ověřte, zda jste zaregistrovaní – přihlaste se pomocí účtu MSA nebo AAD a klikněte na možnost Zaregistrovat se pomocí osobního účtu (MSA) nebo Zaregistrovat se pomocí účtu organizace (AAD). Pokud budete přesměrováni na stránku „Již jste členem“, máte zaregistrovaný účet MSA nebo AAD.

Existuje známá chyba, která způsobuje problémy se zjišťováním nebo instalací buildů?

U buildu mohlo dojít k chybě, kvůli níž mohou vzniknout problémy s přijímáním aktualizací. Přečtěte si nejnovější příspěvek na blogu Windows Insider nebo nás kontaktujte na účtu @WindowsInsider.

Změnil se seznam podporovaných zařízení?

Některé telefony, oblasti a mobilní operátoři nemusí podporovat verzi Insider Preview. Pokud váš telefon není uveden níže a v části Zápis v aplikaci Windows Insider se nezobrazují žádné buildy Insider Preview, není podporován a jeho podpora v budoucnosti je možná, ale nikoli jistá.

Pokud chcete zjistit, která verze operačního systému (OS) Windows Phone je nainstalovaná na vašem telefonu, přejděte do nabídky Nastavení > O systému > Další informace.

Verze Windows 10 Mobile Insider Preview aktuálně funguje na následujících telefonech:

 • HP Elite x3
 • Wileyfox Pro
 • Microsoft Lumia 550
 • Microsoft Lumia 650
 • Microsoft Lumia 950/950 XL
 • Alcatel IDOL 4S
 • Alcatel IDOL 4S Pro
 • Alcatel OneTouch Fierce XL
 • Softbank 503LV
 • VAIO Phone Biz
 • MouseComputer MADOSMA Q601
 • Trinity NuAns Neo

Obnovení zařízení

Chcete vám poskytnout informace k tomu, abyste mohli v situaci, kdy vaše zařízení nefunguje správně, provést obnovení do normálního stavu.

Zhodnocení rozsahu

 • V jakém rozsahu se chyba projevuje? Nefunguje jedna aplikace? Vedlejší funkce?
 • Můžete zařízení nadále používat, nebo není základní funkce provozuschopná?
 • Je možné problém nějak obejít? Stačilo by použít jinou aplikaci?
 • Je k dispozici novější build, který může obsahovat opravu vzniklých známých chyb?

Zjištění a řešení problémů

Zkuste problém odstranit. Třeba je možné jej obejít. Kontaktujte nás na fórech programu Windows Insider nebo na účtu @WindowsInsider.

Pokud není hlavní funkce provozuschopná a neexistují žádné známé možnosti vyhnutí se problému, zvažte obnovení zařízení do továrního nastavení nebo vrácení zpět na starší verzi systému Windows. Projděte si pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

Před reinstalací nebo vrácením změn nezapomeňte zálohovat důležité soubory. Další informace o zálohování mobilního zařízení najdete v nápovědě k systému Windows 10 Mobile.

Postup při obnovení

Pokud je potřebujete vrátit k původní verzi operačního systému, použijte nástroje Windows Device Recovery Tool. Projděte si pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

Ukončení zasílání buildů Insider

Při účasti v programu Windows Insider Preview může být nutné přestat na konkrétní mobilní zařízení instalovat nové buildy. Níže naleznete návod na dokončení tohoto procesu.

Pokud už nechcete na mobilním zařízení dostávat nové buildy, přejděte do nabídky Nastavení, vyberte možnost Aktualizace a zabezpečeníProgram Windows Insider, vyberte možnost „Zastavit přijímání buildů Insider Preview“ a postupujte podle dalších pokynů na obrazovce.

Obnovení zařízení

Doporučujeme vám ukončit zasílání buildů, když máte v zařízení nainstalovaný produkční build, aby nebylo nutné obnovovat zařízení. Produkční buildy jsou stabilní, dostávají servisní aktualizace, umožňují využívat aktuální zdroje a nedochází u nich ke ztrátě dat na zařízení. Pokud zrušíte zápis, když je na zařízení instalovaný build Insider, zůstane na zařízení build, který nebude dostávat další servisní aktualizace, bude mít nastavený termín konce platnosti a jeho zabezpečení může obsahovat slabá místa.

Pokud chcete zjistit číslo aktuálního produkčního buildu, přečtěte si blog Windows Insider.

Na mobilním zařízení najdete číslo buildu v nabídce Nastavení > Systém > O systému > Další informace > (build operačního systému).

Zkontrolujte, zda máte zálohované důležité fotografie, videa, kontakty a další potřebné soubory. Po přeinstalaci starší verze operačního systému je bude nutné obnovit. Další informace o zálohování mobilního zařízení najdete v nápovědě k systému Windows 10 Mobile.

Pokud chcete na mobilním zařízení obnovit stávající produkční build, budete se muset vrátit k původní verzi operačního systému pomocí nástroje Windows Device Recovery Tool. Projděte si pokyny v části Obnovení zařízení se systémem Windows Phone.

 1. U verze Windows Insider Preview může před komerčním vydání dojít k výrazným změnám. Společnost Microsoft neposkytuje žádné výslovné ani předpokládané záruky týkající se informací zde uvedených. Některé prvky a funkce produktů mohou vyžadovat zvláštní hardware nebo software.